ผลการค้นหา: | ประเภท:โปรแกรมทัวร์ | ประเทศ: เบลเยียม | Travelzeed.com

คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน


เรียงตาม
 • ราคาน้อย - มาก
 • ราคามาก - น้อย
 • ทัวร์ยอดนิยม
 • ใกล้วันเดินทาง

ค้นหาทัวร์

รีเซ็ต

ตัวกรอง

ธ.ค. 662
ม.ค. 673
ก.พ. 672
มี.ค. 6712
เม.ย. 6712
พ.ค. 678
มิ.ย. 671
7 วัน3
8 วัน8
9 วัน7
10 วัน1
EMIRATES 7
ETIHAD AIRWAYS 3
Oman Air 1
Qatar Airways 3
Thai Airways 5
4
15
 • Winter Benelux Germany Netherlands Belgium France - ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอแลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2833
  รหัสทัวร์ TVZ2833
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 67 - ม.ค. 67
  ม.ค. 67
  22-29
  ราคาเริ่มต้น 65,888 ฿
  เที่ยว เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต - Zeil Street – เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – Stadt Koln - เมืองดัสเซลคอร์ฟ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills – โรงงานทำรองเท้าไม้ – โรงงานทำชีส – เมืองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory – ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม – พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - เมืองเกนต์ – ปราสาทกราเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ - มหาวิหารเซนต์บาโว – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - จัตุรัสกร็องปลัส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ - พระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้ง Grand de Cuir - เมืองปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช หอไอเฟล –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
  เที่ยว : 
  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต - Zeil Street – เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – Stadt Koln - เมืองดัสเซลคอร์ฟ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills – โรงงานทำรองเท้าไม้ – โรงงานทำชีส – เมืองอัมสเตอร์ดัม - โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory – ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม – พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - เมืองเกนต์ – ปราสาทกราเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ - มหาวิหารเซนต์บาโว – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส - พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - จัตุรัสกร็องปลัส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ - พระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้ง Grand de Cuir - เมืองปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช หอไอเฟล –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองแฟรงก์เฟิร์ตและเมืองโคโลญ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารโคโลญ ถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คานส์ ... ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม ..... อิสระช้อปปิ้งจัตุรัสดัมสแควร์ ............ เที่ยว เมืองแอนต์เวิร์ป อะโตเมียม ........ชมความงามหอระฆังแห่งเกนต์ สถาปัตยกรรมเมืองบรัสเซลส์ เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย เช็คอิน หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัยฝรั่งเศส ล่องเรือแม่น้ำแซน โดยบาโต มูช ช้อปปิ้งจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  65,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 67 - ม.ค. 67
  ม.ค. 67
  22-29
 • Europe Germany Belgium France - ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4951
  รหัสทัวร์ TVZ4951
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 67 - ก.พ. 67
  ม.ค. 67
  เต็ม
  10-17
  25-01
  ก.พ. 67
  13-20
  22-29
  ราคาเริ่มต้น 69,900 ฿
  เที่ยว จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต-สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต-ช้อปปิ้งถนน ZEIL-เมืองโคโลญ-มหาวิหาญโคโลญ-สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-ย่านเมืองเก่า-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-ฟาร์มชีส-เมืองอัมสเตอร์ดัม-โรงงานเพชร-ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม-พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์-เมืองเกนต์-หอระฆัง-ถนน GRASLEI NOTABLE-เมืองบรัสเซลล์-อะโตเมียม-จัตุรัสกรองปลาสต์ -รูปปั้นแมนิเก้นพีส-ช้อปปิ้ง AVENUE LOUISE-เมืองปารีส-มงมาร์ต-มหาวิหารซาเครเกอร์-ถ่ายรูปหอไอเฟล-ประตูชัย-BENLUX ดิวตี้ฟรี-ห้าง SAMARITAINE-พระราชวังแวร์ซายส์-พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (ถ่ายรูปด้านหน้า)-สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3-จัตุรัสคองคอร์ด-ช้อปปิ้งถนนฌ็องเอลิเซ่
  เที่ยว : 
  จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงค์เฟิร์ต-สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต-ช้อปปิ้งถนน ZEIL-เมืองโคโลญ-มหาวิหาญโคโลญ-สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-ย่านเมืองเก่า-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-ฟาร์มชีส-เมืองอัมสเตอร์ดัม-โรงงานเพชร-ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม-พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์-เมืองเกนต์-หอระฆัง-ถนน GRASLEI NOTABLE-เมืองบรัสเซลล์-อะโตเมียม-จัตุรัสกรองปลาสต์ -รูปปั้นแมนิเก้นพีส-ช้อปปิ้ง AVENUE LOUISE-เมืองปารีส-มงมาร์ต-มหาวิหารซาเครเกอร์-ถ่ายรูปหอไอเฟล-ประตูชัย-BENLUX ดิวตี้ฟรี-ห้าง SAMARITAINE-พระราชวังแวร์ซายส์-พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (ถ่ายรูปด้านหน้า)-สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3-จัตุรัสคองคอร์ด-ช้อปปิ้งถนนฌ็องเอลิเซ่
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พิเศษ !!! ขาหมูเยอรมัน+หอยเอสคาโก้ เดินทางง่าย จัตุรัสโรเมอร์ สัญลักษณ์ประจำเมืองแฟรงเฟิร์ต เยอรมัน เที่ยวเมืองกังหันลม หมู่บ้านซานส์สค้นส์ พร้อมชมโรงงานรองเท้าไม้ ล่องเรือหลังคากระจก ชมทัศนียภาพริมคลองอัมเตอร์ดัม เช็คอินแลนด์มาร์ก หอไอเฟล , ประตูชัย , พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ , ย่านมงมาร์ต ช้อปปิ้ง ถนน ZEIL, ห้างดิวตี้ฟรี BENLUX , ห้อง SAMARITAINE , ถนนฌ็องเชลิเซ่
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  69,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 67 - ก.พ. 67
  ม.ค. 67
  เต็ม
  10-17
  25-01
  ก.พ. 67
  13-20
  22-29
 • Europe Benelux Germany Netherlands Belgium France - ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5039
  รหัสทัวร์ TVZ5039
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 67 - มิ.ย. 67
  ม.ค. 67
  23-29
  ก.พ. 67
  13-19
  20-26
  มี.ค. 67
  05-11
  12-18
  พ.ค. 67
  14-20
  21-27
  28-03
  มิ.ย. 67
  11-17
  18-24
  ราคาเริ่มต้น 69,900 ฿
  เที่ยว แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์ - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ – แมนาคินพิส – ช้อปปิ้ง - บรัสเซลส์ - ปารีส – ย่านมองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - City Tour - ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต - ช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็ม
  เที่ยว : 
  แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์ - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ – แมนาคินพิส – ช้อปปิ้ง - บรัสเซลส์ - ปารีส – ย่านมองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - City Tour - ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต - ช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็ม
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือนำเที่ยวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์... ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์... ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ ผ่านโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ... ช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็ม
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  69,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 67 - มิ.ย. 67
  ม.ค. 67
  23-29
  ก.พ. 67
  13-19
  20-26
  มี.ค. 67
  05-11
  12-18
  พ.ค. 67
  14-20
  21-27
  28-03
  มิ.ย. 67
  11-17
  18-24
 • Europe Germany Netherlands Belgium France - ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2102
  รหัสทัวร์ TVZ2102
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  21-27
  เม.ย. 67
  18-24
  25-01
  พ.ค. 67
  03-09
  05-11
  08-14
  ราคาเริ่มต้น 69,900 ฿
  เที่ยว แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์ - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ – แมนาคินพิส – ช้อปปิ้งปารีส – ย่านมองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ - ปารีส - City Tour - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ – Duty Free – ห้างลาฟาแยต
  เที่ยว : 
  แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์ - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ – แมนาคินพิส – ช้อปปิ้งปารีส – ย่านมองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์ - ปารีส - City Tour - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ – Duty Free – ห้างลาฟาแยต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : กรุงบรัสเซลส์ จตุรัสกรองด์ปลาซ มหาวิหารซาเครเกอร์ ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  69,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  21-27
  เม.ย. 67
  18-24
  25-01
  พ.ค. 67
  03-09
  05-11
  08-14
 • Netherland Belgium France - ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เทศกาลดอกทิวลิปเคอเคนฮอฟ 2024

