facebook
ผลการค้นหา: | ประเภท:โปรแกรมทัวร์ | สายการบิน: CHINA AIRLINES (CI) | Travelzeed.com
Travelzeed ogo

คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน


เรียงตาม
 • ราคาน้อย - มาก
 • ราคามาก - น้อย
 • ทัวร์ยอดนิยม
 • ใกล้วันเดินทาง

ค้นหาทัวร์

  Loading
 • program imag

  Taiwan Taipingshan Taipei Freeday - ทัวร์ไต้หวัน ไท่ผิงซาน ไทเป อิสระ 1 วัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5236
  รหัสทัวร์ TVZ5236
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ย. 67
  พ.ค. 67
  29-02
  มิ.ย. 67
  05-09
  12-16
  19-23
  26-30
  ก.ค. 67
  03-07
  10-14
  17-21
  24-28
  31-04
  ส.ค. 67
  07-11
  14-18
  21-25
  28-01
  ก.ย. 67
  04-08
  11-15
  18-22
  25-29
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) - กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – อี้หลานไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง – ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - ร้านเครื่องสำอางค์ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - Shopping at Gloria Outlet
  เที่ยว : 
  อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) - กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – อี้หลานไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง – ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - ร้านเครื่องสำอางค์ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - Shopping at Gloria Outlet
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เข้าชมอุทยานไท่ผิงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม พักตัวเมือง 4 ดาว
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ย. 67
  พ.ค. 67
  29-02
  มิ.ย. 67
  05-09
  12-16
  19-23
  26-30
  ก.ค. 67
  03-07
  10-14
  17-21
  24-28
  31-04
  ส.ค. 67
  07-11
  14-18
  21-25
  28-01
  ก.ย. 67
  04-08
  11-15
  18-22
  25-29
 • program imag

  Taiwan Taipei Free day - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฟรีเดย์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ2216
  รหัสทัวร์ TVZ2216
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  26-29
  ส.ค. 67
  09-12
  ต.ค. 67
  04-07
  18-21
  ราคาเริ่มต้น 17,777 ฿
  gps_p
  เที่ยว ถนนโบราณต้าซี - สะพานต้าซี - วัดไล่ความจน - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - GERMANIUM – COSMETIC SHOP – เจิ้งปิง บูราโน่แห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  ถนนโบราณต้าซี - สะพานต้าซี - วัดไล่ความจน - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - GERMANIUM – COSMETIC SHOP – เจิ้งปิง บูราโน่แห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ถนนโบราณต้าซี ซื่อซื่อหนานชุน ตึกไทเป 101 ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ย่านซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  17,777 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  26-29
  ส.ค. 67
  09-12
  ต.ค. 67
  04-07
  18-21
 • program imag

  TAIWAN Alishan So Lucky - ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5269
  รหัสทัวร์ TVZ5269
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67
  พ.ค. 67
  เต็ม
  24-28
  31-04
  มิ.ย. 67
  13-17
  14-18
  21-25
  27-01
  ก.ค. 67
  05-09
  11-15
  12-16
  19-23
  25-29
  26-30
  ส.ค. 67
  02-06
  08-12
  09-13
  16-20
  22-26
  23-27
  30-03
  ก.ย. 67
  05-09
  06-10
  13-17
  19-23
  20-24
  27-01
  ต.ค. 67
  03-07
  04-08
  11-15
  17-21
  18-22
  24-28
  25-29
  ราคาเริ่มต้น 21,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว หนานโถ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (รวมค่าล่องเรือ) • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า - ร้านชา • อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (รวมนั่งรถไฟ 1เที่ยว) • ตลาดไถจง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) • ร้านสร้อยสุขภาพ • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง - วัดหลงซาน • ร้านคอสเมติค • นิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • เถาหยวน • กลอเรีย เอาทเลท
  เที่ยว : 
  หนานโถ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา (รวมค่าล่องเรือ) • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า - ร้านชา • อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (รวมนั่งรถไฟ 1เที่ยว) • ตลาดไถจง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) • ร้านสร้อยสุขภาพ • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง - วัดหลงซาน • ร้านคอสเมติค • นิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • เถาหยวน • กลอเรีย เอาทเลท
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : อุทยานแห่งชาติอาหลีชาน • อุทยานแห่งชาติเย่หลิว • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • ตลาดซีเหมินติง0 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  21,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67
  พ.ค. 67
  เต็ม
  24-28
  31-04
  มิ.ย. 67
  13-17
  14-18
  21-25
  27-01
  ก.ค. 67
  05-09
  11-15
  12-16
  19-23
  25-29
  26-30
  ส.ค. 67
  02-06
  08-12
  09-13
  16-20
  22-26
  23-27
  30-03
  ก.ย. 67
  05-09
  06-10
  13-17
  19-23
  20-24
  27-01
  ต.ค. 67
  03-07
  04-08
  11-15
  17-21
  18-22
  24-28
  25-29
 • program imag

