facebook
รวมทัวร์จีน คุนหมิง เดินทางช่วงมีนาคม - เมษายน 67 เริ่มต้นเพียง 14,900 | Travelzeed.com
Travelzeed ogo

คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน


เรียงตาม
 • ราคาน้อย - มาก
 • ราคามาก - น้อย
 • ทัวร์ยอดนิยม
 • ใกล้วันเดินทาง
  Loading
 • 6,000฿
  program imag

  China Kunming Dali Lijiang Shangri La - ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์ ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง (ไม่ลงร้าน)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3927
  รหัสทัวร์ TVZ3927
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ก.ค. 67
  มิ.ย. 67
  27-01
  23,888 ฿
  ราคาเริ่มต้น 17,888 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า) - วัดลามะซงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) - อุทยานน้ำหยก - เมืองฉู่ฉง - เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ตำหนักทอง - วัดหยวนทง
  เที่ยว : 
  เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า) - วัดลามะซงจ้านหลิน - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - เมืองลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) - อุทยานน้ำหยก - เมืองฉู่ฉง - เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - ตำหนักทอง - วัดหยวนทง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ชมความสวยงามคลาสสิคเมือง โบราณแชงกรีล่าหรือเมืองโบราณจงเตี้ยน เมืองโบราณลี่เจี่ยง เมืองโบราณต้าหลี่ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมการแสดงสุดอลังการ “Impression Lijiang หรือ โชว์จางอี้โหมว” ไม่เข้าร้านรัฐบาล
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  23,888 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  17,888 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ก.ค. 67
  มิ.ย. 67
  27-01
 • program imag

  China Kunming Lijiang - ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 5 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3147
  รหัสทัวร์ TVZ3147
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ต.ค. 67
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  27-02
  ก.ค. 67
  11-16
  16-21
  ส.ค. 67
  27-01
  29-03
  ก.ย. 67
  03-08
  05-10
  10-15
  12-17
  17-22
  19-24
  เต็ม
  24-29
  ต.ค. 67
  10-15
  12-17
  15-20
  17-22
  19-24
  22-27
  เต็ม
  24-29
  26-31
  ราคาเริ่มต้น 21,990 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองคุนหมิง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ลี่เจียง - วัดซงจ้านหลิน - เมืองแชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - สวนดอกไม้ตามฤดูกาล - วัดหยวนทง
  เที่ยว : 
  เมืองคุนหมิง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ลี่เจียง - วัดซงจ้านหลิน - เมืองแชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - สวนดอกไม้ตามฤดูกาล - วัดหยวนทง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนดอกไม้แห่งเอเชีย "นครคุนหมิง"
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  21,990 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ต.ค. 67
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  27-02
  ก.ค. 67
  11-16
  16-21
  ส.ค. 67
  27-01
  29-03
  ก.ย. 67
  03-08
  05-10
  10-15
  12-17
  17-22
  19-24
  เต็ม
  24-29
  ต.ค. 67
  10-15
  12-17
  15-20
  17-22
  19-24
  22-27
  เต็ม
  24-29
  26-31
 • program imag

  China Kunming Dali Lijiang Shangri La - ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 5 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4434
  รหัสทัวร์ TVZ4434
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ต.ค. 67
  ก.ย. 67
  05-10
  12-17
  17-22
  19-24
  ต.ค. 67
  10-15
  12-17
  เต็ม
  13-18
  15-20
  17-22
  19-24
  22-27
  เต็ม
  24-29
  26-31
  ราคาเริ่มต้น 20,990 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองคุนหมิง - เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - เมืองแชงกรีล่า - วัดซงจ้านหลิน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ช่องเขาแคบเสือกระโจน - เมืองฉูฉง - เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง - ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก - ถนนคนเดินหนานผิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้
  เที่ยว : 
  เมืองคุนหมิง - เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม่ว - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ - เมืองแชงกรีล่า - วัดซงจ้านหลิน - เมืองโบราณแชงกรีล่า - ช่องเขาแคบเสือกระโจน - เมืองฉูฉง - เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง - ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก - ถนนคนเดินหนานผิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  20,990 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ต.ค. 67
  ก.ย. 67
  05-10
  12-17
  17-22
  19-24
  ต.ค. 67
  10-15
  12-17
  เต็ม
  13-18
  15-20
  17-22
  19-24
  22-27
  เต็ม
  24-29
  26-31
 • program imag

  China Kunming Lijiang Shangrie La Dream True - ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง พิชิตภูเขาหิมะ

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 5 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5323
  รหัสทัวร์ TVZ5323
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ค. 67
  มิ.ย. 67
  26-01
  28-03
  ราคาเริ่มต้น 24,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองต้าลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายต้าหลี่ - เมืองแชงกรีล่า - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) - เมืองเก่าแชงกรีล่า (จงเตี้ยน) - วัดลามะซงจ้านหลิง - ทุ่งหญ้าหน้าผ่าไห่ - เมืองลี่เจียง - ร้านยาบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง ตลาดสี่เหลี่ยมซื่อฟางเจีย - สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ Impression Lijiang (โชว์จางอี้โหมว) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ) (รวมรถกอล์ฟ) - เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านหยกหรือผ้าไหม - ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
  เที่ยว : 
  สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองต้าลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายต้าหลี่ - เมืองแชงกรีล่า - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน) - เมืองเก่าแชงกรีล่า (จงเตี้ยน) - วัดลามะซงจ้านหลิง - ทุ่งหญ้าหน้าผ่าไห่ - เมืองลี่เจียง - ร้านยาบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง ตลาดสี่เหลี่ยมซื่อฟางเจีย - สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์ Impression Lijiang (โชว์จางอี้โหมว) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ) (รวมรถกอล์ฟ) - เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง - ร้านหยกหรือผ้าไหม - ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ตะลุยเมืองโบราณมรดกโลก ชมโชว์สุดอลังการ Impressions Lijiang
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  24,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 67 - ก.ค. 67
  มิ.ย. 67
  26-01
  28-03
 • program imag

