คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

China Kunming Dali Lijiang Shangri-La - ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (สงกรานต์) 342451 Views
Code: TVZ4810
 342451 Views
รหัสทัวร์
TVZ4810
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า - วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองฉูฉง - เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง
เที่ยว :  เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า - วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองฉูฉง - เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง
Badge Icon
ไฮไลท์ : เช็คอินวังโปตาลาน้อยซงจ้านหลิน แชงกรีล่า สงกรานต์ท้าทายลมหนาว "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

ช่วงเวลาในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
วันเดินทาง ราคา (฿)

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – เมืองต้าหลี่
วันที่ 2
เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า
วันที่ 3
วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ
วันที่ 4
ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – เมืองฉูฉง
วันที่ 5
เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า
2 SHU JIN MU YUN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
4 JIAN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 14 มื้อ
มื้ออิสระ 0 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 1 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4
5

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = REQ
รวมเป็น = REQ
เด็ก
× $ = total_price_children฿