ค้นหา : | สายการบิน : Ukraine International Airlines (PS) | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 28,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ธ.ค. - ก.พ. 2563
  PRO TURKEY FROZEN ULUDAG SKI - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  -       พิเศษ*** พัก โรงแรม 5 ดาว 1 คืน

  -       พิเศษ*** ทานอาหารจีน 1 มื้อ

  -       พิเศษ*** ตะลุยสกี ที่ Uludag Ski Center เมืองบูร์ซา (Bursa)

  -       พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร

  -       เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง

  -       ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake

  -       นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก

  -       ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ


  photo credit : https://www.instyletravels.com/

  Ukraine International Airlines (PS)
  ตุรกี
 • 29,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ธ.ค. - ธ.ค. 2562
  EASY WONDERFUL IN TURKEY

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เคียฟ – อิสตันบูล

  วันที่ 2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก

  วันที่ 3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่

  วันที่ 4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

  วันที่ 5 ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า

  วันที่ 6 เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์

  วันที่ 7 สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล

  วันที่ 8 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

  Photo Credit : https://news.wtm.com/good-neighbours/

  Ukraine International Airlines (PS)
  ตุรกี
 • 31,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ธ.ค. - ม.ค. 2563
  TURKEY EXTRA PLUS - ทัวร์หน้าหนาว ทัวร์ปีใหม่

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอิสตันบูล – อิสตันบูล        (-/-/-)

  วันที่ 2    อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เทศกาลดอกทิวลิป 2019 – ชานัคคาเล่    (B/L/D)                                     

  วันที่ 3    ชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส                         (B/L/D)        วันที่ 4    เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง –ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส                (B/L/D)                                                   

  วันที่ 5    ปามุคคาเล่ – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง(B/L/D)        วันที่ 6    นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – อังการ่า        (B/L/D)                         

  วันที่ 7    สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า – สนามบินเคียฟ   (B/-/-)                                                  วันที่ 8    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)            (-/-/-)

  Photo Credit : http://bit.ly/2JsHpdR

  Ukraine International Airlines (PS)
  ตุรกี
 • 38,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ธ.ค. 2562
  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - ชมความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ 

  - ชม เมืองฮัลสตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 

  - ชม สวนมิราเบล ณ พระราชวังมิราเบลล์

  - ชม ปราสาทแห่งกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11

  - ชม เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล

  - ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา 

  - ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่มีอายุยาวนาน

  - ช้อปปิ้งที่ ถนน Parizska Street 

  Photo Credit : http://www.erasbus.eu/product/hallstatt/

  Ukraine International Airlines (PS)
  สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย
 • 38,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มี.ค. 2563
  GEORGIA ทบิลิซี่ - คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินกรุงทบิลิซี (-/-/-)

  วันที่ 2สนามบินกรุงทบิลิซี –  เมืองทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี (B/L/D)

  วันที่ 3เมืองซิกนากี– วิหารบอดี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี (B/L/D)

  วันที่ 4เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ (B/L/-)    

  วันที่ 5อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (B/-/-)

  วันที่ 6กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-)


  Photo credit : http://bit.ly/2z5o902  http://bit.ly/2KFQvEB

  Ukraine International Airlines (PS)
  จอร์เจีย
 • 39,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ม.ค. - ม.ค. 2563
  AZERBAIJAN – GEORGIA บากู – คาซเบกี้ - ทบิลิซี่ (NOV) - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ (-/-/-)

  วันที่ 2สนามบินกรุงบากู – เมืองโกบุสตาน – ย่านเมืองเก่าบากู – จุดชมวิวเมืองบากู (B/L/D)

  วันที่ 3เมืองเชเมคา –  ภูเขาไฟโคลน – สุสานของดิริบาบา – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี -        เมืองทบิลิซี (B/L/-)

  วันที่ 4ด่านพรมแดนอาเซอร์ไบจัน-จอร์เจีย – เมืองซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี (B/L/D)

  วันที่ 5ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – ทบิลิซี – อิสระถนนคนเดินชาเดอนี่  (B/L/-)    

  วันที่ 6โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ – อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซี – กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (B/-/-)

  วันที่ 7กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-)

  Photo Credit  : http://bit.ly/2ZJx4z4

                              http://bit.ly/2UqMI1l

  Ukraine International Airlines (PS)
  จอร์เจีย
 • 43,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - มี.ค. 2563
  ทัวร์หน้าหนาว ทัวร์ปีใหม่ GEORGIA STORY PERFECT LIFE - ทัวร์หน้าหนาว ทัวร์ปีใหม่

