facebook
ผลการค้นหา: | ประเภท:โปรแกรมทัวร์ | ประเทศ: ไต้หวัน | ช่วงเวลาเดินทาง: เดือนมีนาคม 2024 | Travelzeed.com
Travelzeed ogo

คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

เรียงตาม
 • ราคาน้อย - มาก
 • ราคามาก - น้อย
 • ทัวร์ยอดนิยม
 • ใกล้วันเดินทาง

ค้นหาทัวร์

  Loading
  ไม่พบข้อมูลคำค้นหา"ผลการค้นหา: | ประเภท:โปรแกรมทัวร์ | ประเทศ: ไต้หวัน | ช่วงเวลาเดินทาง: เดือนมีนาคม 2024"
  คุณอาจลองค้นหาด้วยคำอื่น ลองเลือก "โปรแกรมทัวร์? หรือ แพ็คเกจทัวร์ส่วนตัว"
  ที่เราเตรียมไว้ให้ คุณอาจจะเจอ "โปรแกรมทัวร์? หรือ แพ็คเกจทัวร์ส่วนตัว" ที่ถูกใจก็ได้ หรือคลิก " ล้างคำค้นหา "
 • Taiwan Taipei Jiufen - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ1833
  รหัสทัวร์ TVZ1833
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ค. 67
  เม.ย. 67
  19-22
  เต็ม
  25-28
  29-02
  พ.ค. 67
  เต็ม
  03-06
  เต็ม
  06-09
  10-13
  16-19
  17-20
  24-27
  31-03
  มิ.ย. 67
  14-17
  21-25
  28-01
  ราคาเริ่มต้น 12,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว วัดขอความรวย - สะพานต้าซี - บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง - ร้านสร้อยGermanium – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – Shopping at Gloria Outlet
  เที่ยว : 
  วัดขอความรวย - สะพานต้าซี - บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง - ร้านสร้อยGermanium – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – Shopping at Gloria Outlet
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ท่าเรือเจิ้นปิง บูราโนแห่งไต้หวัน ตึกไทเป101 วัดหลงซาน ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง/ กลอเรีย เอาท์เล็ท
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  12,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ค. 67
  เม.ย. 67
  19-22
  เต็ม
  25-28
  29-02
  พ.ค. 67
  เต็ม
  03-06
  เต็ม
  06-09
  10-13
  16-19
  17-20
  24-27
  31-03
  มิ.ย. 67
  14-17
  21-25
  28-01
 • Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ซีเหมินติง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2944
  รหัสทัวร์ TVZ2944
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ย. 67
  เม.ย. 67
  เต็ม
  22-25
  พ.ค. 67
  06-09
  เต็ม
  27-30
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  17-20
  เต็ม
  24-27
  ก.ค. 67
  01-04
  08-11
  15-18
  ส.ค. 67
  19-22
  26-29
  ก.ย. 67
  02-05
  09-12
  13-16
  16-19
  20-23
  23-26
  27-30
  ราคาเริ่มต้น 10,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว วัดขอความรวย - สะพานต้าซี - บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน - ตึกไทเป101 - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง - ร้านสร้อยGermanium – Shopping at Gloria Outlet
  เที่ยว : 
  วัดขอความรวย - สะพานต้าซี - บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน - ตึกไทเป101 - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง - ร้านสร้อยGermanium – Shopping at Gloria Outlet
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เมืองลับริมทะเลบูราโน่แห่งไต้หวัน ชมตึกหลากสีท่าเรือเจิ้นปิง ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  10,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ย. 67
  เม.ย. 67
  เต็ม
  22-25
  พ.ค. 67
  06-09
  เต็ม
  27-30
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  17-20
  เต็ม
  24-27
  ก.ค. 67
  01-04
  08-11
  15-18
  ส.ค. 67
  19-22
  26-29
  ก.ย. 67
  02-05
  09-12
  13-16
  16-19
  20-23
  23-26
  27-30
 • Taiwan Taipei Jiufen - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2852
  รหัสทัวร์ TVZ2852
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ย. 67
  เม.ย. 67
  22-25
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  10-13
  ก.ค. 67
  08-11
  15-18
  ส.ค. 67
  เต็ม
  19-22
  26-29
  ก.ย. 67
  02-05
  09-12
  16-19
  20-23
  23-26
  27-30
  ราคาเริ่มต้น 12,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - วัดเล่อเฉินกง - ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด - วัดสิงเทียนกง - วัดต้าหลงตงเป่าอันกง - วัดเทียนโฮวกง - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM - วัดหลงซาน - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดฮั่งโล้วแต้
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - วัดเล่อเฉินกง - ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด - วัดสิงเทียนกง - วัดต้าหลงตงเป่าอันกง - วัดเทียนโฮวกง - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM - วัดหลงซาน - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดฮั่งโล้วแต้
