facebook
ผลการค้นหา: "wangxiangu" | ประเภท:โปรแกรมทัวร์ทุกประเภท | ประเทศ: จีน | Travelzeed.com
Travelzeed ogo

คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน


เรียงตาม
 • ราคาน้อย - มาก
 • ราคามาก - น้อย
 • ทัวร์ยอดนิยม
 • ใกล้วันเดินทาง

ค้นหาทัวร์

  Loading
 • 6,000฿
  program imag

  China Changsha Nanchang Wangxiangu - ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ นั่งรถไฟความเร็วสูง1เที่ยว (ทัวร์ไม่ลงร้าน )

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4086
  รหัสทัวร์ TVZ4086
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ธ.ค. 67
  มิ.ย. 67
  26-30
  ก.ค. 67
  28-01
  ส.ค. 67
  25-29
  ก.ย. 67
  01-05
  13-17
  22-26
  25-29
  ต.ค. 67
  04-08
  16-20
  25-29
  พ.ย. 67
  03-07
  06-10
  15-19
  24-28
  27-01
  ธ.ค. 67
  06-11
  15-19
  18-22
  27-31
  25,900 ฿
  ราคาเริ่มต้น 19,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองฉางซา - เมืองหนานชาง - หอโบราณเจิ้งวัง (Pavillion Tengwang) - หมู่บ้านจำลอง LUZERN - ถนนคนเดินสายวัฒธรรมหนานชาง - เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้า) - ล่องเรื่อชมแสงสีอู้วนี่โจว - อุทยานภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้า) ท้องฟ้ากระจก - หินรูปร่างแปลกตา - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
  เที่ยว : 
  เมืองฉางซา - เมืองหนานชาง - หอโบราณเจิ้งวัง (Pavillion Tengwang) - หมู่บ้านจำลอง LUZERN - ถนนคนเดินสายวัฒธรรมหนานชาง - เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้า) - ล่องเรื่อชมแสงสีอู้วนี่โจว - อุทยานภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้า) ท้องฟ้ากระจก - หินรูปร่างแปลกตา - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : หอเจิ้งวัง หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น ถนนคนเดินสายวัฒธรรมหนานชาง หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง ชมโชว์และแสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว ภูเขาหลิงซาน ถ่ายรูปเช็คอินกับกระจกแห่งท้องฟ้า หุบเขาเทวดาวั่งเชียนกู่ ทิวทัศน์ยามค่ำคืนหุบเขาวั้งเซียนกู่ วัดไคฟู ถนนคนเดินหวงซิง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  25,900 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  19,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ธ.ค. 67
  มิ.ย. 67
  26-30
  ก.ค. 67
  28-01
  ส.ค. 67
  25-29
  ก.ย. 67
  01-05
  13-17
  22-26
  25-29
  ต.ค. 67
  04-08
  16-20
  25-29
  พ.ย. 67
  03-07
  06-10
  15-19
  24-28
  27-01
  ธ.ค. 67
  06-11
  15-19
  18-22
  27-31
 • program imag

  China Changsha Wangxiangu - ทัวร์จีน ฉางซา อู้หยวน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ทัวร์ไม่ลงร้าน)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ1329
  รหัสทัวร์ TVZ1329
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ก.ค. 67
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  25-29
  ก.ค. 67
  09-13
  ราคาเริ่มต้น 24,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองฉางซา - เมืองหนานชาง - หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (ไม่ขึ้นหอ) - แวะถ่ายรูปหมู่บ้านจำลองลูเซิร์น - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง - เมืองอู้หยวน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมค่ากระเช้าไป - กลับ และแจกกาแฟหวงหลิงท่านละ 1 แก้ว) - สะพานกระจกหวงหลิง - ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว - เมืองซ่างเหรา - อุทยานเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไป - กลับ) - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ชมแสงสียามค่ำคืน) - สถานีรถไฟซ่างเหรา - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเมืองฉางซา - วัดไคฟู - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  เที่ยว : 
  เมืองฉางซา - เมืองหนานชาง - หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (ไม่ขึ้นหอ) - แวะถ่ายรูปหมู่บ้านจำลองลูเซิร์น - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง - เมืองอู้หยวน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมค่ากระเช้าไป - กลับ และแจกกาแฟหวงหลิงท่านละ 1 แก้ว) - สะพานกระจกหวงหลิง - ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว - เมืองซ่างเหรา - อุทยานเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไป - กลับ) - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ชมแสงสียามค่ำคืน) - สถานีรถไฟซ่างเหรา - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเมืองฉางซา - วัดไคฟู - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ชมความงามหมู่บ้านริมผา หุบเขาเทวดาวังเซียนกู่ ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง สะพานกระจกหวงหลิง อุทยานภูเขาหลิงซาน ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  24,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ก.ค. 67
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  25-29
  ก.ค. 67
  09-13
 • program imag

