ผลการค้นหา: | โซน: ยุโรป | ประเทศ: โครเอเชีย | Travelzeed.com

ทัวร์ โปรไฟไหม้

รีเซ็ต

ตัวกรอง
Min : 68,900
Max : 149,900
มี.ค. 663
เม.ย. 665
พ.ค. 663
มิ.ย. 663
ก.ค. 661
ส.ค. 661
ก.ย. 661
ต.ค. 662
ธ.ค. 661

8 วัน4
10 วัน3

AUSTRIAN AIRLINES 3
Turkish Airlines 4

1
6

ค้นหาทัวร์

ตัวกรอง
รีเซ็ต

ตัวกรอง

มี.ค. 663
เม.ย. 665
พ.ค. 663
มิ.ย. 663
ก.ค. 661
ส.ค. 661
ก.ย. 661
ต.ค. 662
ธ.ค. 661
8 วัน4
10 วัน3
AUSTRIAN AIRLINES 3
Turkish Airlines 4
1
6

ค้นหาทัวร์

 • Croatia - ทัวร์แกรนด์โครเอเชีย

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3695
  รหัสทัวร์ TVZ3695
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มิ.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  15-22
  19-26
  22-29
  29-06
  พ.ค. 66
  10-17
  มิ.ย. 66
  03-10
  ราคาเริ่มต้น 68,900 ฿
  วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  วันที่ 2 : อิสตันบูล - กรุงซาเกรบ - พูล่า - โอพาเทีย
  วันที่ 3 :โอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ - ซาดาร์
  วันที่ 4 : ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติครึคา - วอดิเซ - ซิบินิค
  วันที่ 5 : ซิบินิค - ทรอเกียร์ - สปลิท - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - นีอุม
  วันที่ 6 : นีอุม - สตอน - มาลี สตอน - ฟาร์มเลี้ยงหอย
  วันที่ 7 : นีอุม - ดูบรอฟนิค - ชมเมือง - เดินทางกลับ
  วันที่ 8 : กรุงเทพฯ

  Photo credit : shorturl.at/fqtFL,shorturl.at/DSZ49,shorturl.at/cnuDM,

  shorturl.at/gzVZ5,shorturl.at/fmsJ6,shorturl.at/ltALO,shorturl.at/gCOSV

  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  68,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มิ.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  15-22
  19-26
  22-29
  29-06
  พ.ค. 66
  10-17
  มิ.ย. 66
  03-10
  แสดงน้อยลง
 • Croatia Full Of Life - ทัวร์โครเอเชีย เยือนราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2833
  รหัสทัวร์ TVZ2833
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - เม.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  13-20
  ราคาเริ่มต้น 89,900 ฿
  เที่ยว ดูบรอฟนิค (Unesco) - ประตูหลัก - อ่าวมาลีสตอน - ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย - สปลิท พระราชวังไดโอคลีเชียน (UNESCO) - สปลิท - โทรเกียร์ (Unesco) - อุทยานแห่งชาติครึกคา - น้ำตกครึกคา - โวดิเซ่ - ซีบินิค (Unesco) - ซาดาร์ (Unesco) - โบสถ์เซนต์ โดแนท มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - ฟอรัมหรือย่านชุมชน - ตลาดกลางเมือง - Sea Organ - พลิทวิตเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) - ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE - ซาเกร็บ - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ประตูหินตะวันออก - เวียนนา (ประเทศออสเตรีย)
  เที่ยว : 
  ดูบรอฟนิค (Unesco) - ประตูหลัก - อ่าวมาลีสตอน - ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย - สปลิท พระราชวังไดโอคลีเชียน (UNESCO) - สปลิท - โทรเกียร์ (Unesco) - อุทยานแห่งชาติครึกคา - น้ำตกครึกคา - โวดิเซ่ - ซีบินิค (Unesco) - ซาดาร์ (Unesco) - โบสถ์เซนต์ โดแนท มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - ฟอรัมหรือย่านชุมชน - ตลาดกลางเมือง - Sea Organ - พลิทวิตเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) - ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE - ซาเกร็บ - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ประตูหินตะวันออก - เวียนนา (ประเทศออสเตรีย)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ตามรอยซีรีย์ดัง Game of Thrones ล่องเรือชิมหอยนางรมสดๆจากอ่าว เยือนน้ำตกที่สวยที่สุดในยุโรป
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  89,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - เม.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  13-20
  แสดงน้อยลง
 • Croatia Full Of Life - ทัวร์โครเอเชีย