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวิวสุดชิว ขอพรเพิ่มความเฮง 8 วัดดัง วัดต้าหลงตง วัดสิงเทียนกง วัดเทียนเฮากง วัดฮั่งโล้วแต้ วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเล่อเฉินกง เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดัง จิ่วเฟิน ห้ามพลาดสือเฟิน ลอยโคมขอพร ชมอนุสรญ์สถาน เจียงไคเชค ช้อปสุดมันส์ ซีเหมินติง อี้จงไนท์มาร์เก็ต
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  12,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ย. 67
  เม.ย. 67
  22-25
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  10-13
  ก.ค. 67
  08-11
  15-18
  ส.ค. 67
  เต็ม
  19-22
  26-29
  ก.ย. 67
  02-05
  09-12
  16-19
  20-23
  23-26
  27-30
 • Taiwan Taipei Sunmoon Lake Jiufen - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5223
  รหัสทัวร์ TVZ5223
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67
  เม.ย. 67
  18-21
  พ.ค. 67
  06-09
  เต็ม
  09-12
  23-26
  30-02
  มิ.ย. 67
  13-16
  เต็ม
  20-23
  ราคาเริ่มต้น 12,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง - วัดเล่อเฉินกง - ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - วัดสิงเทียนกง - วัดต้าหลงตงเป่าอันกง - วัดเทียนโฮวกง – ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – วัดหลงซาน – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดฮั่งโล้วแต้
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง - วัดเล่อเฉินกง - ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - วัดสิงเทียนกง - วัดต้าหลงตงเป่าอันกง - วัดเทียนโฮวกง – ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – วัดหลงซาน – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดฮั่งโล้วแต้
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเพิ่มความเฮง 8 วัดดัง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  12,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67
  เม.ย. 67
  18-21
  พ.ค. 67
  06-09
  เต็ม
  09-12
  23-26
  30-02
  มิ.ย. 67
  13-16
  เต็ม
  20-23
 • Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2104
  รหัสทัวร์ TVZ2104
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ค. 67
  พ.ค. 67
  เต็ม
  01-04
  03-06
  10-13
  เต็ม
  19-22
  23-26
  30-02
  มิ.ย. 67
  01-04
  03-06
  20-23
  27-30
  29-02
  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปตึกไทเป 101 วันหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านชาวประมงหลากสี
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ค. 67
  พ.ค. 67
  เต็ม
  01-04
  03-06
  10-13
  เต็ม
  19-22
  23-26
  30-02
  มิ.ย. 67
  01-04
  03-06
  20-23
  27-30
  29-02
 • Taiwan Taipingshan Taipei Freeday - ทัวร์ไต้หวัน ไท่ผิงซาน ไทเป อิสระ 1 วัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5236
  รหัสทัวร์ TVZ5236
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ย. 67
  พ.ค. 67
  15-19
  22-26
  29-02
  มิ.ย. 67
  05-09
  12-16
  19-23
  26-30
  ก.ค. 67
  03-07
  10-14
  17-21
  24-28
  31-04
  ส.ค. 67
  07-11
  14-18
  21-25
  28-01
  ก.ย. 67
  04-08
  11-15
  18-22
  25-29
  ราคาเริ่มต้น 14,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) - กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – อี้หลานไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง – ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - ร้านเครื่องสำอางค์ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - Shopping at Gloria Outlet
  เที่ยว : 
  อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) - กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – อี้หลานไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง – ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - ร้านเครื่องสำอางค์ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - Shopping at Gloria Outlet
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เข้าชมอุทยานไท่ผิงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม พักตัวเมือง 4 ดาว
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ย. 67
  พ.ค. 67
  15-19
  22-26
  29-02
  มิ.ย. 67
  05-09
  12-16
  19-23
  26-30
  ก.ค. 67
  03-07
  10-14
  17-21
  24-28
  31-04
  ส.ค. 67
  07-11
  14-18
  21-25
  28-01
  ก.ย. 67
  04-08
  11-15
  18-22
  25-29
 • Taiwan Taipei Free Day - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฟรีเดย์ สุดคุ้ม

