คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Nepal - ทัวร์เนปาล มหัศจรรย์ ดินแดนแห่งความศรัทธา 334734 Views
Code: TVZ3527
 334734 Views
รหัสทัวร์
TVZ3527
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์พื้นเมือง พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ วัดบุดทะนิลกัณฑะ - เมืองปาฏัน - วิหาร21ยอดทองคำ - นั่งกระเช้าชมเขาจันดราคีรี - ตลาดทาเมล วัดสวยัมภูวนาถ - เมืองภักตะปูร์ - จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์สแควร์ - เมืองนากาก็อต มหาเจดีย์โพธานาถ - พระราชวังหนุมานโดกา - วัดปศุปฏินาถ
เที่ยว :  รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์พื้นเมือง พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ วัดบุดทะนิลกัณฑะ - เมืองปาฏัน - วิหาร21ยอดทองคำ - นั่งกระเช้าชมเขาจันดราคีรี - ตลาดทาเมล วัดสวยัมภูวนาถ - เมืองภักตะปูร์ - จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์สแควร์ - เมืองนากาก็อต มหาเจดีย์โพธานาถ - พระราชวังหนุมานโดกา - วัดปศุปฏินาถ
Badge Icon
ไฮไลท์ : ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม 6 ใน 7แห่ง นั่งกระเช้าขึ้นเขาจันดราคีรี วัดปศุปฎินาถ วัดสวยยัมภูวนาถ จตุรัสภักตะ ชมการแสดงพื้นเมือง

ช่วงเวลาในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
วันเดินทาง ราคา (฿)

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ SL220 (15.00-17.30) - สนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ - รับประทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์พื้นเมือง
วันที่ 2
พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ วัดบุดทะนิลกัณฑะ - เมืองปาฏัน - วิหาร21ยอดทองคำ - นั่งกระเช้าชมเขาจันดราคีรี - ตลาดทาเมล
วันที่ 3
วัดสวยัมภูวนาถ - เมืองภักตะปูร์ - จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์สแควร์ - เมืองนากาก็อต
วันที่ 4
มหาเจดีย์โพธานาถ - พระราชวังหนุมานโดกา - วัดปศุปฏินาถ - สนามบินตริภูวัน SL221 (18.20-22.45) - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 AKAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 AKAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 COUNTRY VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 9 มื้อ
มื้ออิสระ 0 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 3 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4

Photo Credit

https://shorturl.asia/2ByhL, https://shorturl.asia/UYXMT, https://shorturl.asia/Uszh2, https://shorturl.asia/p6QvK, https://shorturl.asia/EWsxF, https://shorturl.asia/Z2wWx

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = REQ
รวมเป็น = REQ
เด็ก
× $ = total_price_children฿