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3633
  รหัสทัวร์ TVZ3633
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - เม.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  21-28
  25-01
  ราคาเริ่มต้น 89,900 ฿
  เที่ยว ดูบรอฟนิค (Unesco) - เขตเมืองเก่า - ประตูหลัก - อ่าวมาลีสตอน - ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย + ชิมหอยนางรมสดๆ - สปลิท - สปลิท - โทรเกียร์ (Unesco) - เขตเมืองเก่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ETNOLAND DALMATI - อุทยานแห่งชาติครึกคา - น้ำตกครึกคา - โวดิเซ่ - ซีบินิค (Unesco) - ซาดาร์ (Unesco) - โบสถ์เซนต์ โดแนท มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - ฟอรัมหรือย่านชุมชน - Sea Organ - ซาดาร์ - พลิทวิตเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) - ซาเกร็บ - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ประตูหินตะวันออก
  เที่ยว : 
  ดูบรอฟนิค (Unesco) - เขตเมืองเก่า - ประตูหลัก - อ่าวมาลีสตอน - ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอย + ชิมหอยนางรมสดๆ - สปลิท - สปลิท - โทรเกียร์ (Unesco) - เขตเมืองเก่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ETNOLAND DALMATI - อุทยานแห่งชาติครึกคา - น้ำตกครึกคา - โวดิเซ่ - ซีบินิค (Unesco) - ซาดาร์ (Unesco) - โบสถ์เซนต์ โดแนท มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - ฟอรัมหรือย่านชุมชน - Sea Organ - ซาดาร์ - พลิทวิตเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) - ซาเกร็บ - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ประตูหินตะวันออก
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อของชาวโครแอต ล่องเรือ ชิมหอยนางรมสดจากฟาร์ม
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  89,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - เม.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  21-28
  25-01
  แสดงน้อยลง
 • Croatia Full of life - ทัวร์โครเอเชีย

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4659
  รหัสทัวร์ TVZ4659
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - พ.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  30-07
  ราคาเริ่มต้น 89,900 ฿
  เที่ยว กรุงอิสตันบูล - ซาแกร็ป - อุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ - ซาดาร์ - ชิบีนิค – อุทยานแห่งชาติครึกคา - เมืองโทรเกียร์ - เมืองสปลิท - อ่าวมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค
  เที่ยว : 
  กรุงอิสตันบูล - ซาแกร็ป - อุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ - ซาดาร์ - ชิบีนิค – อุทยานแห่งชาติครึกคา - เมืองโทรเกียร์ - เมืองสปลิท - อ่าวมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : - ลิ้มรส หอยนางรมสด พร้อมจิบไวน์ - สปาเก็ตตี้หมึกดำ พร้อมกุ้งล็อบสเตอร์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองคูบรอฟนิก - เที่ยวสองอุทยาน ครึกครา และ พลิตวิเซ่ - ช็อปปิ้ง ที่ Designer Outlet
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  89,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - พ.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  30-07
  แสดงน้อยลง
 • Croatia Slovenia Bosnia - ทัวร์โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  10 วัน 7 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3706
  รหัสทัวร์ TVZ3706
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มิ.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  17-26
  31-09
  เม.ย. 66
  06-15
  09-18
  21-30
  28-07
  พ.ค. 66
  12-21
  26-04
  มิ.ย. 66
  09-18
  ราคาเริ่มต้น 109,900 ฿
  เที่ยว เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – ล่องเรือทะเลสาบเบลดลูบลิยาน่า(สโลวีเนีย)- ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถ้ำโพสทอยน่า – โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน -ชมเมือง- ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค -โบสถ์เซนต์จาคอบ -ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน – มาลี สตอน ล่องเรือชมฟาร์มหอย – นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – ชมเมืองเก่า – บลากายจ์ – นีอูม – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าสู่จุดชมเวิว - เดินชมกำแพงเมืองเก่า – อิสระช้อปปิ้ง - ดูบรอฟนิค – เก็บภาพท่าเรือเมืองคาฟทัท - เวียนนา – Outlet Parndorf
  เที่ยว : 
  เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – ล่องเรือทะเลสาบเบลดลูบลิยาน่า(สโลวีเนีย)- ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถ้ำโพสทอยน่า – โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน -ชมเมือง- ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค -โบสถ์เซนต์จาคอบ -ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน – มาลี สตอน ล่องเรือชมฟาร์มหอย – นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – ชมเมืองเก่า – บลากายจ์ – นีอูม – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าสู่จุดชมเวิว - เดินชมกำแพงเมืองเก่า – อิสระช้อปปิ้ง - ดูบรอฟนิค – เก็บภาพท่าเรือเมืองคาฟทัท - เวียนนา – Outlet Parndorf
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : โรงแรมที่พักแบบ 4 ดาวอาหารพิเศษ สปาเก็ตตี้ซ๊อสเห็ดทรัฟเฟิล & สเต๊กปลาทูน่า เอเดรียติก & บอสเนีย Mixed Grill & ไวน์
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  109,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มิ.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  17-26
  31-09
  เม.ย. 66
  06-15
  09-18
  21-30
  28-07
  พ.ค. 66
  12-21
  26-04
  มิ.ย. 66
  09-18
  แสดงน้อยลง
 • Austria Slovenia Croatia Bosnia and Herzegovina - ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย บอสเนีย & เฮอร์เซโกวีนา