  Taiwan Taipingshan Taipei Nantou - ทัวร์ไต้หวัน อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนานโถว

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3742
  รหัสทัวร์ TVZ3742
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ย. 67
  พ.ค. 67
  23-27
  มิ.ย. 67
  06-10
  ก.ค. 67
  04-08
  11-15
  ส.ค. 67
  01-05
  22-26
  ก.ย. 67
  05-09
  12-16
  19-23
  ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -แวะชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองอี๋หลาน - อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) - กิจกรรมต้มไข่ - ชิมไข่ออนเซ็น - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM - วัดหลงซาน
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -แวะชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองอี๋หลาน - อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) - กิจกรรมต้มไข่ - ชิมไข่ออนเซ็น - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM - วัดหลงซาน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : สัมผัสความโรแมนติกเส้นทางใหม่ อุทยานไท่ผิงซาน นั่งรถไฟโบราณ ปองปอง ชมวิวธรรมชาติสุดฟิน เพลิดเพลิน กิจกรรมต้มไข่ออนเซ็น ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรวัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน สัมผัสบรรยากาสหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิน ท่าเรือเจิ้นปิง ช้อปสุดมันส์ ซีเหมินติง ตะลุย 2 ไนท์มาท์เก็ท เฝิงเจี่ยไนท์มาท์เก็ท เถาหยวนไนท์มาท์เก็ท
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  17,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ย. 67
  พ.ค. 67
  23-27
  มิ.ย. 67
  06-10
  ก.ค. 67
  04-08
  11-15
  ส.ค. 67
  01-05
  22-26
  ก.ย. 67
  05-09
  12-16
  19-23
 • 3,000฿
  program imag

  Taiwan Taichung Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4557
  รหัสทัวร์ TVZ4557
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67
  พ.ค. 67
  30-03
  มิ.ย. 67
  14-18
  20-24
  21-25
  28-02
  ก.ค. 67
  04-08
  05-09
  12-16
  18-22
  19-23
  26-30
  ส.ค. 67
  01-05
  02-06
  09-13
  15-19
  16-20
  23-27
  29-02
  30-03
  ก.ย. 67
  06-10
  12-16
  13-17
  20-24
  26-30
  27-01
  ต.ค. 67
  10-14
  11-15
  18-22
  25-29
  21,990 ฿
  ราคาเริ่มต้น 18,990 ฿
  gps_p
  เที่ยว วัดต้าซี – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – ถนนโบราณสือเฟิ่น - ร้านเครื่องสำอางค์ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  เที่ยว : 
  วัดต้าซี – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – ถนนโบราณสือเฟิ่น - ร้านเครื่องสำอางค์ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดหลงซาน เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  21,990 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  18,990 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67
  พ.ค. 67
  30-03
  มิ.ย. 67
  14-18
  20-24
  21-25
  28-02
  ก.ค. 67
  04-08
  05-09
  12-16
  18-22
  19-23
  26-30
  ส.ค. 67
  01-05
  02-06
  09-13
  15-19
  16-20
  23-27
  29-02
  30-03
  ก.ย. 67
  06-10
  12-16
  13-17
  20-24
  26-30
  27-01
  ต.ค. 67
  10-14
  11-15
  18-22
  25-29
 • program imag

  Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3194
  รหัสทัวร์ TVZ3194
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ก.ย. 67
  ก.ค. 67
  04-08
  11-15
  ส.ค. 67
  01-05
  22-26
  ก.ย. 67
  05-09
  12-16
  19-23
  ราคาเริ่มต้น 18,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) –เมืองไถจง - อี๋จงไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
  เที่ยว : 
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) –เมืองไถจง - อี๋จงไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : สัมผัสอุทยานอาหลีซาน ล่องเรือสุริยันจันทรา พักซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  18,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ก.ย. 67
  ก.ค. 67
  04-08
  11-15
  ส.ค. 67
  01-05
  22-26
  ก.ย. 67
  05-09
  12-16
  19-23
 • program imag

  Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู เที่ยวคุ้ม

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3861
  รหัสทัวร์ TVZ3861
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ต.ค. 67
  มิ.ย. 67
  21-24
  ก.ค. 67
  19-22
  ส.ค. 67
  16-19
  30-02
  ก.ย. 67
  27-30
  ต.ค. 67
  11-14
  25-28
  ราคาเริ่มต้น 20,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  เที่ยว : 
  ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดไถจง ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต อิ่มอร่อยกับเมนูปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  20,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ต.ค. 67
  มิ.ย. 67
  21-24
  ก.ค. 67
  19-22
  ส.ค. 67
  16-19
  30-02
  ก.ย. 67
  27-30
  ต.ค. 67
  11-14
  25-28
 • program imag

  Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน มูเรียกพลัง 9 วัดดัง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5225
  รหัสทัวร์ TVZ5225
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  04-07
  18-21
  ราคาเริ่มต้น 21,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว วัดจื่อหนานกง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา – ไถจงไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านพายสับปะรด – GERMANIUM - วัดหลงซาน - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดต้าหลงตงเป่าอัน – หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - Cosmetic Shop – เจิ้งปิงบูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดชิงเทียนกง - วัดชิงซาน - วัดเทียนโฮ้ว - ซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  วัดจื่อหนานกง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา – ไถจงไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านพายสับปะรด – GERMANIUM - วัดหลงซาน - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดต้าหลงตงเป่าอัน – หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - Cosmetic Shop – เจิ้งปิงบูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดชิงเทียนกง - วัดชิงซาน - วัดเทียนโฮ้ว - ซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : มู 9 วัดดัง ด้านธุรกิจวัดชิงเทียนกง ด้านตวามรักวัดหลงซาน ด้านการเงินวัดจื่อหนานกง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  21,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  04-07
  18-21
 • program imag

  Taiwan Sakura season 2024 V.3 - ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ฤดูกาลซากุระ 2567

  ทัวร์บินตรงเชียงใหม่
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3453
  รหัสทัวร์ TVZ3453
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67
  พ.ค. 67
  เต็ม
  31-04
  มิ.ย. 67
  14-18
  ก.ค. 67
  19-23
  ส.ค. 67
  09-13
  ต.ค. 67
  11-15
  ราคาเริ่มต้น 22,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย • วัดอูจีเทียนหยวน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ถ่ายรูปตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • วัดหลงซาน • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  เที่ยว : 
  เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย • วัดอูจีเทียนหยวน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ถ่ายรูปตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • วัดหลงซาน • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ขอความรักวัดหลงซาน วัดเหวิ่นวู่ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ถ่ายรูปตึกไทเป 101 หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดไถจง ถนนคนเดินตั้นสุ่ย ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  22,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67
  พ.ค. 67
  เต็ม
  31-04
  มิ.ย. 67
  14-18
  ก.ค. 67
  19-23
  ส.ค. 67
  09-13
  ต.ค. 67
  11-15
 • program imag

  Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน ไปแอ่วกันเต๊อะ ..บินตรงเชียงใหม่ สัมผัส ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย่หลิว

  ทัวร์บินตรงเชียงใหม่
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5343
  รหัสทัวร์ TVZ5343
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  26-30
  ต.ค. 67
  19-23
  ราคาเริ่มต้น 23,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว โรงละครแห่งชาติไถจง-ตลาดไถจง-เมืองหนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา -วัดพระถั่งซัมจั่ง- วัดเหวินหวู่ - ร้านชา – เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ตลาดซีเหมินติง-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ร้านสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค -ตลาดกลางคืนซื่อหลิ่น(รวมรถ MRT)-ร้านเครื่องสำอาง-เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองเถาหยวน – GLORIA OUTLET
  เที่ยว : 
  โรงละครแห่งชาติไถจง-ตลาดไถจง-เมืองหนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา -วัดพระถั่งซัมจั่ง- วัดเหวินหวู่ - ร้านชา – เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ตลาดซีเหมินติง-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ร้านสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค -ตลาดกลางคืนซื่อหลิ่น(รวมรถ MRT)-ร้านเครื่องสำอาง-เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองเถาหยวน – GLORIA OUTLET
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ชมอุทยานเย่หลิว ช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดซีเหมินติง ขอพรความรักที่วัดหลงซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  23,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  26-30
  ต.ค. 67
  19-23
 • program imag

