คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

China Kunming Dali Lijiang Shangri-la - ทัวร์จีน หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 342611 Views
Code: TVZ4393
 342611 Views
ประเภท
โปรแกรมทัวร์
จำนวนวัน
6 วัน 5 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เมืองคุนหมิง - ตลาดไนท์บาซาร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ - แชงกรีล่า - พิพิธภัณฑ์จามรี - เมืองโบราณแชงการีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) - ร้านบัวหิมะ - เมืองฉู่สง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านผ้าไหม - ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต - วัดหยวนทง
เที่ยว :  เมืองคุนหมิง - ตลาดไนท์บาซาร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ - แชงกรีล่า - พิพิธภัณฑ์จามรี - เมืองโบราณแชงการีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิง - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) - ร้านบัวหิมะ - เมืองฉู่สง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านผ้าไหม - ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต - วัดหยวนทง
Badge Icon
ไฮไลท์ : พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก ช่องแคบเสือกระโจน แชงกรีล่าสวรรค์บนดิน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณภัณฑ์จามรี คุนหมิง วัดหยวนทง ตำหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนตู้

ช่วงเวลาในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
วันเดินทาง ราคา (฿)

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองคุนหมิง - ตลาดไนท์บาซาร์ MU742 BKK-KMG 15.55-19.35
วันที่ 2
เมืองคุนหมิง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ - แชงกรีล่า - พิพิธภัณฑ์จามรี - เมืองโบราณแชงการีล่า
วันที่ 3
วัดลามะซงจ้านหลิง - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ 4
ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) - ร้านบัวหิมะ - เมืองฉู่สง
วันที่ 5
เมืองฉู่สง - เมืองคุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ร้านหยก เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านผ้าไหม - ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต
วันที่ 6
วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ MU741 KMG-BKK 13.15-14.55

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 LONG WAY HOTEL / PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 BA LA GE ZONG HOTEL หรือเทียบเท่า
3 LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า
4 WEN DING HOTEL หรือเทียบเท่า
5 LONG WAY HOTEL / PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 13 มื้อ
มื้ออิสระ 1 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 4 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4
5
6

Photo Credit

https://shorturl.asia/f8Muv,https://shorturl.asia/VBK5n,https://shorturl.asia/5I7ah,https://shorturl.asia/Yn217,https://shorturl.asia/iFz5O,https://shorturl.asia/NCFTD, https://shorturl.asia/Ap7lJ

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = REQ
รวมเป็น = REQ
เด็ก
× $ = total_price_children฿