ผลการค้นหา: | โซน: เอเชีย | ประเทศ: ลาว | Travelzeed.com

ทัวร์ โปรไฟไหม้

รีเซ็ต

ตัวกรอง
Min : 9,888
Max : 26,500

โปรแกรมทัวร์13
แพ็คเกจทัวร์ส่วนตัว1

ก.พ. 668
มี.ค. 6610
เม.ย. 667
พ.ค. 666
มิ.ย. 663
ก.ค. 663
ส.ค. 663
ก.ย. 663
ต.ค. 663

3 วัน6
4 วัน6
5 วัน2

   -2
AIR ASIA 5
By Van - รถตู้1
Lao Airlines 1
Nok Air 2
Thai Smile 1
Thai Vietjet Air 2

9
5

ค้นหาทัวร์

ตัวกรอง
รีเซ็ต

ตัวกรอง

Min
-
Max

ก.พ. 668
มี.ค. 6610
เม.ย. 667
พ.ค. 666
มิ.ย. 663
ก.ค. 663
ส.ค. 663
ก.ย. 663
ต.ค. 663
3 วัน6
4 วัน6
5 วัน2
   -2
AIR ASIA 5
By Van - รถตู้1
Lao Airlines 1
Nok Air 2
Thai Smile 1
Thai Vietjet Air 2
9
5

ค้นหาทัวร์

 • Laos - คิดฮอด...ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4846
  รหัสทัวร์ TVZ4846
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - เม.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 9,888 ฿
  เที่ยว นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง - ประตูไซ – วัดสีเมือง - สถานีรถไฟเวียงจันทน์ - เมืองหลวงพระบาง –ตลาดมืดหลวงพระบาง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี – ศูนย์อนุรักษ์หมี - น้ำตกตาดแก้ว - วัดเชียงทอง - พระราชวังหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี – ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง - ตลาดเช้า - ร้านกาแฟประชานิยม - สถานีรถไฟหลวงพระบาง - บลูลากูน - ถ้ำปูดำ - สะพานสีฟ้า – Option! ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - วังเวียง - นครเวียงจันทน์ - ช้อปปิ้ง Duty Free
  เที่ยว : 
  นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง - ประตูไซ – วัดสีเมือง - สถานีรถไฟเวียงจันทน์ - เมืองหลวงพระบาง –ตลาดมืดหลวงพระบาง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี – ศูนย์อนุรักษ์หมี - น้ำตกตาดแก้ว - วัดเชียงทอง - พระราชวังหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี – ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง - ตลาดเช้า - ร้านกาแฟประชานิยม - สถานีรถไฟหลวงพระบาง - บลูลากูน - ถ้ำปูดำ - สะพานสีฟ้า – Option! ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - วังเวียง - นครเวียงจันทน์ - ช้อปปิ้ง Duty Free
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พิเศษ! เปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟความเร็วสูง เช็คอินแลนดมารืคชื่อดังของลาว เก็บภาพความประทับใจกับบลูลากูน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  9,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - เม.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  01-05
  08-12
  15-19
  22-26
  มี.ค. 66
  01-05
  02-06
  08-12
  15-19
  22-26
  29-02
  แสดงน้อยลง
 • Laos -คิดฮอด...ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง - ทัวร์ลาว

