ค้นหา : | ประเทศ : อังกฤษ | Travelzeed.com

Search Tour

Find your dream tour today!

Search Tour

 • 29,999 บาท โปรแกรมทัวร์
  ธ.ค. - มิ.ย. 2562
  ENGLAND SUPER SAVE

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  จัตุรัสทราฟัลก้าร์

  จัตุรัสรัฐสภา

  หอนาฬิกาบิ๊กเบน

  พระราวังเวสท์มินส์เติร์

  Royal Brunei Airlines (BI)
  อังกฤษ
 • 34,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ม.ค. 2562
  อังกฤษ ช้อปปิ้ง

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  อังกฤษ ช้อปปิ้ง

   - ลอนดอน

   - สโตนเฮนจ์

   - บาธ

   - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์

  สายการบิน Malaysia Airlines เครือ่ง A350 ลำใหม่ล่าสุด 

  Photo : https://s3.amazonaws.com/FunkStock-Default/header-Photos/England-Photos-Pictures/Big-Ben-London-England.jpg

  MALAYSIA AIRLINES
  อังกฤษ
 • 39,555 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ธ.ค. 2561
  HAPPY TIME TO LONDON

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - ชม สโตนเฮนจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  - ชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน 
  - ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน 
  - ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ 
  - บันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย 
  - ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม
  - ถ่ายรูปกับ จัตุรัสทราฟัลการ์ 
  - ได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด, บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
  - อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
   ในกรุงลอนดอน
  - เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์เช็คสเปียร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

  SriLankan Airline (UL)
  อังกฤษ
 • 39,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  พ.ค. - ม.ค. 2562
  AMAZING LONDON ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - เสาหินสโตนเฮนจ์

  - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน

  - หอนาฬิกาบิ๊กเบน

  - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์

  - ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม

  - จตุรัสทราฟัลการ์

  - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด

  - อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

  - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

  - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

  MALAYSIA AIRLINES
  อังกฤษ
 • 39,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ม.ค. 2562
  อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  - เสาหิน สโตนเฮนจ์

  - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน

  - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน

  - หอนาฬิกาบิ๊กเบน

  - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์

  - ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม

  - ตุรัสทราฟัลการ์

  - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด

  - อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

  - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

  ETIHAD AIRWAYS (EY)
  อังกฤษ
 • 39,999 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.พ. - มิ.ย. 2562
  Non Stop England

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  หอนาฬิกาบิ๊กเบน - มหาวิหารเซนต์ฟอล

  ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม 

  สะพานมิลเลนเนียม - ห้างแฮร์รอดล์

  Photo Credit : https://www.cardiffboxoffice.com/asset/Event/11505/Stonehenge11.jpg

  Thai Airways
  อังกฤษ
 • 42,991 บาท โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ธ.ค. 2561
  HASHTAG ENGLAND LONDON

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  เมืองซาลส์บัวรี่      : เสาหินสโตนเฮ้นท์

  เมืองวินเซอร์        : พระราชวังวินเซอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์

  กรุงลอนดอน        : สะพานหอคอย พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม พิคคาดิลลี่เซอร์คัส  จัตุรัสทราฟัลก้าร์ 

                           มหาวิหารเซนต์ปอล มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์  หอนาฬิกาบิกเบน

  ช้อปปิ้งจุใจ!!        : ย่านไนซ์บริดจ์ ย่านถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด และบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

  Photo Credit : https://goo.gl/cM1B7A,https://goo.gl/Q5zx28,https://goo.gl/1L9gBG

  Thai Airways
  อังกฤษ
 • 45,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ธ.ค. 2561
  Mono England

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ** บินตรงสู่มหานครลอนดอน **

  ชมสโตนเฮ้นจ์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์และเมืองบาธ

  เดินเล่นในหมู่บ้านไบบุรี่และเบอร์ตั้นออนเดอะวอเตอร์

  ชมเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด เที่ยวลอนดอน

  กินเป็ดย่างร้าน Four Season

  พร้อมช้อปปิ้ง Bicester Outlet Village

  Photo Credit : https://goo.gl/z214To,https://goo.gl/ck6XL8,https://goo.gl/vmjRTw

  EVA AIRWAYS CORPORATION (BR)
  อังกฤษ
 • 49,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - พ.ย. 2561
  อังกฤษ-สก็อตแลนด์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ลอนดอน – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ยอร์ค – เอดินเบอระ – ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์

