คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 342744 Views
Code: TVZ2104
 342744 Views
รหัสทัวร์
TVZ2104
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
เที่ยว :  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
Badge Icon
ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปตึกไทเป 101 วันหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านชาวประมงหลากสี

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 14,999 เต็ม
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 18,999
15,999
เต็ม
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 17,999 เต็ม
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 18,999 จอง
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 16,999 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
วันที่ 4
สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 เมืองไถจง หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน หรือเทียบเท่า
2 เมืองไทเป หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน หรือเทียบเท่า
3 เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน หรือเทียบเท่า
4 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 6 มื้อ
มื้ออิสระ 3 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 3 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4

Photo Credit

https://shorturl.asia/csvOg, https://shorturl.asia/wHEqA, https://shorturl.asia/PoTLx, https://shorturl.asia/Bf9NS, https://shorturl.asia/MniRw, https://shorturl.asia/tsbLl, https://shorturl.asia/tsbLl

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