  China Changsha Nanchang Wangxiangu - ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ (ไม่ลงร้าน)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3178
  รหัสทัวร์ TVZ3178
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ส.ค. 67
  ก.ค. 67
  19-23
  28-01
  ส.ค. 67
  18-22
  ราคาเริ่มต้น 23,990 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานซาง – หอเถิงหวัง – เมืองอู้หยวน – ล่องเรือพร้อมชมโชว์แสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว - เมืองซ่างเหรา – หุบเขาวั่งเซียน หรือหุบเขาเทวดา – ถนนซุยเซียน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – ภูเขาหลิงซาน – กระจกแห่งท้องฟ้า – เมืองหนานชาง – ถนนโบราณวานชู - เมืองฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ตึก IFS – ร้านป๊อปมาร์ท
  เที่ยว : 
  เมืองหนานซาง – หอเถิงหวัง – เมืองอู้หยวน – ล่องเรือพร้อมชมโชว์แสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว - เมืองซ่างเหรา – หุบเขาวั่งเซียน หรือหุบเขาเทวดา – ถนนซุยเซียน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – ภูเขาหลิงซาน – กระจกแห่งท้องฟ้า – เมืองหนานชาง – ถนนโบราณวานชู - เมืองฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ตึก IFS – ร้านป๊อปมาร์ท
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เช็คอินไฮไลท์ใหม่! หุปเข้าเทวดาหมู่บ้านริมผา "วังเซียน" ล่องเรือชมแสงสีอู้นี่โจว นั่งกระเช้าหุบเขาหลิงซาน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  23,990 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ส.ค. 67
  ก.ค. 67
  19-23
  28-01
  ส.ค. 67
  18-22
 • program imag

  China Nanchang Wuyuan Wangxiangu - ทัวร์จีน หนานชาง อู้หยวน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ไม่ลงร้าน)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 5 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3413
  รหัสทัวร์ TVZ3413
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 67 - ต.ค. 67
  ส.ค. 67
  27-01
  ก.ย. 67
  01-06
  06-11
  11-16
  16-21
  21-26
  26-01
  ต.ค. 67
  01-06
  06-11
  11-16
  16-21
  21-26
  26-31
  ราคาเริ่มต้น 24,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว ถ่ายรูปหอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (ไม่ขึ้นหอ) - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง - เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น - เตาเผาหลวงแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น - ลานวัฒนธรรมเถาซีชวน - ถ่ายรูปชามยักษ์จิ่งเต๋อเจิ้น ชามเซรามิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - เมืองอู้หยวน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) - สะพานกระจกหวงหลิง - ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว - เลือกซื้อ OPTION โชว์พบแรกที่อู้หยวน - เมืองโบราณสุ่ยม่อซ่างเหอ - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ชมแสงสียามค่ำคืน) - เมืองอี้หยาง - เลือกซื้อ OPTION อุทยานเขาเต่า,ยอดเขาชายชรา,ทางเดินกระจกริมหน้าผ้าและล่องเรือทะเลสาบ - พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในอี้หยาง - แวะถ่ายรูปหมู่บ้านจำลองลูเซิร์น - ถนนจินเจีย
  เที่ยว : 
  ถ่ายรูปหอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (ไม่ขึ้นหอ) - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง - เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น - เตาเผาหลวงแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น - ลานวัฒนธรรมเถาซีชวน - ถ่ายรูปชามยักษ์จิ่งเต๋อเจิ้น ชามเซรามิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - เมืองอู้หยวน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) - สะพานกระจกหวงหลิง - ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว - เลือกซื้อ OPTION โชว์พบแรกที่อู้หยวน - เมืองโบราณสุ่ยม่อซ่างเหอ - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ชมแสงสียามค่ำคืน) - เมืองอี้หยาง - เลือกซื้อ OPTION อุทยานเขาเต่า,ยอดเขาชายชรา,ทางเดินกระจกริมหน้าผ้าและล่องเรือทะเลสาบ - พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในอี้หยาง - แวะถ่ายรูปหมู่บ้านจำลองลูเซิร์น - ถนนจินเจีย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ชมความงามหมู่บ้านริมผา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ - ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง - หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น - พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในอี้หยาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  24,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 67 - ต.ค. 67
  ส.ค. 67
  27-01
  ก.ย. 67
  01-06
  06-11
  11-16
  16-21
  21-26
  26-01
  ต.ค. 67
  01-06
  06-11
  11-16
  16-21
  21-26
  26-31
 • program imag

