คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Japan Osaka Kyoto Mie Kobe - ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต มิเอะ โกเบ
โปรรูดบัตรฟรี 7780 Views
Code: TVZ4724
 7780 Views
จำนวนวัน
6 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
เที่ยว : จังหวัดนารา - วัดโทไดจิ - จังหวัดมิเอะ - หมู่บ้านอิงะนินจา - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอฮาไรมาจิ และ ถนนโอคาเกะโยโคะโจ จังหวัดเกียวโต - วัดคิโยมึสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ถนนโบราณอาราชิยาม่า - จังหวัดโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง) - ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) - เมืองโกเบ - โรงสาเกนาดะ - โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
เที่ยว :  จังหวัดนารา - วัดโทไดจิ - จังหวัดมิเอะ - หมู่บ้านอิงะนินจา - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอฮาไรมาจิ และ ถนนโอคาเกะโยโคะโจ จังหวัดเกียวโต - วัดคิโยมึสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ถนนโบราณอาราชิยาม่า - จังหวัดโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง) - ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) - เมืองโกเบ - โรงสาเกนาดะ - โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
ไฮไลท์ : ปราสาทโอซาก้าอลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น วัดโทโดจิโบราณสถานเก่าแก่ที่เก็บสมบัติของชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม นอนออนเซ็น 1 คืน

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
19 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 39,999 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ (XJ612 : 00.55-08.40) - จังหวัดนารา - วัดโทไดจิ - จังหวัดมิเอะ - หมู่บ้าน

อิงะนินจา - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอฮาไรมาจิ และ ถนนโอคาเกะโยโคะโจ

วันที่ 3 : จังหวัดเกียวโต - วัดคิโยมึสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ถนนโบราณอาราชิยาม่า - จังหวัดโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี

วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง)

วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) - เมืองโกเบ - โรงสาเกนาดะ - โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

วันที่ 6 : สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ (XJ613 : 09.50-13.50)


Photo Credit :  t.ly/k0cT,t.ly/Rje9,t.ly/O0wy,t.ly/KUDX,t.ly/TZ8e

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