facebook
ผลการค้นหา: | ประเภท:โปรแกรมทัวร์ | ประเทศ: ไต้หวัน | 6 วัน | Travelzeed.com
Travelzeed ogo

คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

เรียงตาม
 • ราคาน้อย - มาก
 • ราคามาก - น้อย
 • ทัวร์ยอดนิยม
 • ใกล้วันเดินทาง

ค้นหาทัวร์

  Loading
 • program imag

  Taiwan Taipei Alishan - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซาน ล่องทะเลสาบ

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ2929
  รหัสทัวร์ TVZ2929
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ก.ค. 67
  ก.ค. 67
  24-29
  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไถจง – อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง–เมืองเถาหยวน – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – ท่าเรือเจิ้นปิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน –เมืองไถหนาน – ไถหนานไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณอันผิง - วัดเจ้าแม่หม่าจู่ไถหนาน – ห้างสรรพสินค้าฮายาชิ
  เที่ยว : 
  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไถจง – อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง–เมืองเถาหยวน – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – ท่าเรือเจิ้นปิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน –เมืองไถหนาน – ไถหนานไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณอันผิง - วัดเจ้าแม่หม่าจู่ไถหนาน – ห้างสรรพสินค้าฮายาชิ
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี วัดฝอกวงซาน ทะเลสาบดอกบัว
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ก.ค. 67
  ก.ค. 67
  24-29
 • program imag

  Taiwan Taipei Alishan Yehliu - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน เย่หลิว สัมผัสเสน่ห์ ตะลุยเที่ยว 3 อุทยาน

  ทัวร์บินตรงเชียงใหม่
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4339
  รหัสทัวร์ TVZ4339
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ก.ย. 67
  ก.ย. 67
  19-24
  ราคาเริ่มต้น 24,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - ปราสาทช็อกโกแลต - วัดเหวิ่นหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั๋งซัมจั่ง - เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า - ร้านชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (รวมนั่งรถไฟ 1 เที่ยว) - เมืองไถจง - ตลาดไถจง - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ร้านเครื่องสำอาง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - ปราสาทช็อกโกแลต - วัดเหวิ่นหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั๋งซัมจั่ง - เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า - ร้านชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (รวมนั่งรถไฟ 1 เที่ยว) - เมืองไถจง - ตลาดไถจง - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ร้านเครื่องสำอาง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา|วัดพระถั๋งซัมจั่งเมืองเจียอี้|ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า ร้านชาอู่หลง|อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  24,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ก.ย. 67
  ก.ย. 67
  19-24
 • program imag

  Taiwan Taichung Taipei Alishan - ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ทัวร์บินตรงเชียงใหม่
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 5 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5126
  รหัสทัวร์ TVZ5126
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 67 - ต.ค. 67
  ส.ค. 67
  เต็ม
  09-14
  ต.ค. 67
  18-23
  ราคาเริ่มต้น 27,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองเจียอี้ - ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน - เมืองไถจง - โรงละครแห่งชาติไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  เที่ยว : 
  เมืองเจียอี้ - ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน - เมืองไถจง - โรงละครแห่งชาติไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : นั่งรถไฟอุทยานอาลีซาน - โรงละครแห่งชาติไถจง - ขอความรักวัดหลงซาน - วัดเหวินหวู่ - พระถังซำจั๋ง - ไทเป 101 - เจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งจุใจ - ตลาดซีเหมินติง - นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า - สุดพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา,ซีฟู้ดไต้หวัน,ปลาประธานาธิบดี
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  27,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 67 - ต.ค. 67
  ส.ค. 67
  เต็ม
  09-14
  ต.ค. 67
  18-23

Total 3 Record : 1 Page :