  China Changsha Nanchang Shang Rao Wangxiangu - ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง ซางเหรา หุบเขาเทวดา (ไม่ลงร้าน)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ2764
  รหัสทัวร์ TVZ2764
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ก.ย. 67
  ก.ย. 67
  05-09
  14-18
  19-23
  26-30
  ราคาเริ่มต้น 25,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว ฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองหนานซาง - หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น - เมืองอู้หยวน – ล่องเรือชมแสงสีอู้วนี่โจว – ชมวิวแสงสียามค่ำคืน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้า) - สะพานกระจก - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาหวังเซี่ยนกู่ ชมแสงสี - อุทยานภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้า) - ท้องฟ้ากระจก – พระนอนอี้หยาง - ตลาดกลางคืนเมืองโบราณชี่ปอ - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ฉางซา - ถ่ายรูปริมแม่น้ำเซียงเจียง ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  เที่ยว : 
  ฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองหนานซาง - หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น - เมืองอู้หยวน – ล่องเรือชมแสงสีอู้วนี่โจว – ชมวิวแสงสียามค่ำคืน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้า) - สะพานกระจก - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาหวังเซี่ยนกู่ ชมแสงสี - อุทยานภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้า) - ท้องฟ้ากระจก – พระนอนอี้หยาง - ตลาดกลางคืนเมืองโบราณชี่ปอ - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ฉางซา - ถ่ายรูปริมแม่น้ำเซียงเจียง ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : หุบเขาเทวดาหวังเซี่ยนกู่ ล่องเรือชมแสงสีอู้วนี่โจว นั่งกระเช้าหมู่บ้านโบราณหวงหลิง นั่งกระเช้าขึ้นอุทยานภูเขาหลิงซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ท้องฟ้ากระจก
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  25,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ก.ย. 67
  ก.ย. 67
  05-09
  14-18
  19-23
  26-30
 • 1,000฿
  program imag