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3562
  รหัสทัวร์ TVZ3562
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - พ.ค. 67
  เม.ย. 67
  07-14
  09-16
  24-01
  26-03
  29-06
  พ.ค. 67
  06-13
  ราคาเริ่มต้น 69,990 ฿
  เที่ยว เมืองอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – เมืองอัมสเตอร์ดัม – อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ – พระราชวังหลวง – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ – พิพิธภัณฑ์อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ - เมืองลิซเซ่ – สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป2024) – เมืองแอนต์เวิร์ป – จัตุรัสโกรตมาร์ก – ศาลาว่าการเมือง – มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป - ถนนแมร์ - เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส - เมืองปารีส - ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน ปารีเซียง – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ -
  เที่ยว : 
  เมืองอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านซานส์ สคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – เมืองอัมสเตอร์ดัม – อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ – พระราชวังหลวง – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ – พิพิธภัณฑ์อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ - เมืองลิซเซ่ – สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ (เทศกาลดอกทิวลิป2024) – เมืองแอนต์เวิร์ป – จัตุรัสโกรตมาร์ก – ศาลาว่าการเมือง – มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป - ถนนแมร์ - เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส - เมืองปารีส - ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน ปารีเซียง – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ -
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส .... ชมเทศกาลดอกทิวลิป "สวนเคอเคนฮอฟ 2024" Check-in บลัสเซลล์เมืองเปี่ยมเสน่ห์ ป้อปปิ้งมหานครปารีส...
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  69,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - พ.ค. 67
  เม.ย. 67
  07-14
  09-16
  24-01
  26-03
  29-06
  พ.ค. 67
  06-13
 • ราคาเริ่มต้น 75,900 ฿
  เที่ยว ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายน์ - OUTLET - ปารีส - บรูกก์ – บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - โคโลญ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม - เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก - จตุรัสดามสแควร์
  เที่ยว : 
  ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายน์ - OUTLET - ปารีส - บรูกก์ – บรัสเซลส์ - ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - โคโลญ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม - เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก - จตุรัสดามสแควร์
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เข้าชมเทศกาลสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ 1 ปี มีครั้งเดียว.. ล่องเรือชมหมู่บ้านกีฐร์น เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์.. ชมจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ ที่สวยที่สุดในยุโรป.. เข้าชมความอลังการของพระราชวังแวร์ซายน์..
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  75,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  30-06
  เม.ย. 67
  09-16
  11-18
  24-01
  28-05
  พ.ค. 67
  01-08
 • ราคาเริ่มต้น 75,900 ฿
  เที่ยว ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง– ย่านมงมาร์ต - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ -บรัสเซลล์ - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์– สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - หมู่บ้านกีธุ์น -ดุสเซนดอร์ฟ - โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์– สตราสบูร์ก – กอลมาร์ - ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส
  เที่ยว : 
  ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง– ย่านมงมาร์ต - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ -บรัสเซลล์ - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์– สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ - หมู่บ้านกีธุ์น -ดุสเซนดอร์ฟ - โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์– สตราสบูร์ก – กอลมาร์ - ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ขึ้นกระเช้าพาโนรามา 360 องศาสู่ยอดเขาทิตลิส ล่องเรือเเม่น้ำเเซนน์ชมความสวยงามกรุงปารีส ชมจตุรัสกรองด์ปลาสต์ที่สวยที่สุดในยุโรปของบลัสเซลล์ เที่ยวเมืองสวยเเคว้นอัลซาส สตราสบูร์กและกอลมาร์
