Grand Germany Selected - ทัวร์เยอรมนี 1596 Views
Code: TVZ4034
 1596 Views
จำนวนวัน
12 วัน 9 คืน
สายการบิน
โรงแรม
เที่ยว : เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า (มรดกโลก) * พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก - เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ * นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ - เที่ยวเบอร์ลินเมืองหลวง ของ สหพันธ์รัฐเยอรมัน * ชมเควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก - เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ - ชมมหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ และชมเมืองแสนสวยริมแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล * น้ำดื่มบนรถตลอดการเดินทาง
เที่ยว :  เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า (มรดกโลก) * พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก - เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ * นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ - เที่ยวเบอร์ลินเมืองหลวง ของ สหพันธ์รัฐเยอรมัน * ชมเควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก - เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ - ชมมหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ และชมเมืองแสนสวยริมแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล * น้ำดื่มบนรถตลอดการเดินทาง
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลโปรแกรมทัวร์อย่างละเอียด (PDF)

ช่วงเวลาในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
วันเดินทาง ราคา (฿)
25 พ.ย. 65 - 6 ธ.ค. 65 132,900 เต็ม
23 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 0 เต็ม
29 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66 0 เต็ม

รายละเอียดทัวร์

- เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า (มรดกโลก) * พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก

- เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ * นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์

- เที่ยวเบอร์ลินเมืองหลวง ของ สหพันธ์รัฐเยอรมัน * ชมเควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก

- เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ

- ชมมหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก

- ล่องเรือแม่น้ำไรน์ และชมเมืองแสนสวยริมแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล * น้ำดื่มบนรถตลอดการเดินทาง

Photo credit :  shorturl.at/bkmDO,shorturl.at/dyTX0,shorturl.at/uI027,shorturl.at/csF49,

shorturl.at/cmJQ6,shorturl.at/hoJ56,shorturl.at/hmqI0,shorturl.at/oKMOQ

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