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3743
  รหัสทัวร์ TVZ3743
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ค. 67
  พ.ค. 67
  21-24
  25-28
  มิ.ย. 67
  01-04
  08-11
  20-23
  23-26
  28-01
  ราคาเริ่มต้น 15,888 ฿
  gps_p
  เที่ยว เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - GERMANIUM - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - GERMANIUM - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ตลาดกลางคืนเถาหยวน ศูนย์เจอร์เมเนียม ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,888 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ค. 67
  พ.ค. 67
  21-24
  25-28
  มิ.ย. 67
  01-04
  08-11
  20-23
  23-26
  28-01
 • Taiwan Taipei Nantou - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว อุทยานไท่ผิงซาน (พักซีเหมินติง)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ1416
  รหัสทัวร์ TVZ1416
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - ต.ค. 67
  เม.ย. 67
  27-01
  พ.ค. 67
  11-15
  มิ.ย. 67
  08-12
  15-19
  22-26
  29-03
  ก.ค. 67
  13-17
  ส.ค. 67
  17-21
  24-28
  31-04
  ก.ย. 67
  07-11
  11-15
  14-18
  18-22
  21-25
  25-29
  28-02
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา - กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – Shopping at Gloria Outlet
  เที่ยว : 
  เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา - กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – Shopping at Gloria Outlet
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : นั่งรถไฟโบราณ ปองปอง ชมวิวธรรมชาติสุดฟิน - เพลิดเพลิน กิจกรรมต้มไข่ออนเซ็น - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรวัดเหวินอู่ วัดหลงซาน - สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิน ท่าเรือเจิ้นปิง - เช็กอินแลนด์มาร์คสุดฮิต อนุสรณ์เจียงไคเชค / ตึกไทเป101 - ช้อปสุดมันส์ ซีเหมินติง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - ต.ค. 67
  เม.ย. 67
  27-01
  พ.ค. 67
  11-15
  มิ.ย. 67
  08-12
  15-19
  22-26
  29-03
  ก.ค. 67
  13-17
  ส.ค. 67
  17-21
  24-28
  31-04
  ก.ย. 67
  07-11
  11-15
  14-18
  18-22
  21-25
  25-29
  28-02
 • Taiwan Taipei Alishan - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบ อาหลีซาน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4123
  รหัสทัวร์ TVZ4123
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ต.ค. 67
  มิ.ย. 67
  08-12
  15-19
  22-26
  เต็ม
  29-03
  ก.ค. 67
  13-17
  ส.ค. 67
  17-21
  24-28
  31-04
  ก.ย. 67
  07-11
  11-15
  14-18
  18-22
  21-25
  25-29
  28-02
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : นั่งรถไฟโบราณ ชมสนสามพันปี อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ต.ค. 67
  มิ.ย. 67
  08-12
  15-19
  22-26
  เต็ม
  29-03
  ก.ค. 67
  13-17
  ส.ค. 67
  17-21
  24-28
  31-04
  ก.ย. 67
  07-11
  11-15
  14-18
  18-22
  21-25
  25-29
  28-02
 • Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4560
  รหัสทัวร์ TVZ4560
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ย. 67
  เม.ย. 67
  เต็ม
  19-22
  ก.ค. 67
  05-08
  17-20
  18-21
  21-24
  24-27
  25-28
  28-31
  31-03
  ส.ค. 67
  01-04
  07-10
  10-13
  14-17
  15-18
  17-20
  23-26
  30-02
  ก.ย. 67
  06-09
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั่งซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ย. 67
  เม.ย. 67
  เต็ม
  19-22
  ก.ค. 67
  05-08
  17-20
  18-21
  21-24
  24-27
  25-28
  28-31
  31-03
  ส.ค. 67
  01-04
  07-10
  10-13
  14-17
  15-18
  17-20
  23-26
  30-02
  ก.ย. 67
  06-09
 • Taiwan Jiufen ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ทัวร์ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5540
  รหัสทัวร์ TVZ5540
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67
  พ.ค. 67
  18-21
  24-27
  31-03
  มิ.ย. 67
  14-17
  22-25
  29-02
  ก.ค. 67
  06-09
  13-16
  20-23
  27-30
  ส.ค. 67
  10-13
  23-26
  24-27
  ก.ย. 67
  06-09
  13-16
  27-30
  ต.ค. 67
  05-08
  11-14
  12-15
  23-26
  ราคาเริ่มต้น 16,899 ฿
  gps_p
  เที่ยว เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง - ร้านชาอู่หลง - เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี่ย - ไทเป - DIY ร้านพายสับปะรด - ร้านเจอมิเนี่ยม - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต - ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน - ปั่นเรียลไบท์ – ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง
  เที่ยว : 
  เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง - ร้านชาอู่หลง - เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี่ย - ไทเป - DIY ร้านพายสับปะรด - ร้านเจอมิเนี่ยม - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต - ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน - ปั่นเรียลไบท์ – ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ปั่น Rail Bike บนทางรถไฟสายเก่า ปล่อยโคมที่เมืองสือเฟิ่น ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,899 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67
  พ.ค. 67
  18-21
  24-27
  31-03
  มิ.ย. 67
  14-17
  22-25
  29-02
  ก.ค. 67
  06-09
  13-16
  20-23
  27-30
  ส.ค. 67
  10-13
  23-26
  24-27
  ก.ย. 67
  06-09
  13-16
  27-30
  ต.ค. 67
  05-08
  11-14
  12-15
  23-26
 • 1,000฿