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  75,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  26-03
  เม.ย. 67
  12-20
  24-02
  พ.ค. 67
  01-09
 • ราคาเริ่มต้น 76,900 ฿
  เที่ยว ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง - ย่านมงมาร์ต - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – บรัสเซลล์ - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - Designer Outlet Roermond – ดุสเซนดอร์ฟ - โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ - สตราสบูร์ก – กอลมาร์ - ซูริค - ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส
  เที่ยว : 
  ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง - ย่านมงมาร์ต - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – บรัสเซลล์ - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - Designer Outlet Roermond – ดุสเซนดอร์ฟ - โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ - สตราสบูร์ก – กอลมาร์ - ซูริค - ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือชมความสวยงามของกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอแลนด์... เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาส สตราสบูร์ก และกอลมาร์... ถ่ายรูปคู่กับประตูชัยและหอไอเฟล สัญลักษณ์กรุงปารีส... ชมจตุรัสกรองค์ปลาสต์ที่สวยที่สุดในยุโรปของบรัสเซลล์...
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  76,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - มี.ค. 67
  มี.ค. 67
  13-21
 • Europe Netherlands Belgium France - ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3677
  รหัสทัวร์ TVZ3677
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  19-26
  26-02
  เม.ย. 67
  10-17
  30-07
  ราคาเริ่มต้น 79,988 ฿
  เที่ยว สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ สนามบินนานาชาติสคิปโฮล - กรุงอัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - ย่านโคมแดง - ช้อปปิ้งถนนกาลเวอร์สตราท ดุสเซนดอล์ฟ – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีร์ธูน – หมู่บ้านกังหันซานส์ สคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียรไนเพชร เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงบรัสเซลส์ อะตอมเมี่ยม - พระราชวังแห่งเบลเยี่ยม แมนาคินพิส(หนูน้อยยื่นฉี่) - จัตุรัสกร็องด์ปลาช บรัสเซลส์ - บูรจส์ – จัตุรัสมาร์ก – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ - เกนท์ – ปราสาทท่านเคาน์ – มหาวิหารเมืองเกนท์ เมนูพิเศษ !! หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว บรัสเซลส์ - มหานครปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย – ล่องเรือบาโตมูซ เมนูพิเศษ !! หอยเอสคาร์โก+ไวน์ฝรั่งเศส มหานครปารีส – หอไอเฟล – จัตุรัสค็องคอร์ด ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็อง เซลิเซ่ – ลูฟวร์ - ช้อปปิ้งร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ - ห้างซามาริแตง สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
  เที่ยว : 
  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ สนามบินนานาชาติสคิปโฮล - กรุงอัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ - พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม - ย่านโคมแดง - ช้อปปิ้งถนนกาลเวอร์สตราท ดุสเซนดอล์ฟ – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีร์ธูน – หมู่บ้านกังหันซานส์ สคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียรไนเพชร เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงบรัสเซลส์ อะตอมเมี่ยม - พระราชวังแห่งเบลเยี่ยม แมนาคินพิส(หนูน้อยยื่นฉี่) - จัตุรัสกร็องด์ปลาช บรัสเซลส์ - บูรจส์ – จัตุรัสมาร์ก – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ - เกนท์ – ปราสาทท่านเคาน์ – มหาวิหารเมืองเกนท์ เมนูพิเศษ !! หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว บรัสเซลส์ - มหานครปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย – ล่องเรือบาโตมูซ เมนูพิเศษ !! หอยเอสคาร์โก+ไวน์ฝรั่งเศส มหานครปารีส – หอไอเฟล – จัตุรัสค็องคอร์ด ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็อง เซลิเซ่ – ลูฟวร์ - ช้อปปิ้งร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ - ห้างซามาริแตง สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เช็คอิน หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุซ ล่องเรือชมหมุ่บ้านกีร์ธูน หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ พระราชวังแวร์ซายส์
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  79,988 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  19-26
  26-02
  เม.ย. 67
  10-17
  30-07
 • Europe Germany Netherlands Belgium France - ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ปารีส ดอกไม้และกังหัน ... ฉันรักเธอ

