ค้นหา : | สายการบิน : NOKSCOOT (XW) | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 13,876 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - มิ.ย. 2563
  HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ -BY happy - ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก           ท่าอากาศยานดอนเมือง   

  วันที่สอง        ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - วัดเทียนหยวน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต                                                                          

  วันที่สาม        ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต                                                                                

  วันที่สี่          ไทเป – ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง  

  วันที่ห้า               สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง     


  Photo Credit : http://bit.ly/30WLRbt

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ไต้หวัน
 • 18,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  HAPPY OSAKA KYOTO NARA เที่ยวเต็ม -BY happy - โอซาก้า ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก สนามบินดอนเมือง
  วันที่สอง นารา- วัดโทไดจิ- เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -โอซาก้า
  วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - DUTY FREE –โอซาก้า
  วันที่สี่ สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ         
   
  Photo Credit :     http://bit.ly/30UcLA1                          
  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 19,777 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - พ.ค. 2563
  โตเกียว ฟินเว่อร์ - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ชมซากุระสวนอุเอะโนะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลต - เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น – เจดีย์ชูเรโตะ – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี-วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์

  :http://bit.ly/2RO29Qv

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 21,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  HAPPY TOKYO สีชมพู -BY happy - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก สนามบินดอนเมือง                                                                                                           

  วันที่สอง นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู                                    

  วันที่สาม ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – JTC DUTY FREE - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ                                                                            

  วันที่สี่ หอโทรทัศน์โตเกียว สกายทรี -วัดอาซากุสะ - สวนอุเอโนะ (Ueno Park)  – โอไดบะ  - ย่านชินจุกุ – อิออน ทาวน์                          

  วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

  Photo Credit : https://bit.ly/3aOs5nC

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 20,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - มิ.ย. 2563
  HAPPY TOKYO ทุ่งดอกไม้ -BY happy

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันแรก สนามบินดอนเมือง

  วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู                                               

  วันที่สาม ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – JTC DUTY FREE - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ                                                                            

  วันที่สี่ หอโทรทัศน์โตเกียว สกายทรี – วัดอาซากุสะ - สวนอุเอโนะ (Ueno Park)  – โอไดบะ  - ย่านชินจุกุ  – อิออน ทาวน์                          

  วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง  


  Photo credit : https://bit.ly/2rzqsbB

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 21,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - มิ.ย. 2563
  LOVE JAPAN โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ขึ้นฟูจิชั้น5 – ชิซุโอกะ – ออนเซ็น

  ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งพิงค์มอส – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุและLAOX SHINJUKU – นาริตะ 

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBUS เสริมพร้อมทัวร์ (โปรแกรมไกด์เสนอขายหน้างาน)    

  วัดนาริตะ - ร้านละลายเงินเยน

  Photo credit : http://bit.ly/2WO8Kzw

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 23,999 ฿ โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - มิ.ย. 2563
  TOKYO PINKMOSS SO WOW!!

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
  วันที่ 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) -  วัดอาซากุสะ  –โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   
  วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอไดบะ – ชมเทศกาลพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน –  อิออน มอลล์  - นาริตะ
  วันที่ 4 ตลาดปลาซึกิจิ – อูเอะโนะ - ช็อปปิ้งย่านฮาราจุกุ – ช็อปปิ้งย่านชินจุกุ  - นาริตะ
  วันที่ 5 วัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง) 
  Photo credit : https://bit.ly/3ck9QXO
  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 24,777 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - พ.ค. 2563
  โตเกียว ชิค ชิค - โตเกียว ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

  วันที่ 2สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - ชมซากุระสวนอุเอะโนะ - เมืองยามานาชิ - ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ (-SB/D)

  วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น – เจดีย์ชูเรโตะ - เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้  (B/L/-)

  วันที่ 4เมืองโบราณคาวาโกเอะ - ย่านโกดังเก่าสมัยเอโดะ + หอระฆังเมือง – ช้อปปิ้งชิบูย่า – ช้อปปิ้งชินจุกุ หรือ OPTION B อิสระซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี (B/-/-)

  วันที่ 5วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

  Photo Credit :  https://bit.ly/3611bFo

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 27,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  EASY SNOW FREEZING IN HOKKAIDO MAR-APR 2020 มีฟรีเดย์ พักคิโรโร่

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ปราสาทโอซาก้า - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

  ทะเลสาบฮามานะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – เมนูขาปูยักษ์ – แช่ออนเซน

  ลานสกีฟูจิเทน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ

  วัดอาซากุสะ - TOKYO SKY TREE – ช้อปปิ้งชิบุยะ – อิออน มอลล์ นาริตะ

  Photo Credit : https://1th.me/nB6JR

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 25,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - ต.ค. 2563
  PERFECT TIME IN KASHMIR อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี - ทัวร์สงกรานต์ - ทัวร์ผ่อน 0% 6 เดือนผ่านบัตรกรุงศรี

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | แคชเมียร์ | นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ | ทัชมาฮาล | อัคราฟอร์ด

  Photo credit : https://bit.ly/2wlCCGU

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์อินเดีย
 • 29,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  ฮอกไกโด สละโสด - ทัวร์หน้าหนาว - ฮอกไกโด ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ฮาโกดาเตะ - ป้อมโงเรียวกาคุ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ช้อปปิ้ง อิออน

  - แช่น้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ  

  -เมืองโนโบริเบะสึ - หุบเขานรกจิโงคุดานิ - บ่อน้าพุร้อนโอนุยุมะ - ภูเขาไฟโชวะชินซัน - สวนหมีโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ กิจกรรมลานสกีคิโรโระ รีสอร์ท - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้าโบราณ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - ช้อปปิ้ง ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโรศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทาการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ -หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง ซูซูกิโนะ ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต - ถ่ายรูปคู่โดราเอมอน

  Photo credit:http://bit.ly/2T2kRpx

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 29,990 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  ฮอกไกโด สละโสด - ฮอกไกโด ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร - สนามบินดอนเมือง

  วันที่ 2 สนามบินนิวชิตาเสะ - ฮาโกดาเตะ - ป้อมโงเรียวกาคุ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ภูเขาฮาโกดาเตะ - ช้อปปิ้ง อิออน - แช่น้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ  (-/SB/D)

  วันที่ 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - เมืองโนโบริเบะสึ - หุบเขานรกจิโงคุดานิ - บ่อน้าพุร้อนโอนุยุมะ - ภูเขาไฟโชวะชินซัน - สวนหมีโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ - แช่น้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ (B/-/D)

  วันที่ 4 กิจกรรมลานสกีคิโรโระ รีสอร์ท - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้าโบราณ - ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ - ช้อปปิ้ง ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโร (B/L/-)

  วันที่ 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทาการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ -หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง ซูซูกิโนะ (B/L/-)

  วันที่ 6 ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เลต - ถ่ายรูปคู่โดราเอมอน - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)


  Photo credit :  https://bit.ly/2Rk7qPf

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 27,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  HELLO HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ คิโรโระ

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – คิโรโระ สกีรีสอร์ท โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – คาเฟ่คิตตี้ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ร้านดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม OPTION TOUR ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ

  Photo credit : https://bit.ly/2P16nmY https://bit.ly/37ABj46


  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 29,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มี.ค. - เม.ย. 2563
  HOKKAIDO SO GOOD - ฮอกไกโด ทัวร์สงกรานต์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า –ห้าง AEON MALL   

  พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – ผ่านชม PATCHWORK ROAD – ร้านดิวตี้ฟรี –คิโรโระ สกีรีสอร์ท

  โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – คาเฟ่คิตตี้ – ซัปโปโร –ช้อปปิ้งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – เนินพระพุทธเจ้า - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค   

  ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม OPTION TOUR

  ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ


  Photo Credit : https://bit.ly/2WIBdGW  https://bit.ly/2P0XXfw  https://bit.ly/38zF0bp  
  https://bit.ly/37x38KG

  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • 29,900 ฿ โปรแกรมทัวร์
  เม.ย. - ต.ค. 2563
  INDIA LEH LADAK อินเดีย เลห์ ลาดัก - ทัวร์สงกรานต์ - ทัวร์ผ่อน 0% 6 เดือนผ่านบัตรกรุงศรี

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เดลลี | วัดอักชารดาห์ม |เลห์ |วัดทิกเซ่ | นูบร้าวัลเล่ย์ | ทะเลสาบแปงกอง | อักรา | ทัชมาฮาล

  photo credits : https://bit.ly/39ebSGX  NOKSCOOT (XW)
  ทัวร์อินเดีย

Total 18 Record : 2 Page :