  Taiwan Taichung Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4555
  รหัสทัวร์ TVZ4555
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - ต.ค. 67
  เม.ย. 67
  เต็ม
  19-22
  เต็ม
  25-28
  เต็ม
  27-30
  พ.ค. 67
  03-06
  04-07
  10-13
  เต็ม
  17-20
  25-28
  31-03
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  02-05
  15-18
  22-25
  ก.ค. 67
  13-16
  19-22
  26-29
  ส.ค. 67
  03-06
  24-27
  31-03
  ก.ย. 67
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 67
  05-08
  09-12
  11-14
  12-15
  13-16
  16-19
  20,990 ฿
  ราคาเริ่มต้น 19,990 ฿
  gps_p
  เที่ยว เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทเป – วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทเป – วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
  bed_p โรงแรม :
  20,990 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  19,990 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - ต.ค. 67
  เม.ย. 67
  เต็ม
  19-22
  เต็ม
  25-28
  เต็ม
  27-30
  พ.ค. 67
  03-06
  04-07
  10-13
  เต็ม
  17-20
  25-28
  31-03
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  02-05
  15-18
  22-25
  ก.ค. 67
  13-16
  19-22
  26-29
  ส.ค. 67
  03-06
  24-27
  31-03
  ก.ย. 67
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 67
  05-08
  09-12
  11-14
  12-15
  13-16
  16-19
 • Taiwan Taipei Free day - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฟรีเดย์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2216
  รหัสทัวร์ TVZ2216
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67
  พ.ค. 67
  03-06
  มิ.ย. 67
  14-17
  ก.ค. 67
  26-29
  ส.ค. 67
  09-12
  ต.ค. 67
  04-07
  18-21
  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว ถนนโบราณต้าซี - สะพานต้าซี - วัดไล่ความจน - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - GERMANIUM – COSMETIC SHOP – เจิ้งปิง บูราโน่แห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  ถนนโบราณต้าซี - สะพานต้าซี - วัดไล่ความจน - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - GERMANIUM – COSMETIC SHOP – เจิ้งปิง บูราโน่แห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ถนนโบราณต้าซี ซื่อซื่อหนานชุน ตึกไทเป 101 ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ย่านซีเหมินติง
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67
  พ.ค. 67
  03-06
  มิ.ย. 67
  14-17
  ก.ค. 67
  26-29
  ส.ค. 67
  09-12
  ต.ค. 67
  04-07
  18-21
 • Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบ อาหลีซาน (พักซีเหมินติง)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5290
  รหัสทัวร์ TVZ5290
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - พ.ค. 67
  พ.ค. 67
  17-21
  24-28
  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - เมืองเจียอี้ - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - เมืองเจียอี้ - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ขึ้นอาลีซานนั่งรถไฟ,ชมสวนสนพันปี,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - พ.ค. 67
  พ.ค. 67
  17-21
  24-28
 • Taiwan Taichung Nantou Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2982
  รหัสทัวร์ TVZ2982
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67
  เม.ย. 67
  เต็ม
  24-27
  พ.ค. 67
  01-04
  08-11
  เต็ม
  09-12
  16-19
  24-27
  31-03
  มิ.ย. 67
  02-05
  12-15
  15-18
  19-22
  22-25
  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - Germanium - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) - ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
  เที่ยว : 
  เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - Germanium - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) - ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  bed_p โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67
  เม.ย. 67
  เต็ม
  24-27
  พ.ค. 67
  01-04
  08-11
  เต็ม
  09-12
  16-19
  24-27
  31-03
  มิ.ย. 67
  02-05
  12-15
  15-18
  19-22
  22-25