  Taiwan Taichung Nantou Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4554
  รหัสทัวร์ TVZ4554
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  13-16
  17-20
  18-21
  19-22
  23-26
  25-28
  ราคาเริ่มต้น 23,990 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองไทเป – เมืองไทจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ชิงจิ้งสกายวอล์ค – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Sun Moon Lake – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี - ศูนย์สร้อยสุขภาพ –ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง - วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
  เที่ยว : 
  เมืองไทเป – เมืองไทจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ชิงจิ้งสกายวอล์ค – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Sun Moon Lake – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี - ศูนย์สร้อยสุขภาพ –ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง - วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เช็คอินสกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดขอความร่ำรวยชื่อดัง ต้าซี
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  23,990 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  13-16
  17-20
  18-21
  19-22
  23-26
  25-28
 • program imag

  West USA America Disneyland - ทัวร์อเมริกาตะวันตก ลาสเวกัส แอนเทอโลป โยเซมิติ ซานฟรานซิสโก

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  10 วัน 7 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5304
  รหัสทัวร์ TVZ5304
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  04-13
  ราคาเริ่มต้น 125,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแอนเจลิส DISNEYLAND เต็มวัน - ลาสเวกัส – OUTLET - ถนน The Stripอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน – Horseshoe bend – เพจAntelope Canyon – แกรนด์แคนยอน South rim – เมืองคิงส์แมนBARSTOW FACTORY OUTLET - เฟรสโน อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี - เมืองซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท – Union Square
  เที่ยว : 
  กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแอนเจลิส DISNEYLAND เต็มวัน - ลาสเวกัส – OUTLET - ถนน The Stripอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน – Horseshoe bend – เพจAntelope Canyon – แกรนด์แคนยอน South rim – เมืองคิงส์แมนBARSTOW FACTORY OUTLET - เฟรสโน อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี - เมืองซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท – Union Square
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ㆍถ่ายรูปคู่กับสะพานโกลเดนเกต ㆍอิสระให้ท่านได้เที่ยวดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน ㆍ เที่ยวเมืองลาสเวกัส สุดหรู ที่ได้ฉายาว่า"Sin city" ชมความสวยงามของภูเขาหินทราย Antelope Canyon
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  125,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  04-13
 • program imag

  Ultimate Grand Canyon America - ทัวร์อเมริกาตะวันตก

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  10 วัน 7 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3798
  รหัสทัวร์ TVZ3798
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  04-13
  ราคาเริ่มต้น 129,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว ลอสแอนเจลิส – เบเวอรี่ฮิลล์ - ซานตา โมนิกา - อนาแฮม - DISNEYLAND PARK - อนาไฮม์ - Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล –นครลอส แอนเจลิส - ออนตาริโอ มิลล์ - ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน – SKY WALK - TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET - เฟรสโน - อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี - เมืองซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท – Union Square
  เที่ยว : 
  ลอสแอนเจลิส – เบเวอรี่ฮิลล์ - ซานตา โมนิกา - อนาแฮม - DISNEYLAND PARK - อนาไฮม์ - Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล –นครลอส แอนเจลิส - ออนตาริโอ มิลล์ - ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน – SKY WALK - TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET - เฟรสโน - อุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี - เมืองซาน ฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท – Union Square
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : แกรนด์แคนยอนSky Walk ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ตามรอยซุปตาร์Holly Wood
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  129,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  04-13
 • program imag

