ค้นหา : | สายการบิน : Eastar Jet (ZE) | Travelzeed.com

ค้นหาทัวร์

ค้นหาทัวร์ในฝันของคุณวันนี้!

ค้นหาทัวร์

 • 7,300 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ส.ค. - ต.ค. 2562
  ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - วัดซันบังซา  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - 

   ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – 

  ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู

  Photo Credit : http://bit.ly/2DYoULh
  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 8,800 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ค. 2562
  BUSAN PLUS+SPECIAL SUMMER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  หอดูดาวชมซงแด-สุสานกษัตริย์ - พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี -พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู โบสถ์ ล็อตเต้ เอาท์เลท - ศุนย์น้ำมันสนเข็มแดง

  Photo Credits : http://bit.ly/31Fz5ym

  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 8,800 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ค. 2562
  BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  หอดูดาวชมซงแด - สุสานกษัตริย์แนมุล -พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลท - ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่องส้าอางค์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - เอเปค เฮ้าส์ - ดิวตี ฟรี - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน

  Photo Credit :   http://newsworld.co.kr/detail.htm?no=2368

  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 8,888 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - มิ.ย. 2562
  KOREA SEORAKSAN SUMMER ( แถมฟรี SIM GO INTER )

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เดินทางเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  ชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า ( - / L / D ) วันที่สาม ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี – ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ย่านฮงแด ( B / L / D ) วันที่สี่ เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง ( B / L / อิสระ ) วันที่ห้า น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน ( B / L / อิสระ)

  Photo Credit :  http://bit.ly/2Kbuejb

  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 10,800 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ก.ย. - ต.ค. 2562
  ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา -

   ร้านน้ำมันสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  -

  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  -

  ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู

  Photo Credits : https://drwyjmricaxm7.cloudfront.net/repository/Seongsan-Sunrise-Peak-Highlight--Web-Ready-311691470308906_crop_960_390.jpg

  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 10,876 ฿ โปรแกรมทัวร์
  มิ.ย. - ก.ค. 2562
  ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA LOVER SUMMER (แถมฟรี SIM GO INTER)

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

   ( แถมฟรี SIM GO INTER  เดินทางเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย - ส.ค 62 เท่านั้น )

  วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน ( - / L / D ) วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล ( B / L / D ) วันที่สี่ ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 

  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้
 • 11,800 ฿ โปรแกรมทัวร์
  ต.ค. - พ.ย. 2562
  ROMANTIC JEJU IN OCTOBER

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา -

   ร้านน้ำมันสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  -

  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  -

  ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู

  Photo Credits : http://himalaicenter.com/wp-content/uploads/2014/01/k-662.jpg

  Eastar Jet (ZE)
  เกาหลีใต้

Total 7 Record : 1 Page :