banner taiwan

ทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด พาเที่ยวครบทุกไฮไลท์ ปี 2567-2568

วางแผนท่องเที่ยวไต้หวันปี 2567-2568 กับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันราคาคุ้มค่า เที่ยวครบทุกสถานที่ยอดนิยม ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมวิวแปลกตาที่อุทยานเย่หลิ่ว เดินเล่นตลาดกลางคืนฝงเจี่ย พร้อมไฮไลท์ดีๆ อีกมากมาย ค้นหารายละเอียดทัวร์ไต้หวันได้ในบทความนี้

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนไปเที่ยวไต้หวัน

การขอวีซ่า

ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยทัวร์ไต้หวัน มาเตรียมตัวกับข้อมูลสำคัญก่อนเดินทาง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย การเดินทางเข้าไต้หวันนั้นสะดวกสบาย เนื่องจากไม่ต้องขอวีซ่า สามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง มีสายการบินบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปไต้หวันหลายสายการบิน

อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

สกุลเงินที่ใช้ในไต้หวันคือ ดอลลาร์ไต้หวัน (NT$) โดยอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 NT$ = 1.15 บาทไทย ทำให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในไต้หวันนั้น มีระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถประจำทาง หรือจะเลือกนั่งรถเช่ามือสองก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เลือก

การเดินทางท่องเที่ยวในไต้หวัน

สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในไต้หวันนั้น มีระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง รถประจำทาง หรือจะเลือกนั่งรถเช่ามือสองก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เลือก

หากเดินทางไปกับทัวร์ไต้หวัน มักจะมีมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ช่วยลดความยุ่งยากและภาษาที่เป็นอุปสรรคได้ ทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบครบครันมากยิ่งขึ้น

สภาพภูมิอากาศของไต้หวัน

ด้านสภาพอากาศของไต้หวันนั้น แบ่งได้เป็น 4 ฤดู ได้แก่

 • ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม): อากาศค่อนข้างอบอุ่นและแจ่มใส เหมาะกับการท่องเที่ยวชมทัศนียภาพและวัฒนธรรม อุณหภูมิเฉลี่ย 20-22 องศาเซลเซียส
 • ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม): อากาศร้อนชื้น บางครั้งอาจมีพายุและฝนตกหนัก ควรเลี่ยงการเดินทางในช่วงนี้หากไม่จำเป็น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส
 • ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - ธันวาคม): อากาศเริ่มเย็นสบาย เป็นหนึ่งในฤดูกาลท่องเที่ยวที่นิยม อุณหภูมิเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส
 • ฤดูหนาว (มกราคม - กุมภาพันธ์): อากาศหนาวเย็น บางพื้นที่อาจมีหิมะปกคลุม เหมาะสำหรับการชมวิวทิวทัศน์หิมะและท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส

โดยนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางด้วยทัวร์ไต้หวันในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งมีอากาศที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว ทำให้สามารถสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวในไต้หวันได้อย่างแท้จริง

วัฒนธรรมอาหารของไต้หวัน

สำหรับเรื่องอาหารการกิน ไต้หวันมีอาหารพื้นเมืองและขนมมากมาย น่าลิ้มลอง เช่น เสี่ยวหลงเปา ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น ชาไข่มุก ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปพร้อมกับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยทัวร์ไต้หวัน

ไม่เพียงเท่านั้น หากเดินทางด้วยทัวร์ไต้หวัน มักจะมีการแวะจุดสำคัญต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลอดภาษี ให้ได้ช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านอย่างจุใจ รวมถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ ทำให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตคนไต้หวันอย่างแท้จริง