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5280
  รหัสทัวร์ TVZ5280
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - เม.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 9,888 ฿
  เที่ยว หนองคาย – นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ – วัดสีเมือง - สถานีรถไฟเวียงจันทน์ - เมืองหลวงพระบาง –ตลาดมืดหลวงพระบาง - หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – ศูนย์อนุรักษ์หมี - น้ำตกตาดแก้ว - วัดเชียงทอง - พระราชวังหลวงพระบาง –พระธาตุพูสี – ตลาดมืดหลวงพระบาง - หลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง - ตลาดเช้า - ร้านกาแฟประชานิยม - สถานีรถไฟหลวงพระบาง –วังเวียง – บลูลากูน –ถ้ำปูดำ - สะพานสีฟ้า – Option! ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - วังเวียง - นครเวียงจันทน์ - ช้อปปิ้ง Duty Free
  เที่ยว : 
  หนองคาย – นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ – วัดสีเมือง - สถานีรถไฟเวียงจันทน์ - เมืองหลวงพระบาง –ตลาดมืดหลวงพระบาง - หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – ศูนย์อนุรักษ์หมี - น้ำตกตาดแก้ว - วัดเชียงทอง - พระราชวังหลวงพระบาง –พระธาตุพูสี – ตลาดมืดหลวงพระบาง - หลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง - ตลาดเช้า - ร้านกาแฟประชานิยม - สถานีรถไฟหลวงพระบาง –วังเวียง – บลูลากูน –ถ้ำปูดำ - สะพานสีฟ้า – Option! ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - วังเวียง - นครเวียงจันทน์ - ช้อปปิ้ง Duty Free
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พัก หลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน” เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  9,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - เม.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  01-05
  08-12
  15-19
  22-26
  มี.ค. 66
  01-05
  02-06
  08-12
  15-19
  22-26
  29-02
  แสดงน้อยลง
 • Laos - ทัวร์ลาว สะบายดี นั่งรถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4736
  รหัสทัวร์ TVZ4736
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - พ.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 10,990 ฿
  เที่ยว อุดรธานี - หนองคาย - เวียงจันทน์ - ประตูซัย - พระธาตุหลวง - หอพระแก้ว - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระธาตุพูสี - พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) - ศูนย์เครื่องเงิน - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - วัดใหม่สุวรรณมาราม - น้ำตกตาดกวางสี - รถไฟความเร็วสูง - วังเวียง - ล่องแม่น้ำซอง - บลูลากูน - เวียงจันทน์ - หนองคาย
  เที่ยว : 
  อุดรธานี - หนองคาย - เวียงจันทน์ - ประตูซัย - พระธาตุหลวง - หอพระแก้ว - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระธาตุพูสี - พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) - ศูนย์เครื่องเงิน - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - วัดใหม่สุวรรณมาราม - น้ำตกตาดกวางสี - รถไฟความเร็วสูง - วังเวียง - ล่องแม่น้ำซอง - บลูลากูน - เวียงจันทน์ - หนองคาย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ชมพระราชวังหลวงพระบาง วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวเมืองวังเวียง หอพระแก้ว ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  10,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - พ.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  12-14
  19-21
  26-28
  30-02
  เม.ย. 66
  04-06
  24-26
  พ.ค. 66
  07-09
  14-16
  21-23
  28-30
  แสดงน้อยลง
 • Laos - ทัวร์ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4810
  รหัสทัวร์ TVZ4810
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - พ.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 11,990 ฿
  เที่ยว อุดรธานี - หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ - ประตูซัย - พระธาตุหลวง - หอพระแก้ว - โดยสารรถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระราชวังหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - วัดใหม่สุวรรณมาราม - พระธาตุพูสี - วังเวียง - ล่องแม่น้ำซอง - บลูลากูน - เวียงจันทน์
  เที่ยว : 
  อุดรธานี - หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ - ประตูซัย - พระธาตุหลวง - หอพระแก้ว - โดยสารรถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระราชวังหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - วัดใหม่สุวรรณมาราม - พระธาตุพูสี - วังเวียง - ล่องแม่น้ำซอง - บลูลากูน - เวียงจันทน์
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ชมพระราชวังหลวงพระบาง วัดพระธาตุพูสี ชมน้ำตกตาดกวางสี ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวเมืองวังเวียง หอพระแก้ว ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  11,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - พ.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  04-06
  10-12
  17-19
  24-26
  31-02
  เม.ย. 66
  07-09
  14-16
  21-23
  28-30
  พ.ค. 66
  05-07
  12-14
  19-21
  26-28
  แสดงน้อยลง
 • Laos - สะบายดี หลวงพระบาง - ทัวร์เวียงจันทน์