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  9 วัน 6 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5571
  รหัสทัวร์ TVZ5571
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  29-06
  เม.ย. 67
  07-15
  12-20
  พ.ค. 67
  15-23
  ราคาเริ่มต้น 82,888 ฿

  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

  วันที่ 2 : แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม

  วันที่ 3 : อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือคลองกีธูร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก - จตุรัสดามสแควร์

  วันที่ 4 : อัมส์เตอดัม - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์

  วันที่ 5 : บรัสเซลล์ - บรูกก์ – ปารีส

  วันที่ 6 : ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

  วันที่ 7 : ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ห้างลาซามาริแตง

  วันที่ 8 : ปารีส – สนามบิน

  วันที่ 9 : กรุงเทพฯ

  Photo credit:https://shorturl.asia/2YLua https://shorturl.asia/Y54Uf https://shorturl.asia/A4yDd 

  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  29-06
  เม.ย. 67
  07-15
  12-20
  พ.ค. 67
  15-23
 • Europe Germany Netherlands Belgium France - ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ปารีส ดอกไม้และกังหัน ... ฉันรักเธอ

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  9 วัน 6 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3627
  รหัสทัวร์ TVZ3627
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  29-06
  เม.ย. 67
  07-15
  12-20
  พ.ค. 67
  15-23
  ราคาเริ่มต้น 82,888 ฿
  เที่ยว แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือคลองกีธูร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก - จตุรัสดามสแควร์ - อัมส์เตอดัม - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์ - บรูกก์ – ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ห้างลาซามาริแตง - ปารีส
  เที่ยว : 
  แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม - อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือคลองกีธูร์น - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – ล่องเรือหลังคากระจก - จตุรัสดามสแควร์ - อัมส์เตอดัม - เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์ - บรูกก์ – ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ห้างลาซามาริแตง - ปารีส
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เข้าชมเทศกาล สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ 1 ปีมีครั้งเดียว ล่องเรือหมู่บ้านกีฐร์น เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ ชมจตุรัสกรองด์ปลาสต์ แห่งบรัสเซลล์ เข้าชมความอลังการของพระราชวังแวร์ซายน์ พักปารีสแบบเต็มอิ่ม 3 คืน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  82,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  29-06
  เม.ย. 67
  07-15
  12-20
  พ.ค. 67
  15-23
 • Europe Benelux Netherlands Belgium Luxembourg France - ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5241
  รหัสทัวร์ TVZ5241
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  23-30
  29-05
  เม.ย. 67
  09-16
  11-18
  13-20
  25-02
  30-07
  ราคาเริ่มต้น 89,999 ฿
  เที่ยว กรุงอัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น-ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น-หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน - จัตุรัสดัมสแควร์-พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-เมืองลิซเซ่-เทศกาลดอกทิวลิป(เคอเคนฮอฟ)-แอนต์เวิร์ป-เมืองเกนท์-มหาวิหารเมืองเกนท์-ปราสาทท่านเคานต์-สะพานเซนต์ไมเคิล-กรุงบรัสเซลส์-อนุสรณ์อะโตเมี่ยม-รูปปั้นแมนิเกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์-กรุงลักเซมเบิร์ก-เมืองแร็งส์-มหาวิหารนักบุญเรมีแห่งแร็งส์-มหาวิหารน็อทร์ดาม-กรุงปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัยนโปเลียน-ห้าง Samaritaine-ห้างสรรพสินค้า Gallery Lafayatte-ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท
  เที่ยว : 
  กรุงอัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น-ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น-หมู่บ้านกังหันลมซานซคัน - จัตุรัสดัมสแควร์-พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-เมืองลิซเซ่-เทศกาลดอกทิวลิป(เคอเคนฮอฟ)-แอนต์เวิร์ป-เมืองเกนท์-มหาวิหารเมืองเกนท์-ปราสาทท่านเคานต์-สะพานเซนต์ไมเคิล-กรุงบรัสเซลส์-อนุสรณ์อะโตเมี่ยม-รูปปั้นแมนิเกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์-กรุงลักเซมเบิร์ก-เมืองแร็งส์-มหาวิหารนักบุญเรมีแห่งแร็งส์-มหาวิหารน็อทร์ดาม-กรุงปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัยนโปเลียน-ห้าง Samaritaine-ห้างสรรพสินค้า Gallery Lafayatte-ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ชอปปิงสุดมันส์ La Vallee Outlet Samaritaine Gallery Lafayatte ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ : หอยแมงภู่อบไวน์ วาฟเฟิลเบลเยียม หอยเอสคาโก+ไวน์
