ผลการค้นหา: | โซน: เอเชีย | ประเทศ: จอร์แดน | Travelzeed.com

รีเซ็ต

ตัวกรอง
Min : 58,988
Max : 78,988
มิ.ย. 661
ก.ค. 663
ส.ค. 662
ก.ย. 662
ต.ค. 662
พ.ย. 661

5 วัน1
6 วัน3
8 วัน1

Royal Jordanian 5

3
2

ค้นหาทัวร์

ตัวกรอง
รีเซ็ต

ตัวกรอง

มิ.ย. 661
ก.ค. 663
ส.ค. 662
ก.ย. 662
ต.ค. 662
พ.ย. 661
5 วัน1
6 วัน3
8 วัน1
Royal Jordanian 5
3
2

ค้นหาทัวร์

 • Jordan - Super promo Jordan - ทัวร์จอร์แดน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2937
  รหัสทัวร์ TVZ2937
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 66 - ก.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.ค. 66
  25-29
  ราคาเริ่มต้น 58,988 ฿
  เที่ยว อัมมาน - เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – PETRA – WADI RUM CAMP - ทะเลทรายวาดิรัม “WADIRUM - JEEP TOUR – เที่ยวชมมหานครเพตรา - อัมมาน AMMAN
  เที่ยว : 
  อัมมาน - เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – PETRA – WADI RUM CAMP - ทะเลทรายวาดิรัม “WADIRUM - JEEP TOUR – เที่ยวชมมหานครเพตรา - อัมมาน AMMAN
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : นอนทะเลทรายวาดิรัม CAMP WADI RUM PANORAMIC DOMEนอนตัวเมืองอัมมาน เที่ยวเมืองมาดาบาชมยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBOชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  58,988 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 66 - ก.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.ค. 66
  25-29
  แสดงน้อยลง
 • 4,000฿