  ลิเวอร์พูล – ไบบูรี ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผัสกลิ่นไอ แห่งผู้ดีอังกฤษ

  Photo Credit : https://goo.gl/fykV6S,https://goo.gl/rNg2p2

  Qatar Airways
  สกอตแลนด์ อังกฤษ
 • 56,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - พ.ย. 2561
  อังกฤษ-สก็อตแลนด์-เวลส์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ 9 วัน (QR)

  ก.ย.-พ.ย. 2561


   - เข้าชมภายในปราสาทเอดินเบอระ

   - ล่องทะเลสาบวินเดอร์เมียร์

   - เข้าชมภายสนามฟุตบอลแมนยู

   - ชมหมูบ้านไบบูรี ฟาร์มปลาเทราท์

   - เมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวง แห่งเวลส์

   - เมืองบาธ

   - เข้าชมวงหินปริศนา สโตนเฮนจ์

   - ช้อปปิ้ง Bicester Outlet

   - เข้าชมภายในพระราชวังวินเซอร์

   - ล่องน้ำแม่เทมส์

   - เข้าชมหอคอยลอนดอน มงกุฎเพชร

  Photo :: https://orig00.deviantart.net/7d78/f/2010/270/a/b/old_trafford_by_digitaltog-d2zm5fe.jpg

  Qatar Airways
  อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์
 • 57,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ธ.ค. 2561
  Best of UK

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  บินตรงสู่นครลอนดอน ชมมรดกโลกสโตนเฮ้นจ์และเมืองบาธ

  พบกับเมืองดังลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์

  เมืองน่ารักต่างๆ Bibury, Bourton-on-the-Water และ 
  Stratfromd-upon-Avon บ้านเกิดเช็คสเปียร์

  ชิมเป็ดย่างจากร้านดังโฟร์ซีซั่น

  เข้าชม  British Museum 
  พร้อมล่องเรือชมความงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์

  ช้อปปิ้งมหานครลอนดอน และช้อปปิ้ง Bicester Outlet Village

  Photo Credit : https://goo.gl/81xyWS,https://goo.gl/wbpsFg,https://goo.gl/vGgW7g,https://goo.gl/KW6TWQ

  Thai Airways
  อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์
 • 58,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - ม.ค. 2562
  สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!  เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ 

  เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ (Edinburgh Castle)

  ชมสองสนามของ แมนยู และ ลิเวอร์พูล


  Photo credits: http://www.govivigo.com/content/ideas/5633/56339a41ec60adb92a8b4748-2-full-ideas.jpg

  EMIRATES (EK)
  เวลส์ สกอตแลนด์ อังกฤษ
 • 66,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ม.ค. 2562
  ENGLISH AND BRITISH MUSEUM

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  • ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)

  • ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)

  • เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)

  • ล่องเรือเลคดิสทริค (Lake District) 

  • เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle)

  • ช้อปปิ้งจุใจ

  • ***พักลอนดอน 2 คืน

  • ***ชิม FISH & CHIPS อาหารพื้นเมืองยอดนิยมของชาวอังกฤษ

  • ***ลิ้มรสเป็ดย่างโฟร์ซีซันชื่อดัง

  Photo Credit : https://goo.gl/WUy5kQ,https://goo.gl/M86Ge8

  EVA AIR
  เวลส์ สกอตแลนด์ อังกฤษ
 • 69,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ธ.ค. - ม.ค. 2562
  POPULAR GRAND UK อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  *สโตนเฮ้นจ์ 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  *โรมันบาธ คาร์ดิฟฟ์เมืองหลวงของเวลส์

  *ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์

  *เข้าชมปราสาทเอดินบะระ

  *เยือนสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดที่เมืองแมนเชสเตอร์

  *ชมเมืองอ๊อกซฟอร์ด

  MALAYSIA AIRLINES
  อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์
 • 69,900 บาท โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ม.ค. 2562
  IMPERIAL LONDON

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  บินตรงลัดฟ้าเข้าสู่ประเทศอังกฤษ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)

  • เล่น Bourton On The Water ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ

  • เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)

  • เที่ยวเมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland)

  • เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle) 

  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) 

  • เข้าชมหอคอยลอนดอน (Tower of London) 

  • ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างแฮร์รอดส์ และ ถนนอ๊อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน (London )

  Photo Credit : https://goo.gl/jaXUt9,https://goo.gl/PuoUzY,https://goo.gl/zj5cjy

  Thai Airways
  เวลส์ สกอตแลนด์ อังกฤษ

Total 20 Record : 2 Page :