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  89,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  23-30
  29-05
  เม.ย. 67
  09-16
  11-18
  13-20
  25-02
  30-07
 • Benelux Europe Netherlands Germany Luxembourg Belgium - ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  7 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5565
  รหัสทัวร์ TVZ5565
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  23-29
  เม.ย. 67
  01-07
  09-15
  12-18
  28-04
  ราคาเริ่มต้น 87,999 ฿
  เที่ยว ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์ • เมืองรอตเตอร์ดัม • บ้านทรงลูกบาศก์ • กรุงบรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • เมเนเก้นพีส เมืองบรูจส์ • จัตุรัสมาร์ก • จัตุรัสเบิร์ก • โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ • เมืองเกนต์ • จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ • ลักเซมเบิร์ก • เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • ที่ว่าการเมืองโคโลญ • โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร • สะพานโฮเอินซอลเลิร์น • Designer Outlet Roermond • หมู่บ้านกีธูร์น • เมืองอัมสเตอร์ดัม สวนเคอเคนฮอฟ • หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม
  เที่ยว : 
  ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์ • เมืองรอตเตอร์ดัม • บ้านทรงลูกบาศก์ • กรุงบรัสเซลส์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • เมเนเก้นพีส เมืองบรูจส์ • จัตุรัสมาร์ก • จัตุรัสเบิร์ก • โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ • เมืองเกนต์ • จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ • ลักเซมเบิร์ก • เมืองโคโลญ • มหาวิหารโคโลญ • ย่านเมืองเก่าโคโลญ • ที่ว่าการเมืองโคโลญ • โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร • สะพานโฮเอินซอลเลิร์น • Designer Outlet Roermond • หมู่บ้านกีธูร์น • เมืองอัมสเตอร์ดัม สวนเคอเคนฮอฟ • หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : สวนดอกไม้ Keukenhof 1 ปีมีครั้งเดียว เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม ชมหมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม บ้านท่รงลูกบาศก์ เที่ยวหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ Designer Outlet Roermond
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  87,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  23-29
  เม.ย. 67
  01-07
  09-15
  12-18
  28-04
 • Benelux Europe Netherlands Germany Luxembourg Belgium - ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3703
  รหัสทัวร์ TVZ3703
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  24-31
  เม.ย. 67
  08-15
  28-05
  ราคาเริ่มต้น 90,999 ฿
  เที่ยว ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - เมืองรอตเตอร์ดัม - บ้านทรงลูกบาศก์ - เมืองแอนต์เวิร์ป - จัตุรัสโกรตมาร์ก - มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป - ถนนแมร์ - เมืองบรูจส์ - จัตุรัสมาร์ก - จัตุรัสเบิร์ก - โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ - กรุงบรัสเซลส์ - เมืองเกนต์ - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - กรุงบรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมเนเก้นพีส - ลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - ย่านเมืองเก่าโคโลญ - ที่ว่าการเมืองโคโลญ - โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร - สะพานโฮเอินซอลเลิร์น - Designer Outlet Roermond - หมู่บ้านกีธูร์น - เมืองอัมสเตอร์ดัม - สวนเคอเคนฮอฟ - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม
  เที่ยว : 
  ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - จัตุรัสดัมสแควร์ - เมืองรอตเตอร์ดัม - บ้านทรงลูกบาศก์ - เมืองแอนต์เวิร์ป - จัตุรัสโกรตมาร์ก - มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป - ถนนแมร์ - เมืองบรูจส์ - จัตุรัสมาร์ก - จัตุรัสเบิร์ก - โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ - กรุงบรัสเซลส์ - เมืองเกนต์ - จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - กรุงบรัสเซลส์ - อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - เมเนเก้นพีส - ลักเซมเบิร์ก - เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - ย่านเมืองเก่าโคโลญ - ที่ว่าการเมืองโคโลญ - โบสถ์เซนต์มาร์ตินคริสตจักร - สะพานโฮเอินซอลเลิร์น - Designer Outlet Roermond - หมู่บ้านกีธูร์น - เมืองอัมสเตอร์ดัม - สวนเคอเคนฮอฟ - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : สวนดอกไม้ Keukenhof 1 ปีมีครั้งเดียว พาล่องเรือหลังคากระจก พิเศษ! เมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  90,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  24-31
  เม.ย. 67
  08-15
  28-05
 • 15,000฿

  Benelux Germany Netherland Belgium France - ทัวร์เยอรมัน เนอเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เทศกาลปีใหม่