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • -           เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
  • -       Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
  • -       โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
  • -       พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
  • -       วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
  • -       สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมยกรรมที่น่าสนใจ
  • photo credit : https://www.worldtourcenter.com/
  Ukraine International Airlines (PS)
  จอร์เจีย
 • 44,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - ก.ค. 2563
  GEORGIA SUMMER STORY - ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะ

   - Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู

   - โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14

   -  พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

   -  วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า

  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (Black Sea) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง

  -มาร์ทวีลี่ แคนยอน (Martvili Canyon) Martvili เป็นหนึ่งในหุบเขาที่นิยมมากที่สุดในจอร์เจียร์

  photo credit : https://www.worldtourcenter.com/

  Ukraine International Airlines (PS)
  จอร์เจีย
 • 45,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - ธ.ค. 2562
  อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย - ทัวร์หน้าหนาว

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano- แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ - ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี


  Photo credit : http://bit.ly/2NAsKja  http://bit.ly/2PfJYFe  http://bit.ly/30FAMv8

  Ukraine International Airlines (PS)
  จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน
 • 55,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ม.ค. 2563
  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส - ทัวร์หน้าหนาว ทัวร์ปีใหม่

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - ชมความงดงามของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 

  - ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม 

  - ชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง

  - ชม หอเอนปิซ่า, จัตุรัสเซนต์มาร์ค 

  - ชมมนต์เสน่ห์แห่ง เกาะเวนิซ

  - พิชิต ยอดเขาจุงฟราว, ชม กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ 

  - ชมและถ่ายรูปกับ ประตูชัย อาร์ก เดอ ทรียงฟ์ เดอ เลตวล, หอไอเฟล

  - แวะช้อปปิ้งที่ ร้านเบนลุกซ์, ห้างแกลาลี่ลาฟาแยต 

  Photo Credit : https://www.express.co.uk/travel/articles/864017/Rome-Colosseum-top-tier-tourists-tours

  Ukraine International Airlines (PS)
  สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส
 • 57,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ค. - ม.ค. 2563
  ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก - ทัวร์หน้าหนาว ทัวร์ปีใหม่

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - ชมวิวรอบเมือง กรุงสต๊อคโฮล์ม
  - ชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม 
  - ชมภายใน อุทยานฟรอกเนอร์ 
  - ท่านถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสกี 
  - ชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง 
  - สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือ เรือสำราญ DFDS Scandinavian Seaway 
  - ชมความเป็นเอกลักษณ์ของ เมืองโคเปนเฮเก้น 
  - ชมความงาม พระราชวังฤดูหนาว Amalienborg Palace 
  - ชม น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน 
  - ถ่ายรูปกับเงือกน้อย ลิตเติลเมอร์เมด 

  Photo Credits : https://files.guidedanmark.org/files/382/171919_Amalienborg_sunset_Martin_Heiberg.jpg

  Ukraine International Airlines (PS)
  สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
 • 59,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ธ.ค. - ม.ค. 2563
  GEORGIA PRIMIUM NEW YEAR 2020 - ทัวร์หน้าหนาว ทัวร์ปีใหม่

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  •          เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
  • -       Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
  • -       โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
  • -       พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
  • -       วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
  • -       สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
  •         photo credit :   https://www.rakyimtour.com/travel-info/10-beautiful-churches-in-europe/                                                                                                                              
  Ukraine International Airlines (PS)
  จอร์เจีย
 • 87,800 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ย. - ม.ค. 2563
  แสงเหนือโลโฟเทน สต็อกโฮม-ออสโล-โเปนเฮเก้น

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  สต็อคโฮม-รถไฟสายอาร์ติดเซอร์เคิล–นาร์วิก-หมู่เกาะโลโฟเทน-ทรุมเซอ

  ออสโล-ล่องเรือสำราญ DFDS-โคเปนเฮเกน 

  ***เปิดประสบการณ์การผจญภัยในดินแดนอันหนาวเย็นสุดขั้วและอุดมไปด้วยธรรมชาติตื่นตาตื่นใจ เยี่ยมชมวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง สัมผัสความอบอุ่นจากผู้คนละสังคมเมืองในอุดมคติ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมขั้วโลกและเป้าหมายสุดท้ายกับการตามล่าแสงเหนือเพราะที่นี่คือ เดนมาร์ก นอรเวย์และสวีเดน***

  Photo Credit : http://bit.ly/2qBheeb
  Ukraine International Airlines (PS)
  สวีเดน นอร์เวย์

Total 13 Record : 1 Page :