  Dead Sea Jordan - ทัวร์จอร์แดน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ1847
  รหัสทัวร์ TVZ1847
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - มิ.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-06
  61,988 ฿
  ราคาเริ่มต้น 57,988 ฿
  เที่ยว อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari - ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี - เลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER - เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช
  เที่ยว : 
  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari - ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี - เลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER - เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมาน
  โรงแรม :
  61,988 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  57,988 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - มิ.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-06
  แสดงน้อยลง
 • Jordan - ทัวร์จอร์แดน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2604
  รหัสทัวร์ TVZ2604
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มิ.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เที่ยว กรุงเทพฯ - อัมมาน - เขาเนโบ ชม โบสถอ์นุสรณ์ - โมเสส - เมืองมาดาบา ชมโบสถ์เซนจอร์จ - ปราสาทเครัค - เพตรา - ชมนครเพตรา - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถปิคอัพแบบ4x4WD ท่องทะเลทราย - เดดซี - เจราช เมืองพันเสา - กรุงอัมมาน - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - โรงละครโรมัน - ช็อปปิ้ง
  เที่ยว : 
  กรุงเทพฯ - อัมมาน - เขาเนโบ ชม โบสถอ์นุสรณ์ - โมเสส - เมืองมาดาบา ชมโบสถ์เซนจอร์จ - ปราสาทเครัค - เพตรา - ชมนครเพตรา - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถปิคอัพแบบ4x4WD ท่องทะเลทราย - เดดซี - เจราช เมืองพันเสา - กรุงอัมมาน - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - โรงละครโรมัน - ช็อปปิ้ง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เทือกเขาเนโบ เที่ยวดินแดนอารยะธรรมโลกอาหรับ เมืองเพตรา ตื่นตากับมหานครสีชมพู 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ นอนแคมป์ดูดาว ทะเลเดดซีลอยตัว พอกโคลน นอนชมทะเล เจราช
  โรงแรม :
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มิ.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  แสดงน้อยลง
 • Jordan - Summer time in Jordan - ทัวร์จอร์แดน บินตรง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3832
  รหัสทัวร์ TVZ3832
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 66 - พ.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.ค. 66
  25-30
  ส.ค. 66
  10-15
  ก.ย. 66
  21-26
  ต.ค. 66
  10-15
  12-17
  17-22
  พ.ย. 66
  21-26
  ราคาเริ่มต้น 64,988 ฿
  เที่ยว อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari - ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา - เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี - ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER - เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน – เมืองโบราณเจอราช
  เที่ยว : 
  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari - ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา - เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี - ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER - เมืองอัมมาน- ป้อมอัจลุน – เมืองโบราณเจอราช
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบน้ำเค็มในทวีปเอเชีย เที่ยวชมโรงละครโรมันโบราณ ชมนครเจอราช (JERASH)“เมืองพันเสา”
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  64,988 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 66 - พ.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.ค. 66
  25-30
  ส.ค. 66
  10-15
  ก.ย. 66
  21-26
  ต.ค. 66
  10-15
  12-17
  17-22
  พ.ย. 66
  21-26
  แสดงน้อยลง
 • JORDAN EGYPT - เที่ยวไฮไลท์ 2 ประเทศ - ทัวร์จอร์แดน อียิปต์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  8 วัน 5 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3140
  รหัสทัวร์ TVZ3140
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.ค. 66
  22-29
  ส.ค. 66
  12-19
  ก.ย. 66
  23-30
  ต.ค. 66
  14-21
  ราคาเริ่มต้น 75,988 ฿
  เที่ยว เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – เดดซี – เพตรา - เมืองเพตรา - เที่ยวชมมหานครเพตรา - อัมมาน - เมืองอัมมาน AMMAN – สนามบิน – ไคโร – ปิรามิดกีซ่า - ไคโร – อเล็กซานเดรีย – พิพิธภัณฑ์ – ตลาดข่าน – ดินเนอร์บนเรือล่องแม่น้ำไนล์ – สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี - โรงงานกระดาษปาปิรุส – โรงงานน้ำหอม
  เที่ยว : 
  เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – เดดซี – เพตรา - เมืองเพตรา - เที่ยวชมมหานครเพตรา - อัมมาน - เมืองอัมมาน AMMAN – สนามบิน – ไคโร – ปิรามิดกีซ่า - ไคโร – อเล็กซานเดรีย – พิพิธภัณฑ์ – ตลาดข่าน – ดินเนอร์บนเรือล่องแม่น้ำไนล์ – สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี - โรงงานกระดาษปาปิรุส – โรงงานน้ำหอม
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เที่ยวไฮไลท์ 2 ประเทศ จอร์แดน+อียิปต์ 8 วัน 5 คืน BY ROYAL JORNADIAN
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  75,988 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.ค. 66
  22-29
  ส.ค. 66
  12-19
  ก.ย. 66
  23-30
  ต.ค. 66
  14-21
  แสดงน้อยลง

Total 5 Record : 1 Page :

อัพเดท ทัวร์จอร์แดน ทัวร์เพตรา Dead Sea ล่าสุดปี 2566

หากใครกำลังฝันถึงการเดินทางไปยังเมืองที่มีสถาปัตยกรรมและอารยธรรมระดับโลก พร้อมธรรมชาติอันสวยงาม ทัวร์จอร์แดน ประเทศในทวีปตะวันออกกลางเป็นอีกหนึ่งประเทศที่คุณไม่ควรพลาด ทั้งเมืองทางประวัติศาสตร์ เมืองเพตรา มหานครนครสีชมพู ทะเลทราย และเดดซี ไปดูกันเลยว่าประเทศเล็กๆแห่งนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนอีกบ้าง 

ภูเขาเนโบ (Mount Nebo)

Mount Nebo

ดินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ชายแดนระหว่างจอร์แดนและอิสราเอล โดยมีความเชื่อกันว่าบริเวณยอดเขาแห่งนี้ เป็นหลุมฝังศพของโมเสส นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมวิวพาโนรามาที่สามารถมองเห็นได้ 360 องศา และเห็นไปไกลได้ถึงประเทศอิสราเอล 

ทะเลแดง (Red Sea)