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  9 วัน 6 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5162
  รหัสทัวร์ TVZ5162
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67
  ธ.ค. 66
  25-02
  109,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น 94,999 ฿
  เที่ยว แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – โรเมอร์เบิร์ค – อนุเสาวรีย์สกุลเงินยูโร – โคโลญ –มหาวิหารโคโลญ – สะพาน HOHENZOLLERN – ดุสเซลดอร์ฟ - ล่องเรือเมืองกีธูร์น – หมู่บ้านซานส์คันส์ – อัมสเตอร์ดัม - กรุงเฮก – ดัมสแควร์ – ล่องเรือหลังคากระจก - อัมสเตอร์ดัม – บรูจก์ – จัตุรัสบรูจก์ – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม - บรัสเซลส์ – ปารีส – ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet - พระราชวังแวร์ซายส์ – ซิตี้ทัวร์กรุงปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ล่องเรือบาโตมุช
  เที่ยว : 
  แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – โรเมอร์เบิร์ค – อนุเสาวรีย์สกุลเงินยูโร – โคโลญ –มหาวิหารโคโลญ – สะพาน HOHENZOLLERN – ดุสเซลดอร์ฟ - ล่องเรือเมืองกีธูร์น – หมู่บ้านซานส์คันส์ – อัมสเตอร์ดัม - กรุงเฮก – ดัมสแควร์ – ล่องเรือหลังคากระจก - อัมสเตอร์ดัม – บรูจก์ – จัตุรัสบรูจก์ – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม - บรัสเซลส์ – ปารีส – ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet - พระราชวังแวร์ซายส์ – ซิตี้ทัวร์กรุงปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ล่องเรือบาโตมุช
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : Benelux ... เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส .. เที่ยวต้นตำรับ หมู่บ้านกังหันลม ... ล่องเรือหมู่บ้านกีร์ธูน ล่องเรือบาโตมูช ... หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน พระราชวังแวร์ซายส์ บรัสเซลส์ จัตุรัสกรองปลาสต์ จัตุรัสดัมสแควร์ อะโดเมี่ยม ..... รวมวีซ่า + ทิปแล้ว สะสมไมล์ได้50%
  โรงแรม :
  109,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  94,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67
  ธ.ค. 66
  25-02
 • Europe France Belgium Netherlands Germany Paris Brussels Amsterdam Frankfurt - ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ปารีส บรัสเซลส์ อัมสเตอร์ดัม แฟรงค์เฟิร์ต

