คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Taiwan Taipei Free day - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฟรีเดย์ 344253 Views
Code: TVZ2216
 344253 Views
รหัสทัวร์
TVZ2216
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : ถนนโบราณต้าซี - สะพานต้าซี - วัดไล่ความจน - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - GERMANIUM – COSMETIC SHOP – เจิ้งปิง บูราโน่แห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
เที่ยว :  ถนนโบราณต้าซี - สะพานต้าซี - วัดไล่ความจน - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - GERMANIUM – COSMETIC SHOP – เจิ้งปิง บูราโน่แห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
Badge Icon
ไฮไลท์ : ถนนโบราณต้าซี ซื่อซื่อหนานชุน ตึกไทเป 101 ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ย่านซีเหมินติง

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 18,777 จอง
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 17,777 จอง
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 19,777 จอง
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 19,777 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน CI 838 (03.20 - 08.00) – ถนนโบราณต้าซี - สะพานต้าซี - วัดไล่ความจน - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
วันที่ 2
GERMANIUM – COSMETIC SHOP – เจิ้งปิง บูราโน่แห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
วันที่ 3
FREE DAY
วันที่ 4
สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ CI 835 (13.50 - 16.45)

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 GUIDE HOTEL หรือเทียบเท่า ไทเป
2 RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า ไทเป
3 RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า ไทเป
4 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 5 มื้อ
มื้ออิสระ 2 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 5 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4

Photo Credit

https://shorturl.asia/vmxED, https://shorturl.asia/E8Rb6, https://shorturl.asia/GWjMk, https://shorturl.asia/wPTg9, https://shorturl.asia/rh89E, https://shorturl.asia/xtvJH

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