HongKong - ฮ่องกง ฟรีเดย์ มูไม่แพง แรงกว่าใคร - ทัวร์ฮ่องกง 644 Views
Code: TVZ4143
 644 Views
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
เที่ยว : Avenue of star - Symphony of light - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เที่ยว :  Avenue of star - Symphony of light - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ไฮไลท์ : หมุนกังหันแก้ชง วัดแซกงหมิวขอพรขอคู่ วัดดังหวังต้าเซียนไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ ชมโซว์ A SYMPHONY OF LIGHT
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลโปรแกรมทัวร์อย่างละเอียด (PDF)

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 16,888 จอง
9 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 16,888 จอง
10 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 14,999 จอง
16 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 16,888 จอง
17 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 14,999 จอง
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 16,888 จอง
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 16,888 จอง
24 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 15,555 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็กแลปก๊อก - Avenue of star - Symphony of light

วันที่ 2   วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

วันที่ 3   ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ** - สนามบินเช็กแลปก๊อก - สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