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  9 วัน 7 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5100
  รหัสทัวร์ TVZ5100
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  23-31
  เม.ย. 67
  07-15
  08-16
  09-17
  13-21
  27-05
  พ.ค. 67
  04-12
  ราคาเริ่มต้น 115,555 ฿
  เที่ยว ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องแม่น้ำแซน – พีระมิดแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ร้านปลอดภาษี - หอไอเฟล – แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ - เมืองบรูจ – เมืองเกนท์– กรุงบรัสเซลส์ (ประเทศเบลเยียม) - เมเนเกน พิส – จัตุรัส กรองด์ปลาซ– อะโตเมี่ยม – เที่ยวเมืองแอนต์เวิร์ป – บ้านคิวบ์ – รอตเทอร์ดาม - ลิซเซ่ – ชมดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม โรเมอร์ - หมู่บ้านกังหันลม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ดุสเซลดอล์ฟ - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ – นครแฟรงค์เฟิร์ต
  เที่ยว : 
  ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องแม่น้ำแซน – พีระมิดแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ร้านปลอดภาษี - หอไอเฟล – แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ - เมืองบรูจ – เมืองเกนท์– กรุงบรัสเซลส์ (ประเทศเบลเยียม) - เมเนเกน พิส – จัตุรัส กรองด์ปลาซ– อะโตเมี่ยม – เที่ยวเมืองแอนต์เวิร์ป – บ้านคิวบ์ – รอตเทอร์ดาม - ลิซเซ่ – ชมดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม โรเมอร์ - หมู่บ้านกังหันลม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ดุสเซลดอล์ฟ - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ – นครแฟรงค์เฟิร์ต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ขึ้นหอไอเฟล ชั้น 2 ชมวิวมุมกว้างของกรุงปารีส ... เข้าชมสวนเคอเค่นฮอฟ (จัดเพียงปีละหนึ่งครั้ง).... เที่ยวเมืองที่สวยงามของ เมืองบรูจ และ เมืองเกนท์ ... ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านในฝันสุดโรแมนติก... หมู่บ้านกังหันลม สัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์... ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม... เมเนเกน พิส หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของบรัสเซล .... บ้านคิวบ์ เป็นบ้านทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา..
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  115,555 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67
  มี.ค. 67
  23-31
  เม.ย. 67
  07-15
  08-16
  09-17
  13-21
  27-05
  พ.ค. 67
  04-12
 • Europe Germany Netherlands Belgium France - ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  9 วัน 6 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ1224
  รหัสทัวร์ TVZ1224
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - เม.ย. 67
  เม.ย. 67
  08-16
  ราคาเริ่มต้น 133,333 ฿
  เที่ยว แฟรงค์เฟิร์ต - โคโลญ – มาสทริชท์ – สวนเคอร์เคนฮอฟ - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหมู่บ้านกีร์ธูร์น - โวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม – แอนต์เวิร์ป - บรัสเซลส์ - ดินองท์ - แร็งส์ - La Valle Outlet – ปารีส
  เที่ยว : 
  แฟรงค์เฟิร์ต - โคโลญ – มาสทริชท์ – สวนเคอร์เคนฮอฟ - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหมู่บ้านกีร์ธูร์น - โวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม – แอนต์เวิร์ป - บรัสเซลส์ - ดินองท์ - แร็งส์ - La Valle Outlet – ปารีส
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พิเศษ!!! เที่ยวเมืองมาสทริชท์ เมืองเก่าที่ชาวดัตชแนะนำมากที่สุด ล่องเรือหมู่บ้านกี่ธูรั่น เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ บินตรงโดยสายการบินไทย เที่ยวสบาย ไม่เร่งรีบ
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  133,333 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - เม.ย. 67
  เม.ย. 67
  08-16
 • Europe Germany Luxembourg Belgium Netherlands New Year - ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เทศกาลปีใหม่

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  10 วัน 7 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4954
  รหัสทัวร์ TVZ4954
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67
  ธ.ค. 66
  27-05
  30-08
  ราคาเริ่มต้น 165,900 ฿
  เที่ยว แฟรงค์เฟิร์ท – เบราบัค – ปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก) - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – ค็อกเค่ม – เทรียร์ - ลักแซมเบิร์ก – ดินองท์ – บรัสส์เซล - ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจน์(มรดกโลก) - ล่องเรือชมคลองเมืองบรูจน์ - หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) – เดลฟ์- อูเทรคต์ – ปราสาทเดอฮาร์ – อัมสเตอร์ดัม - อีดัม – โวลันดัม – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจกชมเมือง - อัมสเตอร์ดัม – กีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้าน - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท รอร์มอนด์ – ดูสเซลดอร์ฟ - ดูสเซลดอร์ฟ – มอนเชา – ปราสาทเอ็ลทซ์ – โคเบลนซ์ - ลิมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปปิ้
  เที่ยว : 
  แฟรงค์เฟิร์ท – เบราบัค – ปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก) - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – ค็อกเค่ม – เทรียร์ - ลักแซมเบิร์ก – ดินองท์ – บรัสส์เซล - ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจน์(มรดกโลก) - ล่องเรือชมคลองเมืองบรูจน์ - หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) – เดลฟ์- อูเทรคต์ – ปราสาทเดอฮาร์ – อัมสเตอร์ดัม - อีดัม – โวลันดัม – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจกชมเมือง - อัมสเตอร์ดัม – กีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้าน - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท รอร์มอนด์ – ดูสเซลดอร์ฟ - ดูสเซลดอร์ฟ – มอนเชา – ปราสาทเอ็ลทซ์ – โคเบลนซ์ - ลิมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปปิ้
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : อันซีน เบเนลักซ์ และ เมืองสวยแถบลุ่มแม่น้ำโมเซล(เยอรมัน).. เข้าชมปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก)... ล่องเรือแม่น้ำไรน์ .. ล่องเรือหมู่บ้าน “กีธูร์น.. เที่ยวหมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) ... ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท Roermond ...
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  165,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67
  ธ.ค. 66
  27-05
  30-08

Total 18 Record : 1 Page :