คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Belgium Netherland - ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ บรัสเซลส์ บรูช แอนต์เวิร์ป รอตเทอร์ดัม อัมสเตอร์ดัม

 341136 Views
รหัสทัวร์
TVZ1813
จำนวนวัน
7 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เมืองบรูช – หอระฆังเมืองบรูช – คลองแห่งเมืองบรูช – จัตุรัสเมืองบรูช – เมืองแอนต์เวิร์ป – จัตุรัสโกรตมาร์ก – ศาลาว่าการเมือง – เมืองรอตเทอร์ดัม - เมืองลิซเซ่ – สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – ชีสฟาร์ม – เมืองอัมสเตอร์ดัม – สถาบันเจียระไนเพชร – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์ - เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – จัตุรัสกร็องปลัส
เที่ยว :  เมืองบรูช – หอระฆังเมืองบรูช – คลองแห่งเมืองบรูช – จัตุรัสเมืองบรูช – เมืองแอนต์เวิร์ป – จัตุรัสโกรตมาร์ก – ศาลาว่าการเมือง – เมืองรอตเทอร์ดัม - เมืองลิซเซ่ – สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – ชีสฟาร์ม – เมืองอัมสเตอร์ดัม – สถาบันเจียระไนเพชร – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์ - เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – จัตุรัสกร็องปลัส
Badge Icon
ไฮไลท์ : ชมเทศกาลดอกทิวลิป "สวนเคอเคนฮอฟ 2024" บรัสเซลส์มนต์เสน่ห์แห่งยุโรป เยือนอัมสเตอร์ดัมดินแดนแห่งกังหันลม พิเศษ ล่อง"เรือหลังคากระจก" เมนู "ดัตช์โดนัท" และ "หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว"

ช่วงเวลาในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
วันเดินทาง ราคา (฿)

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย – สนามบินชางีประเทศสิงคโปร์
วันที่ 2
สนามบินบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียม – เมืองบรูช – หอระฆังเมืองบรูช – คลองแห่งเมืองบรูช – จัตุรัสเมืองบรูช – เมืองแอนตเ์วิรป์ – จัตุรัสโกรตมาร์ก – ศาลาว่าการเมือง – เมืองรอตเทอร์ดัม
วันที่ 3
เมืองรอตเทอร์ดัม – เมืองลิซเซ่ – สวนพฤกษชาติเคอรเ์คนฮอฟ – หมู่บ้านกังหัน ลมซานส์ สคันส์ – ชีส ฟาร์ม – เมืองอัมสเตอร์ดัม – สถาบันเจียระไนเพชร – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์
วันที่ 4
เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอธัยาศัย
วันที่ 5
เมืองอัมสเตอร์ดัม – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รปู ปั้น แมนิเกนพีส – จัตุรัสกร็องปลัส
วันที่ 6
เมืองบรัสเซลส์ – สนามบินบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียม – สนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์
วันที่ 7
สนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์– สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 - - -
2 Best Western Plus Rotterdam Airport, Rotterdam หรือเทียบเท่า รอตเตอร์ดัม
3 Holiday Inn Express, Amsterdam หรือเทียบเท่า อัมสเตอร์ดัม
4 Holiday Inn Express, Amsterdam หรือเทียบเท่า อัมสเตอร์ดัม
5 Ibis Brussels Centre Chatelain, Brussels หรือเทียบเท่า บรัสเซลส์
6 - - -
7 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 8 มื้อ
มื้ออิสระ 4 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 9 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4
5
6
7

Photo Credit

https://shorturl.asia/9hgfZ,https://shorturl.asia/bHxNC,https://shorturl.asia/avrH5,https://shorturl.asia/tzSYA,https://shorturl.asia/bgBr6,https://shorturl.asia/CKcew,https://shorturl.asia/pAuHj,https://www.tieweng.com/wp-content/uploads/2017/10/16-1-560x420.jpg

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = REQ
รวมเป็น = REQ
เด็ก
× $ = total_price_children฿