คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

China Zhangjiajie - ทัวร์จีน ฉางซา เทียนเหมินซาน สะพานเเก้ว จางเจียเจี้ย เข้าร้านรัฐบาล 346885 Views
Code: TVZ2302
 346885 Views
รหัสทัวร์
TVZ2302
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : จางเจียเจี้ย - ร้านบัวหิมะ – เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน) - ระเบียงแก้ว – ถ้ำประตูสวรรค์ -ศูนย์สุขภาพแอนไอออน - แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้ว (VR) – ใบชาผู่เอ๋อร์ – ภาพวาดทราย- ผลิตภัณฑ์หยก - เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เที่ยว :  จางเจียเจี้ย - ร้านบัวหิมะ – เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน) - ระเบียงแก้ว – ถ้ำประตูสวรรค์ -ศูนย์สุขภาพแอนไอออน - แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้ว (VR) – ใบชาผู่เอ๋อร์ – ภาพวาดทราย- ผลิตภัณฑ์หยก - เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่
Badge Icon
ไฮไลท์ : เที่ยวเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขา ที่สวยที่สุดในจีน ท้าความเสียว เเกรนด์เเคนยอน สะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 11,999 เต็ม
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 10,900 จอง
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 10,900 จอง
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 10,900 จอง
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 10,900 จอง
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 12,900 จอง
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 12,900 จอง
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 12,900 จอง
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 12,900 จอง
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 12,900 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฉางซา (ท่าอากาศยาน นานาชาติฉางซาหวงฮัว)
วันที่ 2
จำงเจียเจี้ย - ร้ำนสมุนไพรจีน – เขำเทียนเหมินซำน(กระเช้ำ+บนั ไดเลื่อน) - ระเบียงแก้ว – ถ ้ำ ประตูสวรรค์ - Option: โชวจ ์ิ้งจอกขำว 400 หยวน/ท่ำน
วันที่ 3
ศูนย์สุขภาพแอนไอออน - แกรนด์แคนย่อน สะพานแก้ว(VR) – ใบชาผู๋อ๋อร์ – ภาพวาดทราย Option: เขาอวตาร680 หยวน/ท่ำน
วันที่ 4
ร้านหยก - เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่- ฉางซา(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮวั) – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -

Photo Credit

https://shorturl.asia/JHAhs, https://shorturl.asia/IDzEA, https://shorturl.asia/L67v5, https://shorturl.asia/JaFQM

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