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  10 วัน 8 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ334
  รหัสทัวร์ TVZ334
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ม.ค. 67
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  07-16
  25-04
  ต.ค. 66
  11-20
  ธ.ค. 66
  25-03
  ราคาเริ่มต้น 115,900 ฿
  เที่ยว เวียนนา - กราซ - คลาเกนฟูร์ท - เบรด - ถ้ำโพสทอยนา - ลุบเบลียนา - ซาเกรบ - พริตวิเซ - ซาดาร์ - สปริท - สตอน - ดูบลอฟนิค - โมสตาร์ - ซาราเยโว - เวียนนา - ช้อปปิ้งเอาท์เลต
  เที่ยว : 
  เวียนนา - กราซ - คลาเกนฟูร์ท - เบรด - ถ้ำโพสทอยนา - ลุบเบลียนา - ซาเกรบ - พริตวิเซ - ซาดาร์ - สปริท - สตอน - ดูบลอฟนิค - โมสตาร์ - ซาราเยโว - เวียนนา - ช้อปปิ้งเอาท์เลต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ถ่ายรูปพระราชวัง Eggenberg (Eggenberg Palace) เข้าชมปราสาทโฮชอสเตอร์วิทซ์ (Hochosterwitz Castle) เที่ยวชมเมืองลุบเบลียนา อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  115,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ม.ค. 67
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  07-16
  25-04
  ต.ค. 66
  11-20
  ธ.ค. 66
  25-03
  แสดงน้อยลง
 • Croayia - Bosnia - ทัวร์โครเอเชีย บอสเนีย

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  10 วัน 7 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2977
  รหัสทัวร์ TVZ2977
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  13-22
  พ.ค. 66
  04-13
  มิ.ย. 66
  15-24
  ก.ค. 66
  22-31
  ส.ค. 66
  05-14
  ก.ย. 66
  21-30
  ต.ค. 66
  14-23
  ราคาเริ่มต้น 149,900 ฿
  เที่ยว กรุงอิสตันบูล - ดูบรอฟนิค - ซิตี้ทัวร์ เมืองดูบรอฟนิค - อ่าวมาลี สตอน - Ferry - เกาะคอร์ชูล่า - นีอุม - เมืองสปลิต - โทรเกียร์ - ซาดาร์ - พลิทวิเซ่ - บีอาช - จาจเซ่ - โมสตาร์ - ซาราเจโว
  เที่ยว : 
  กรุงอิสตันบูล - ดูบรอฟนิค - ซิตี้ทัวร์ เมืองดูบรอฟนิค - อ่าวมาลี สตอน - Ferry - เกาะคอร์ชูล่า - นีอุม - เมืองสปลิต - โทรเกียร์ - ซาดาร์ - พลิทวิเซ่ - บีอาช - จาจเซ่ - โมสตาร์ - ซาราเจโว
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ที่พักดีระดับมาตรฐาน 4 - 5 ดาว ชมเมืองดูบรอฟนิค อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ เดินชม “กำแพงเมืองโบราณ” และ “เมืองเก่าดูบรอฟนิค”
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  149,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  13-22
  พ.ค. 66
  04-13
  มิ.ย. 66
  15-24
  ก.ค. 66
  22-31
  ส.ค. 66
  05-14
  ก.ย. 66
  21-30
  ต.ค. 66
  14-23
  แสดงน้อยลง

Total 7 Record : 1 Page :

อัพเดท ทัวร์โครเอเชีย ล่าสุดปี 2566

"โครเอเชีย" ประเทศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ คงความสวยงามคลาสสิคของยุคเก่าส่งต่อผ่านกาลเวลาสู่ปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งแต่อยู่บนแหลมออสเตรีย ริมทะเลเอเดรียติกทำให้ประเทศโครเอเชียได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” เรามาดูกันว่าในหากมา ทัวร์โครเอเชีย จะมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนที่ต้องไปเยือนกันบ้าง ติดตามตามลิสต์ด้านล่างนี้เลย 

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral)