รวม 13 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ทัวร์ไต้หวัน ต้องไปให้ได้

Pingxi Line

1.เส้นทางรถไฟโบราณสายผิงซี (Pingxi Line)

สถานีรถไฟประเทศไต้หวันแต่ละสถานีนั้นต่างก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป แม้จะตั้งอยู่ในเมืองนิวไทเป ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทันสมัย แต่การได้ได้ลองมาสัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟชมวิวบนรถไฟโบราณสายผิงซีนี้ ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด ใช้ระยะเวลาเพียง 1 ชม. ผ่าน 9 สถานี โดยเราสามารถแวะลงถ่ายรูปกับหมู่บ้านต่าง ๆ อย่างเพลิดเพลิน ไฮไลต์หลักๆ ได้แก่ สถานีจินถง สถานีผิงซี สถานีหูตง เป็นต้น

Jiufen

2.หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen)

หมู่บ้านสุดโรแมนติกประดับโคมไฟสีแดงตลอดทางเดินและอาคารบ้านเรือน ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น ไม่เหมือนกับหมู่บ้านใดในประเทศไต้หวัน ซึ่งกลายมาเป็นแรงบัลดาลใจของภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังจากเกาะญี่ปุ่นอย่าง Spirited Away อีกทั้งที่จิ่วเฟิ่นยังเป็นสวรรค์ของนักกินตัวยง อาหารคาวหวานหลากหลายประเภทเรียงรายละลานตา เรียกได้ว่า ผสมผสานบรรยากาศโรแมนติกและของกินได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ใครมา ทัวร์ไต้หวันต้องห้ามพลาด

Yehliu Geopark

3.อุทยานเย่หลิว (Yehliu Geopark)

อุทยานธรณีทางตอนเหนือของนครนิวไทเป คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามเกินคำบรรยายใดๆของประเทศไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลราวๆ 2 กิโลเมตร หากมองจากมุมบนจะมีลักษณะเหมือนเต่ายักษ์ลอยกลางทะเล และเนื่องจากอยู่ติดชายฝั่งทะเล จึงทำให้เกิดหินรูปร่างต่างๆที่แปลกตา ไม่ว่าจะเป็น หินช้าง หินเทียน หินเศียรราชินี หินถั่ว เป็นต้น

Sun Moon Lake

4.ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)

ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน ที่ต้องมีอยู่ในทุกโปรแกรมของทัวร์ไต้หวัน สมญานามว่าเพชรเม็ดงามแห่งไต้หวันนั้นไม่ได้เกินจริงแม้แต่น้อย โดยด้านตะวันออกของทะเลสาบจะมีรูปร่างคล้ายพระอาทิตย์ และฝั่งด้านตะวันตกจะมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ในช่วงเช้าจะมีหมอกลอยเหนือทะเลสาบอย่างสวยงาม ยามค่ำคืนดาวมากมายบนฟากฟ้าจะส่องแสงประกายระยิบระยับชวนมอง

Jiufen

5.วัดพระถังซำจั๋ง (Xuanzang Temple)

หลายคนอาจจะคุ้นชื่อกันในชื่อวัดสวนกวง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซั่มจั๋ง โดยที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวมากราบไว้สักการะไม่ขาดสายตลอดปี ตั้งอยู่ทางตอนใต้บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียจัดแสดงอยู่ในบริเวณวัดอีกด้วย นักเที่ยวสายบุญอย่าลืมแวะมากราบไหว้กันนะ

Wenwu Temple

6.วัดเหวินหวู่ (Wenwu Temple)

อีกหนึ่งวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบสุริยันจันทรา อยู่ระหว่างเขาทางทิศเหนือ เรียกกันอีกชื่อว่าวัดกวนอู ภายในวัดมีรูปปั้นของขงจื้อและเทพกวนอู ซึ่งมีความเชื่อว่าใครที่บูชาเทพกวนอู จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไต้หวันให้ความเคารพนับถือ

Alishan Forest Recreation Area

7.อุทยานแห่งชาติเขาอาลีซาน (Alishan Forest Recreation Area)

หากคุณรักในการชมธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาอาลีซาน เป็นอีกที่ที่ควรเป็นจุดหมายสำคัญในการเดินทางมา ทัวร์ไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี่ ทางตอนกลางของประเทศไต้หวัน ชาของที่นี่การันตีว่าคุณภาพไม่เป็นสองรองใคร แถมยังมีกิจกรรมไฮไลต์อย่างชมหมอกบนยอดเขาในช่วงเช้า และชมพระอาทิตย์ขึ้นก็จะถือเป็นมงคลต่อชีวิตของคนที่ได้มาอาบแสงแดด ณ สถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังมีบริการนั่งรถไฟผจญภัยไต่เขาอีกด้วย

Feng Chia Night Market

8.ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย (Feng Chia Night Market)

ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไถจง ประเทศไต้หวัน นักชอปตัวจริงต้องมาเจอกันที่นี่ เพราะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยร้านขนม ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ขนกันมาลดกระหน่ำให้นักท่องเที่ยวได้ชอปปิงซื้อของฝากกันอย่างหนำใจ ในช่วงกลางคืนที่นี่จะคึกคักมากเป็นพิเศษ ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไต้หวัน หากมา ทัวร์ไต้หวัน เป็นกลุ่มอาจจะต้องเดินเกาะกลุ่มกันเข้าไว้ ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดการพลัดหลงกันได้

Lungshan Temple

9.วัดหลงซาน (Lungshan Temple)

หนุ่มโสด สาวโสดเตรียมจดลง bucket list กันไว้เลย เนื่องจากที่วัดหลงซานแห่งนี้โด่งดังมากๆในเรื่องการขอพรความรักให้สมหวังดั่งใจปรารถนา โดยวัดหลงซานมีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายใดๆแม้แต่นิด ทำให้ชาวไต้หวันเกิดความศรัทธาอย่างมาก นอกจากด้านความรักแล้วก็ยังสามารถข้อพรในเรื่องอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น การเรียน การงาน สุขภาพ เป็นต้น

Ximending

10.ย่านซีเหมินติง (Ximending)

ย่านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของวัยรุ่นไต้หวัน ไม่ต่างจากสยามของประเทศไทย หรือฮาราจูกุของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว การเดินทางมาก็ง่ายมากๆ เพราะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Xiamen Metro Station ไม่ว่าจะชอปจนดึกดื่นแค่ไหน ก็เดินทางไปกลับได้อย่างสะดวก หากพร้อมแล้วมาละลายทรัพย์กันได้ที่นี่เลย

Taipei 101

11.ตึกไทเป 101 (Taipei 101)

สิ่งก่อสร้างแลนด์มาร์กที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยความสูงของตึก 508 เมตร และมีจำนวนชั้นมากถึง 101 ชั้น ทำให้ตึกแห่งนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในช่วงปี 2004 ถึง 2010 สถาปัตยกรรมภายในก็ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามประณีต บริเวณชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นสำหรับชมวิวก็สามารถมองเห็นวิวของเมืองไทเปได้อย่างครบถ้วน 360 องศา ภายในมีร้านค้ามากมายให้ทุกคนที่มาเยือนได้เลือกซื้อกลับไป

Rainbow Village

12.หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village)

นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เรื่องราวของหมู่บ้านสายรุ้งเริ่มขึ้นจากนักวาดศิลปะผู้แก่ผู้มีความทุกข์ทรมาณที่ต้องการบูรณะบ้านเมืองของตนที่เริ่มเสื่อมโทรม เขาได้ใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์มุมต่าง ๆ ของบ้านเมือง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บ้านเมืองที่เคยเงียบสงัดและจืดจางกลับมามีชีวิตชีวาและดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังที่นี้

National Palace Museum

13.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (National Palace Museum)

ปิดท้ายกันด้วยพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2508 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพระราชวังจีน มีความสวยงามอลังการ และเป็นที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานอันล้ำค่าของจีนโบราณ ไม่ว่าจะเป็นงานปั้น งานแกะสลัก เซรามิค เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น จัดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในประเทศไต้หวันที่ต้องมาให้เห็นกับตาตัวเองสักครั้ง

สรุป

ทัวร์ไต้หวัน ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดพิเศษที่ทั้งสนุกและคุ้มค่า ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ทิวทัศน์และวัฒนธรรมที่น่าค้นหา อีกทั้งโปรแกรมทัวร์ไต้หวันที่ออกแบบมาให้เที่ยวครบทุกจุดสำคัญในราคาประหยัด เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว ที่พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางครั้งพิเศษในปีนี้