Red Sea

บางคนอาจรู้จักกันในชื่อของ อ่าวอาหรับ (Arabian Gulf) ตั้งอยู่ในอ่าวอควาบา โด่งดังมาจากสีของน้ำทะเลที่เป็นสีแดง โดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งลอยตัวขึ้นมาบริเวณผิวน้ำ และการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สะท้อนแสงผ่านภูเขาดินที่ตั้งอยู่ไม่ไกล ทำให้เห็นน้ำทะเลเป็นสีแดงอย่างน่าทึ่ง นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์จอร์แดน จะนิยมทำกิจกรรมสนุก ๆ อย่าง การล่องเรือท้องกระจกชมปะการัง 

ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum)

Wadi Rum

นอกจากทะเลสุดแปลกตาแล้ว ที่ประเทศจอร์แดนยังมีทะเลทรายสุดอลังการชื่อก้องโลก อย่าง ทะเลทรายวาดิรัม หรือหุบเขาแห่งพระจันทร์ (Valley of the Moon) ทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลก เม็ดทรายละเอียดสีเหลืองทองทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตา สลับกับหน้าผาสูงชันตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะถ่ายภาพมุมไหน ก็สวยออกมาไม่แพ้กัน กิจกรรมแนะนำของที่นี่ คือการขับรถโฟร์วีล ขี่อูฐ และเล่นเสิร์ฟ ช่วงเย็นรอเก็บภาพความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดิน 

เมืองเพตรา (Petra)

Petra

มหานครศรีกุหลาบ (The Rose City) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นสถานที่ที่ไม่ว่าใครมาเยือนก็ต้องร้องว้าวออกมา เพราะมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์เอล-คาซเนท์ (AL-KHAZNEH / The Treasury) ที่มีความสูงกว่า 40 เมตรนี้ถูกเจาะมาจากภูเขาหินสีชมพู ทำออกมาได้อย่างประณีตสวยงามราวกับถูกสร้างขึ้นในปัจจุบัน ใครมา ทัวร์จอร์แดน ห้ามพลาด 

โรงละครโรมัน (Amman Roman Theatre)

Amman Roman Theatre

หนึ่งโรงละครขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ในเมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 138-161 โดยโรงละครแห่งนี้จุผู้คนได้ถึง 3,000 คน มีที่นั่งกว่า 32 แถว แม้จะผ่านกาลเวลามาอย่างเนิ่นนาน สถานที่แห่งนี้กลับยังคงความสมบูรณ์ได้อย่างน่าทึ่ง 

นครเจอราช (JERASH)

JERASH

เมืองพันเสา หรือในอีกฉายาคือ ปอมเปอีตะวันออก เป็น 1 ใน 10 หัวเมืองเอกแห่งอาณาจักรโรมันที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง ภายในเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นน้ำพุใจกลางเมือง ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขาที่ชาวเมืองนับถือ นอกจากนี้ยังมีวิหารอาร์เทมิส ซึ่งเป็นเทพีประจำเมืองเจราช โดยในสมัยก่อนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบูชายัญ 

ทะเลเดดซี (Dead Sea)

Dead Sea

ทะเลที่มีความเค็มที่สุดในโลก และยังเป็นทะเลที่อยู่ในที่ต่ำที่สุดของโลก โดยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร ด้วยความเค็มที่มีมากกว่าทะเลทั่วไปถึง 20% จึงทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้ นักท่องเที่ยว ทัวร์จอร์แดน นิยมเดินทางมานอนลอยตัว ถ่ายภาพความประทับใจ และพอกโคลน ขัดผิว 

สรุป

แม้จะเป็นประเทศที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากหากเทียบกลับประเทศรอบข้างอย่าง อียิปต์ หรือซาอุดิอาระเบีย แต่บอกได้เลยว่า เล็กพริกขี้หนู ของจริง เพชรเม็ดงามของโลกซ่อนอยู่ที่นี่รอคุณไปตามค้นหา หากสนใจ ทัวร์จอร์แดน ทักหา travelzeed ให้เราช่วยเลือกโปรแกรมทัวร์ดีๆ ให้นะคะ