คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

China Kunming Lijiang - ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 344254 Views
Code: TVZ3147
 344254 Views
4,000฿
4,000฿
4,000฿
4,000฿
4,000฿
4,000฿
4,000฿
4,000฿
4,000฿
รหัสทัวร์
TVZ3147
จำนวนวัน
6 วัน 5 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เมืองคุนหมิง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ลี่เจียง - วัดซงจ้านหลิน - เมืองแชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - สวนดอกไม้ตามฤดูกาล - วัดหยวนทง
เที่ยว :  เมืองคุนหมิง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ลี่เจียง - วัดซงจ้านหลิน - เมืองแชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - สวนดอกไม้ตามฤดูกาล - วัดหยวนทง
Badge Icon
ไฮไลท์ : พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนดอกไม้แห่งเอเชีย "นครคุนหมิง"

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 23,990
19,990
เต็ม
13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 22,990
21,990
จอง
20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 22,990 จอง
27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 22,990 จอง
4 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 25,990 จอง
11 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 25,990 จอง
16 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 25,990 จอง
27 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 21,990 จอง
29 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 21,990 จอง
3 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 22,990 จอง
5 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 22,990 จอง
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 22,990 จอง
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 22,990 จอง
17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 22,990 จอง
19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 22,990 จอง
24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 22,990 จอง
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 26,990 จอง
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 26,990 จอง
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 26,990 จอง
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 26,990 จอง
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 26,990 จอง
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 26,990 จอง
24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 26,990 เต็ม
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 26,990 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย 8L802 (20.55-00.20) – เมืองคุนหมิง
วันที่ 2
นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง – วัดซงจ้านหลิน – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า
วันที่ 3
ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ 4
ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
วันที่ 5
เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น
วันที่ 6
เมืองคุนหมิง – สวนดอกไม้ตามฤดูกาล – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ 8L801 (18.25-19.45)

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 JIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 SHU JIN MU YUN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
4 FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
5 WEN DING HOTEL หรือเทียบเท่า
6 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 14 มื้อ
มื้ออิสระ 0 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 4 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4
5
6

Photo Credit

https://shorturl.asia/idQgH , https://shorturl.asia/7h6VE , https://shorturl.asia/HXESQ , https://shorturl.asia/ewO3d , https://shorturl.asia/CdnJc , https://shorturl.asia/URDMp , https://shorturl.asia/yzrvW , https://shorturl.asia/qkVKQ , https://shorturl.asia/7UPxN , https://shorturl.asia/WKJXd

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