  China Changsha Wangxiangu - ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ไม่ลงร้าน)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3770
  รหัสทัวร์ TVZ3770
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - พ.ย. 67
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  25-29
  ก.ค. 67
  04-08
  09-13
  18-22
  23-27
  ส.ค. 67
  01-05
  06-10
  15-19
  20-24
  22-26
  27-31
  ก.ย. 67
  05-09
  10-14
  19-23
  24-28
  ต.ค. 67
  เต็ม
  03-07
  เต็ม
  08-12
  เต็ม
  17-21
  เต็ม
  29-02
  เต็ม
  31-04
  26,900 ฿
  ราคาเริ่มต้น 25,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองฉางซา • เมืองหนานชาง • หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (ไม่ขึ้นหอ) • บ้านเก่าขุนนางป่าต้าซาน • หมู่บ้านจำลอง Luzern (แวะถ่ายรูปหน้าหมู่บ้าน) • ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง (Wan Shou Gong) - เมืองอู้หยวน • หมู่บ้านโบราณหวงหลิง สะพานกระจก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) • ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว - เมืองซ่างเหรา • อุทยานเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) • ท้องฟ้ากระจก ชมภูเขาหินรูปต่างๆ • หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ** ชมบรรยากาศแสงสียามค่ำคืน ** - เมืองฉางซา (นั่งรถไฟความเร็วสูง) • วัดไคฟู
  เที่ยว : 
  เมืองฉางซา • เมืองหนานชาง • หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (ไม่ขึ้นหอ) • บ้านเก่าขุนนางป่าต้าซาน • หมู่บ้านจำลอง Luzern (แวะถ่ายรูปหน้าหมู่บ้าน) • ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง (Wan Shou Gong) - เมืองอู้หยวน • หมู่บ้านโบราณหวงหลิง สะพานกระจก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) • ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว - เมืองซ่างเหรา • อุทยานเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) • ท้องฟ้ากระจก ชมภูเขาหินรูปต่างๆ • หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ** ชมบรรยากาศแสงสียามค่ำคืน ** - เมืองฉางซา (นั่งรถไฟความเร็วสูง) • วัดไคฟู
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ** ชมบรรยากาศแสงสียามค่ำคืน ** - ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว - ชมภูเขาหินรูปต่างๆ -อุทยานเขาหลิงซาน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  26,900 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  25,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - พ.ย. 67
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  25-29
  ก.ค. 67
  04-08
  09-13
  18-22
  23-27
  ส.ค. 67
  01-05
  06-10
  15-19
  20-24
  22-26
  27-31
  ก.ย. 67
  05-09
  10-14
  19-23
  24-28
  ต.ค. 67
  เต็ม
  03-07
  เต็ม
  08-12
  เต็ม
  17-21
  เต็ม
  29-02
  เต็ม
  31-04
 • sold_out_img
  sold_out_img

  China Hangzhou Wangxiangu - ทัวร์จีน หังโจว เหิงเตี้ยน หวงหลิง หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ไม่ลงร้าน)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4691
  รหัสทัวร์ TVZ4691
  gps_p
  เที่ยว เหิงเตี้ยน – พระราชวังกู้กงหมิงชิง – พระราชวังจิ๋นซีฮ่องเต้ – Hengdian World Studios - เมืองซ่างหร่าว – เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่(สัมผัสบรรยากาศกลางวันและยามค่ำคืน) - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้าขึ้นลง) – สะพานกระจกหวงหลิง - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – จุดชมวิวแม่น้ำเฉียนถังชมวิวยามค่ำคืน - เมืองโบราณหนานซุน – Hangzhou Outlet
  เที่ยว : 
  เหิงเตี้ยน – พระราชวังกู้กงหมิงชิง – พระราชวังจิ๋นซีฮ่องเต้ – Hengdian World Studios - เมืองซ่างหร่าว – เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่(สัมผัสบรรยากาศกลางวันและยามค่ำคืน) - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้าขึ้นลง) – สะพานกระจกหวงหลิง - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย – จุดชมวิวแม่น้ำเฉียนถังชมวิวยามค่ำคืน - เมืองโบราณหนานซุน – Hangzhou Outlet
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เขาหลิงซาน – จุดชมวิวแม่น้ำเฉียนถังชมวิวยามค่ำคืน - หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่(สัมผัสบรรยากาศกลางวันและยามค่ำคืน)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
 • sold_out_img
  sold_out_img

  China Wuyuan Wangxiangu - ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หังโจว ไม่ลงร้าน

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4131
  รหัสทัวร์ TVZ4131
  gps_p
  เที่ยว อู้หยวน - หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ - อู้นี่โจว - ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ) - สะพานกระจก - เมืองซ่างเหรา - อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า WUYUE - ซ่างเหรา - อี้หยาง - พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุด - หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ - (ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน) - เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ) - กระจกแห่งท้องฟ้า - หังโจว
  เที่ยว : 
  อู้หยวน - หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ - อู้นี่โจว - ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ) - สะพานกระจก - เมืองซ่างเหรา - อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า WUYUE - ซ่างเหรา - อี้หยาง - พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุด - หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ - (ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน) - เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ) - กระจกแห่งท้องฟ้า - หังโจว
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่….หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ล่องเรือชมวิวแสงสียามค่ำคืนที่อู้นี่โจว ชมภูเขาหลิงซานหรือเรียกว่าหวงซานน้อย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstarstar
 • sold_out_img
  sold_out_img

