คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Thailand Nakhon Phanom - ทัวร์ไทย นครพนม ถ้ำนาคา ริมโขงหลง 341030 Views
Code: TVZ5028
 341030 Views
ประเภท
โปรแกรมทัวร์
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : ถ้ำนาคา - พระธาตุท่าอุเทน - ลานพญาศรีสัตตนาคราช - ถนนคนเดินนครพนม - พระธาตุพนม - วัดสระมณี - วัดป่ากินรี - เกาะดอนโพธิ์
เที่ยว :  ถ้ำนาคา - พระธาตุท่าอุเทน - ลานพญาศรีสัตตนาคราช - ถนนคนเดินนครพนม - พระธาตุพนม - วัดสระมณี - วัดป่ากินรี - เกาะดอนโพธิ์
Badge Icon
ไฮไลท์ : - พักบึงโขงหลง 1 คืน นครพนม 1 คืน ขอพรพ่อปู่อือลือ นมัสการพระธาตุพนม ล่องเรือบึงโขงหลง **มีมัคคุเทศก์นำขอพรตลอดทรีปการเดินทา** นำท่านชม ถ้ำนาคา มีความสวยงามโดดเด่นจากความมหัศจรรย์และซับซ้อนของธรรมชาติที่ทำให้หินบริเวณถ้ำนาคามีลักษณะคล้ายเกล็ดงู **กรณีฝนตกจะทางอุทยานฯจะปิดการขึ้นเขาทุกกรณี** หากจองคิวขึ้นถ้ำนาคาไม่ได้ ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนขึ้นถ้ำนาคี แทนถ้ำนาคา ทุกกรณี **สุดพิเศษ นำท่านร่วมพิธีบวงสรวงเปิดทรัพย์นาคา ณ เกาะดอนโพธิ์** *อาหารทุกมื้อ*

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
17 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 6,999 จอง
18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 7,999 จอง
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 7,999 จอง
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 7,999 จอง
21 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 7,999 จอง
24 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 6,999 จอง
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 7,999 จอง
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 7,999 จอง
1 ส.ค. 67 - 3 ส.ค. 67 6,999 จอง
2 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 6,999 จอง
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 6,999 จอง
4 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 6,999 จอง
7 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67 6,999 จอง
8 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 6,999 จอง
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 6,999 จอง
14 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 6,999 จอง
15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 6,999 จอง
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 6,999 จอง
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 6,999 จอง
18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 6,999 จอง
21 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 6,999 จอง
22 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 6,999 จอง
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 6,999 จอง
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 6,999 จอง
25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 6,999 จอง
28 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 6,999 จอง
29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 6,999 จอง
1 ก.ย. 67 - 3 ก.ย. 67 6,999 จอง
4 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67 6,999 จอง
5 ก.ย. 67 - 7 ก.ย. 67 6,999 จอง
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 6,999 จอง
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 6,999 จอง
8 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 6,999 จอง
11 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 6,999 จอง
12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 6,999 จอง
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 6,999 จอง
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 6,999 จอง
15 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 6,999 จอง
18 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 6,999 จอง
19 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 6,999 จอง
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 6,999 จอง
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 6,999 จอง
22 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 6,999 จอง
25 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 6,999 จอง
26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 6,999 จอง
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 6,999 จอง
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 6,999 จอง
2 ต.ค. 67 - 4 ต.ค. 67 6,999 จอง
3 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67 6,999 จอง
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 6,999 จอง
5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 6,999 จอง
6 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 6,999 จอง
9 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 6,999 จอง
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 7,999 จอง
16 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 6,999 จอง
17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 6,999 จอง
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 6,999 จอง
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 6,999 จอง
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 6,999 จอง
24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 7,999 จอง
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 6,999 จอง
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 6,999 จอง
27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 6,999 จอง
30 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 6,999 จอง
31 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 6,999 จอง
1 พ.ย. 67 - 3 พ.ย. 67 6,999 จอง
2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67 6,999 จอง
3 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 6,999 จอง
6 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67 6,999 จอง
7 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 6,999 จอง
8 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 6,999 จอง
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 6,999 จอง
10 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 6,999 จอง
13 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 6,999 จอง
14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 6,999 จอง
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 6,999 จอง
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 6,999 จอง
17 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 6,999 จอง
20 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 6,999 จอง
21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 6,999 จอง
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 6,999 จอง
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 6,999 จอง
24 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 6,999 จอง
27 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 6,999 จอง
28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 6,999 จอง
29 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 6,999 จอง
30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 6,999 จอง
1 ธ.ค. 67 - 3 ธ.ค. 67 6,999 จอง
5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67 7,999 จอง
6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 6,999 จอง
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 6,999 จอง
8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 7,999 จอง
12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 6,999 จอง
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 6,999 จอง
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 6,999 จอง
15 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 6,999 จอง
18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 6,999 จอง
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 6,999 จอง
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 6,999 จอง
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 6,999 จอง
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 6,999 จอง
25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 6,999 จอง
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 6,999 จอง
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 6,999 จอง
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 7,999 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
ปั้ม ปตท. วิภาวดีรังสิต – อุดรธานี – วัดสระมณี – วัดป่ากินรี – เกาะดอนโพธิ์ – โรงแรมที่พัก
วันที่ 2
ถ้ำนาคา – พระธาตุท่าอุเทน – ลานพญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดินนครพนม – โรงแรมที่พัก
วันที่ 3
พระธาตุพนม – กรุงเทพฯ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 โรงแรม 3 ดาว บึงโขงหลง หรือเทียบเท่า
2 โรงแรม 3 ดาว บึงโขงหลง หรือเทียบเท่า
3 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 8 มื้อ
มื้ออิสระ 0 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 1 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3

Photo Credit

https://bit.ly/3eOr8x2, https://bit.ly/2Zp6ugr

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