St. Stephen’s Cathedral

โบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นโบสถ์ที่มียอดแหลมทรงกรวยสูงถึง 108 เมตร ทำให้โบสถ์แห่งนี้สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมในเมืองซาเกรบ ส่วนลานตรงกลางหน้ามหาวิหาร จะมีเสาใหญ่ และมี Virgin Mary รายล้อมด้วยเทวดาทั้ง 4 องค์ อยู่ยอดเสา  

โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church)

St. Mark’s Church

อีกหนึ่งโบสถ์สำคัญแห่งดินแดนแห่งทะเลอาเดรียติค เป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองซาเกรบที่นักท่องเที่ยว ทัวร์โครเอเชีย ทุกคนที่เดินทางมา ต้องแวะมาถ่ายภาพเก็บความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สไตล์โกธิคแห่งนี้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีสันโดดเด่น เรียงรายเป็นรูปตราประจำเมืองซาเกรบ และสัญลักษณ์ทางขวาเป็นการผสมผสานระหว่างโครเอเชีย แคว้นอัลมาเชีย แคว้นสโลวาเนีย และตัวคูน่า  

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ (Plitvice Lakes National Park)

St. Mark’s Church

มนต์เสน่ห์ของอุทยานเก่าแก่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือน ด้วยธรรมชาติป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าหายากนานาชนิด และทะเลสาบที่สวยติดอันดับโลกอย่าง ทะเลสาบพลิตวิชา ที่ซ่อนตัวอยู่ภายในอุทยาน ธารน้ำใสสีเขียวมรกตไหลผ่านหินปูนจากภูเขามาลาคาเปลา ลงสู่พื้นเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 70 เมตร ไล่เรียงลดหลั่นเป็นชั้นถึง 16 ชั้น รวมตัวกันเป็นทะเลสาบอันงดงามขนาดใหญ่ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 

อุทยานแห่งชาติครึกคา (Krka National Park)

Krka National Park

แม้ชื่อจะเรียกยากและไม่คุ้นหูนัก แต่อุทยานแห่งชาติครึกคานี้ มีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 109 ตารางกิโลเมตร คงความสวยงามของธรรมชาติมาได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ให้ทุกท่านได้ชม เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและชาวพื้นเมืองนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ แม่น้ำครึกคามีความยาวถึง 72.5 กิโลเมตร เรียกได้ว่ายาวสุดลูกหูลูกตา และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปอีกด้วย 

พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace)

Diocletian Palace

แลนด์มาร์คอันยิ่งใหญ่ของเมืองสปลิท (Split) เป็นศูนย์กลางการค้าทางพาณิชย์และการคมนาคมที่สำคัญของแคว้นแดลเมเชีย และมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 2,500 ปีตั้งแต่สมัยยุคกรีก พระราชวังไดโอคลีเซียน (Diocletian’s Palace) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระจักรพรรดิไดโอคลีเซียน จักพรรดิองค์สำคัญโรมัน ในปลายศตวรรษที่ 3 แต่ในเชิงสถาปัตยกรรมพระราชวังแห่งนี้กลับถูกมองเป็นป้อมปราการเสียมากกว่า นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เป็น 1 ใน 7 ถิ่นมรดกโลกของโครเอเชียอีกด้วย 

เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK)

DUBROVNIK

เมืองท่าค้าขายทางทะเลเก่าแก่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชียซึ่งตั้งอยู่ในทวีปยุโรปแห่งนี้ ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยที่สุดในยุโรป จนได้รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” (The Pearl of the Adriatic) ที่ตั้งของเมืองดูบรอฟนิคนี้ตรงข้ามกับชายฝั่งตะวันตกของอิตาลี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สภาพภูมิประเทศเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียน คล้ายคลึงกับประเทศ สเปน อิตาลี และกรีซ ที่ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไปอีกทั้งเมืองนี้ยังมีประวัติศาสตร์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับ “เวนิส” ในอิตาลี อีกด้วย ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่กับดินแดนแห่งนี้มาเป็นเวลานานทำให้กลายเป็นมนต์สเน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศมายลโฉมความงดงามที่ดูบรอฟนิคด้วยตาตัวเอง 

สรุป

อ่านกันมาถึงตรงนี้ ทุกท่านคงเห็นถึงความสวยงามตระการตาของประเทศโครเอเชียกันแล้ว สำหรับใครที่คิดว่าการมองจากภาพแค่นี้ยังไม่จุใจและอยากไปสัมผัสบรรยากาศจริง ก็เตรียมแพ็คกระเป๋าและจองตั๋วบินลัดฟ้าไปเที่ยวประเทศโครเอเชียกันได้เลย แต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนไม่อยากวางแพลนเที่ยวให้ยุ่งยาก Travelzeed มีโปรแกรม ทัวร์โครเอเชีย จัดให้ราคาพิเศษหลากหลายโปรแกรม