  China Changsha Wuyuan Wangxiangu - ทัวร์จีน ฉางซา อู้หยวน อี้หยาง ซ่างเหรา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 5 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4278
  รหัสทัวร์ TVZ4278
  gps_p
  เที่ยว เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - เมืองหนานซาง - หอเถิงหวัง - หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง - หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง - เมืองอู้หยวน - อู้นวี่โจว - ชมแสงสียามค่ำคืน - เขาหลิงซาน - กระจกแห่งท้องฟ้า - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ - เมืองอี้หยาง - พระนอนใหญ่ที่สุดในโลก - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉางซา - เอ้าท์เลต ไป๋เหลียน
  เที่ยว : 
  เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - เมืองหนานซาง - หอเถิงหวัง - หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง - หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง - เมืองอู้หยวน - อู้นวี่โจว - ชมแสงสียามค่ำคืน - เขาหลิงซาน - กระจกแห่งท้องฟ้า - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ - เมืองอี้หยาง - พระนอนใหญ่ที่สุดในโลก - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉางซา - เอ้าท์เลต ไป๋เหลียน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : อู้หยวน หมู่บ้านชนบทที่สวยงามที่สุดของจีน - หวงหลิ่ง หมู่บ้านโบราณสุดคลาสสิคอายุกว่า 580 ปี - ภูเขาหลิงซาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 33 ของโลก - หอเถิงหวัง หอโบราณที่มีชื่อเสียงแห่งเจียงหนาน " - นั่งรถไฟความเร็วสูง - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านริมผาสุดอลังการ - ล่องเรือชมแสงสีนามค่ำคืนที่อู้นี่โจว - มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง + หม่าล่า + เป็ดย่างซ่างเหรา
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
 • program imag

  China Beautiful JiangXi Wuyuan Nanchang Wangxiangu - ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง พระใหญ่ตงหลิน (ไม่ลงร้าน)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 5 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ2163
  รหัสทัวร์ TVZ2163
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ม.ค. 68
  ก.ย. 67
  10-15
  20-25
  ต.ค. 67
  15-20
  เต็ม
  25-30
  พ.ย. 67
  04-09
  14-19
  24-29
  ธ.ค. 67
  04-09
  14-19
  24-29
  29-03
  ราคาเริ่มต้น 28,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานชาง - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง - เมืองจิ่วเจียง - วัดตงหลิน ไหว้พระใหญ่ตงหลิน - เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น - ตลาดสร้างสรรค์เถาซีฉวน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้าไป-กลับ) - สะพานกระจก - ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว - อุทยานภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) - ท้องฟ้ากระจก - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ **ชมบรรยากาศทั้งตอนกลางวัน จนถึง แสงสียามค่ำคืน - เมืองฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง) - วัดไคฝู - ถนนคนเดินซิงลู่ - POP MART - ฉางซา Outlet
  เที่ยว : 
  เมืองหนานชาง - ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง - เมืองจิ่วเจียง - วัดตงหลิน ไหว้พระใหญ่ตงหลิน - เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น - ตลาดสร้างสรรค์เถาซีฉวน - หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้าไป-กลับ) - สะพานกระจก - ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว - อุทยานภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) - ท้องฟ้ากระจก - เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ **ชมบรรยากาศทั้งตอนกลางวัน จนถึง แสงสียามค่ำคืน - เมืองฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง) - วัดไคฝู - ถนนคนเดินซิงลู่ - POP MART - ฉางซา Outlet
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ล่องเรือชมวิวยามค่ำคืนที่อู้หนี่โจว อู้หยวน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (หมู่บ้านที่สวยที่สุดในจีน) พิพิธภัณฑ์เซรามิคจิ่งเต๋อเจิ้น ภูเขาหลิงซาน สักการะพระใหญ่ตงหลิน ถนนคนเดินหนานชาง ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  28,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ม.ค. 68
  ก.ย. 67
  10-15
  20-25
  ต.ค. 67
  15-20
  เต็ม
  25-30
  พ.ย. 67
  04-09
  14-19
  24-29
  ธ.ค. 67
  04-09
  14-19
  24-29
  29-03
 • program imag