  America Las Vegas - ทัวร์อเมริกา เยลโล่สโตน์ เมาท์รัชมอร์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  14 วัน 11 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3989
  รหัสทัวร์ TVZ3989
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67
  พ.ค. 67
  30-12
  มิ.ย. 67
  20-03
  ก.ค. 67
  25-07
  ส.ค. 67
  08-21
  ก.ย. 67
  12-25
  ต.ค. 67
  03-16
  15-28
  ราคาเริ่มต้น 275,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว ไทเป - ซานฟรานซิสโก(สหรัฐอเมริกา) - ล่องเรือชมอ่าว - บ็อซแมน - อุทยานแห่งชาติ เยลโล่ สโตน - น้ำพุร้อนแมมมอธ - น้ำพุร้อน โอลด์เฟธฟูล - จุดชมวิวทะเลสาบเยลโล่ สโตนเวสต์ - ทรัมป์ ไกเซอร์ - เวสต์ เยลโล่ สโตน - อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์ - เมืองโคดี้ - บัฟฟาโล่ - จิลเลตต์ - เดวิลส์ ทาวเวอร์ - แรพิด ซิตี้ - อุทยานป่าแห่งชาติแบล็ค ฮิลล์ - เครซี่ ฮอร์ส เมาท์ รัชมอร์(หน้าผาประธานาธิบดี) - ลาส เวกัส(ชมเมือง แห่ง แสงสีเสียง) - เพจ - ฮอร์สชู เบนด์ - แอนเทอโลป แคนยอน - จุดชมวิวแกรนด์แคนยอน เซาท์ริม - วิลเลียมส์ - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท บาร์สโตว์ - ลอส แองเจลิส - กริฟฟิน พาร์ค - เก็บภาพป้ายฮอลลิวู้ด - ไชนิส ธียร์เตอร์
  เที่ยว : 
  ไทเป - ซานฟรานซิสโก(สหรัฐอเมริกา) - ล่องเรือชมอ่าว - บ็อซแมน - อุทยานแห่งชาติ เยลโล่ สโตน - น้ำพุร้อนแมมมอธ - น้ำพุร้อน โอลด์เฟธฟูล - จุดชมวิวทะเลสาบเยลโล่ สโตนเวสต์ - ทรัมป์ ไกเซอร์ - เวสต์ เยลโล่ สโตน - อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์ - เมืองโคดี้ - บัฟฟาโล่ - จิลเลตต์ - เดวิลส์ ทาวเวอร์ - แรพิด ซิตี้ - อุทยานป่าแห่งชาติแบล็ค ฮิลล์ - เครซี่ ฮอร์ส เมาท์ รัชมอร์(หน้าผาประธานาธิบดี) - ลาส เวกัส(ชมเมือง แห่ง แสงสีเสียง) - เพจ - ฮอร์สชู เบนด์ - แอนเทอโลป แคนยอน - จุดชมวิวแกรนด์แคนยอน เซาท์ริม - วิลเลียมส์ - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท บาร์สโตว์ - ลอส แองเจลิส - กริฟฟิน พาร์ค - เก็บภาพป้ายฮอลลิวู้ด - ไชนิส ธียร์เตอร์
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เที่ยวเมืองซาน ฟรานซิสโก เมืองสุดแสนโรแมนติค ชมความงดงามของอุทยานแห่งชาติเยลโล่ สโตน์ และทิวทัศน์ของภูเขาที่เรียงรายอย่างสวยงาม เข้าชมความสวยงามของอุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน เข้าชมความยิ่งใหญ่ของเขื่อนบัฟฟาโล บิลล์ ชมอนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์(หน้าประธานาธิบดี และ เดอะ เครซี่ ฮอร์ส ชมโค้งน้ำโคโลลาโด อันสุดแสนสวยงาม ณ จุดชมวิว “ฮอร์สชู เบนด์” เข้าชมความงดงามของแอนทีโลฟ แคนยอนที่ท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน ชมความยิ่งใหญ่ของแกรนด์แคนยอนสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (South Rim) พักและเที่ยวในเมืองคาสิโนที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกา Las Vegas & Laughlin ช้อปปิ้งในเอ้าท์เล็ทอย่างจุใจ ณ ลาส เวกัส & บาร์สโตว์ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เที่ยวชมมหานครลอส แองเจลิส เก็บจุดไฮไลต์ที่สวยงามของเมือง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  275,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67
  พ.ค. 67
  30-12
  มิ.ย. 67
  20-03
  ก.ค. 67
  25-07
  ส.ค. 67
  08-21
  ก.ย. 67
  12-25
  ต.ค. 67
  03-16
  15-28

Total 14 Record : 1 Page :