  China Changsha Nanchang Huangling Village - ทัวร์จีน บินตรงฉางซา หนานชาง หุบเขาเทวดา หมู่บ้านหวงหลิง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4716
  รหัสทัวร์ TVZ4716
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 67 - ม.ค. 68
  ส.ค. 67
  29-02
  ก.ย. 67
  07-11
  14-18
  ต.ค. 67
  12-16
  19-23
  26-30
  พ.ย. 67
  02-06
  09-13
  16-20
  23-27
  30-04
  ธ.ค. 67
  07-11
  14-18
  21-25
  28-01
  ราคาเริ่มต้น 24,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) - ฉางซา - หนางชาง – ถนนวัฒนธรรมหนานชาง - ล่องเรือ ชมหอคอยเถิงหวัง-หนานชาง – จิ่งเต๋อเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นเซรามิค – ถ่ายรูปชามเซรามิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อูหยวน – ชมการแสดงไฟ ณ อู้หนี่โจว-หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้าขึ้นลง) - ซ่างหร่าว - หุบเขาเทวดา-ซ่างหร่าว – ฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ตึก WENHEYOU – CHANGSHA IFS x POP
  เที่ยว : 
  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) - ฉางซา - หนางชาง – ถนนวัฒนธรรมหนานชาง - ล่องเรือ ชมหอคอยเถิงหวัง-หนานชาง – จิ่งเต๋อเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นเซรามิค – ถ่ายรูปชามเซรามิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อูหยวน – ชมการแสดงไฟ ณ อู้หนี่โจว-หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้าขึ้นลง) - ซ่างหร่าว - หุบเขาเทวดา-ซ่างหร่าว – ฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ตึก WENHEYOU – CHANGSHA IFS x POP
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เยือนสองมณฑล หูหนาน เจียงซี-เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ไม่เหนื่อยนั่งรถนาน - จิ่งเต๋อเจิ้น นครแห่งเครื่องเซรามิคส์ ที่โด่งดังไปทั่วโลก - อู้หยวน ชมการแสดงไฟ ท่ามกลางสายน้ำแห่งแสงสี ณ อู้หนี่โจว- หมู่บ้านหวงหลิง ขึ้นกระเช้าชมความงามของหมู่บ้านงามอันดับหนึ่ง -ซ่างหร่าว หุบเขาเทวดา เยือนหมู่บ้านริมหน้าผา พาดผ่านหุบเขาสุดตระการตา -ช็อปปิ้งสุดมันส์ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แวะเลือกกลุ่มสุ่มกับ ART TOY สุดฮิต ณ CHANGSHA IFS x POP MART
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  24,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 67 - ม.ค. 68
  ส.ค. 67
  29-02
  ก.ย. 67
  07-11
  14-18
  ต.ค. 67
  12-16
  19-23
  26-30
  พ.ย. 67
  02-06
  09-13
  16-20
  23-27
  30-04
  ธ.ค. 67
  07-11
  14-18
  21-25
  28-01

Total 5 Record : 1 Page :

ดูโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติม

Broadcast List

รวมทัวร์วันหยุด ทัวร์วันแม่ (10 - 12 สิงหาคม 2567 นี้)
ทัวร์วันหยุด ทัวร์วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10 (27 - 29 กรกฎาคม 2567 นี้)
ทัวร์วันหยุด ทัวร์วันเข้าพรรษา 20 - 22 กรกฎาคม 2567 นี้
รวมทัวร์ฟูจิ โตเกียว ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2567 ดีที่สุดในตลาด
โปร 6.6 ลดราคาแบบไม่รอโปรไฟไหม้
รวมทัวร์ยุโรป ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2567 ดีที่สุดในตลาด
ทัวร์ฮาคุบะ คามิโคจิ ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2567 ดีที่สุดในตลาด
รวมทัวร์จิ่วจ้ายโกว ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2567 ดีที่สุดในตลาด
รวมทัวร์วันหยุดยาว 28 ก.ค. - 2 มิ.ย. 67
มหกรรมทัวร์จีน ลดราคา 7 วันเท่านั้น! เริ่มต้น 11,888 บาท~
7 ทัวร์ญี่ปุ่นราคาดี เริ่มต้นเพียง 23,999 บาท
รวมทัวร์ล่าแสงเหนือ สักครั้งในชีวิต ที่ต้องเห็นด้วยตา ราคาเริ่มเพียง 79,999 บาท
Shock price!! ทัวร์ยุโรปลดราคาแรงงงง สูงสุด 13,000 บาท
ทัวร์เวียดนามเที่ยว POPMART ที่บานาฮิลล์ ตามล่าหาลาบูบู้กัน