  China Nanchang Wangxiangu Valley - ทัวร์จีน หนานชาง หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ไม่ลงร้าน)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4369
  รหัสทัวร์ TVZ4369
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ธ.ค. 67
  ต.ค. 67
  15-19
  24-28
  พ.ย. 67
  07-11
  21-25
  ธ.ค. 67
  05-09
  19-23
  ราคาเริ่มต้น 29,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ทางเดินกระจก - ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณเฟิ่งหวง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน (รวมขึ้นกระเช้า + ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ (หุบเขาอวตาร) - สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า - ลำธารจีนแส้ม้าทอง - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย+VR4D ฉางชา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  เที่ยว : 
  จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ทางเดินกระจก - ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณเฟิ่งหวง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน (รวมขึ้นกระเช้า + ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ (หุบเขาอวตาร) - สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า - ลำธารจีนแส้ม้าทอง - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย+VR4D ฉางชา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา - ล่องเรือชมวิวยามค่ำคืนที่อู้หนี่โจว อู้หยวน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (หมู่บ้านที่สวยที่สุดในจีน) - พิพิธภัณฑ์เซรามิคจิ่งเต๋อเจิ้น ภูเขาหลิงซาน - ท้องฟ้ากระจก - ถนนคนเดินหนานชาง - วัดไคฝู - จัดเต็มบุฟเฟต์ปิ้งย่าง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  29,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ธ.ค. 67
  ต.ค. 67
  15-19
  24-28
  พ.ย. 67
  07-11
  21-25
  ธ.ค. 67
  05-09
  19-23
 • program imag

  China Wuyuan Xiamen Wangxiangu - ทัวร์จีน อู้หยวน เซี่ยเหมิน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ (ไม่ลงร้าน)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ1972
  รหัสทัวร์ TVZ1972
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  เต็ม
  17-22
  24-29
  ส.ค. 67
  07-12
  21-26
  ก.ย. 67
  04-09
  11-16
  18-23
  ต.ค. 67
  09-14
  16-21
  เต็ม
  21-26
  ราคาเริ่มต้น 30,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว วัดหนานผู่โถว – สะพานเหยียนหวู่เฉียว – ถนนจงซาน - เซี่ยเหมิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ซ่างเหรา - เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ – (ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน) - อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ) – สะพานกระจก – อู้นวี่โจว – ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน - อู้นวี่โจว – จิ่งเต๋อเจิ้น – ลานวัฒนธรรมเถาชีชวน – เซรามิกชามยักษ์ (ชมด้านนอก) – จิ่วเจียง - พระใหญ่ตงหลิน – หนานชาง
  เที่ยว : 
  วัดหนานผู่โถว – สะพานเหยียนหวู่เฉียว – ถนนจงซาน - เซี่ยเหมิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ซ่างเหรา - เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ – (ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน) - อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ) – สะพานกระจก – อู้นวี่โจว – ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน - อู้นวี่โจว – จิ่งเต๋อเจิ้น – ลานวัฒนธรรมเถาชีชวน – เซรามิกชามยักษ์ (ชมด้านนอก) – จิ่วเจียง - พระใหญ่ตงหลิน – หนานชาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่….หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ความลงตัวระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม ล่องเรือชมวิวแสงสียามค่ำคืนที่อู้นวี่โจว…..แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟสุดอลังการ หมู่บ้านหวงหลิ่ง…เมืองหมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีน ทริปเดียว เที่ยวทั้งมณฑลฝูเจี้ยน และเจียงซี ชมภูเขาหลิงซาน หรือเรียกว่า หวงซานน้อย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  30,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  เต็ม
  17-22
  24-29
  ส.ค. 67
  07-12
  21-26
  ก.ย. 67
  04-09
  11-16
  18-23
  ต.ค. 67
  09-14
  16-21
  เต็ม
  21-26

Total 12 Record : 1 Page :