  ประเภท
  ทัวร์ส่วนตัว
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4411
  รหัสทัวร์ TVZ4411
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 11,999 ฿
  เที่ยว สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ - วัดศรีเมือง - ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ประตูชัย - พระธาตุหลวง - นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง - ตลาดมืด หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเข้า - ร้านประชานิยม พระราชวังหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - หมู่บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี - เขาพระธาตุพูส นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองวังเวียง ถ้ำนางฟ้า - บลูลากูน - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - วังเวียง นครหลวงเวียงจันทน์ - ตลาดเข้าช้อปปิ้งมอลล สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
  เที่ยว : 
  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ - วัดศรีเมือง - ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ประตูชัย - พระธาตุหลวง - นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง - ตลาดมืด หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเข้า - ร้านประชานิยม พระราชวังหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - หมู่บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี - เขาพระธาตุพูส นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองวังเวียง ถ้ำนางฟ้า - บลูลากูน - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - วังเวียง นครหลวงเวียงจันทน์ - ตลาดเข้าช้อปปิ้งมอลล สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ชมวิวพาโนราม่าคุ้งน้ำซอง พัก 4 ดาว ตลอดทริป สักการะพระธาตุหลวง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  11,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66
  แสดงน้อยลง
 • Laos - ซุปตาร์ เรารักลาวใต้ - ทัวร์ลาวใต้

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4855
  รหัสทัวร์ TVZ4855
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 9,888 ฿
  เที่ยว วัดภูพร้าว - ด่านช่องเม็ก - วัดพูสะเหล่า - ปากเซ - พักเมืองปากเซ - ปราสาทหินวัดพู - ตาดฟาน - ปากซองไฮแลนด์ - ฟาร์มอาโกร - พักเมืองปากซอง - น้ำตกตาดเยือง - ด่านช่องเม็ก
  เที่ยว : 
  วัดภูพร้าว - ด่านช่องเม็ก - วัดพูสะเหล่า - ปากเซ - พักเมืองปากเซ - ปราสาทหินวัดพู - ตาดฟาน - ปากซองไฮแลนด์ - ฟาร์มอาโกร - พักเมืองปากซอง - น้ำตกตาดเยือง - ด่านช่องเม็ก
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ชมมรดกโลก สักการะวัดพูสะเหล่า ชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปากเซ
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  9,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  06-08
  13-15
  14-16
  21-23
  28-30
  พ.ค. 66
  05-07
  12-14
  19-21
  26-28
  มิ.ย. 66
  02-04
  09-11
  16-18
  23-25
  30-02
  ก.ค. 66
  07-09
  14-16
  21-23
  28-30
  ส.ค. 66
  04-06
  11-13
  18-20
  25-27
  ก.ย. 66
  01-03
  08-10
  15-17
  22-24
  29-01
  ต.ค. 66
  06-08
  13-15
  20-22
  แสดงน้อยลง
 • Laos - ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

  โปรรูดบัตรฟรี
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3380
  รหัสทัวร์ TVZ3380
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - เม.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 14,888 ฿
  เที่ยว นครเวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูไซ - วัดสีเมือง - วังเวียง - ถนนคนเดินวังเวียง - ล่องเรือแม่น้ำซอง - พูผาจำปาลาว - อ่างสวรรค์ - บลูลากูน 2 - สะพานสีฟ้า - สถานีรถฟความเร็วสูง สถานีวังเวียง ถึงสถานีหลวงพระบาง - ตลาดมืดหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี - น้ำตกตาดแก้ว - วัดวิชุลราช - พระราชวังหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - Option! ล่องเรือแม่น้ำโขง - เมืองหลวงพระบาง - การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง - ร้านกาแฟประชานิยม - วัดเชียงทอง - คาเฟ่ Joma Bakery
  เที่ยว : 
  นครเวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูไซ - วัดสีเมือง - วังเวียง - ถนนคนเดินวังเวียง - ล่องเรือแม่น้ำซอง - พูผาจำปาลาว - อ่างสวรรค์ - บลูลากูน 2 - สะพานสีฟ้า - สถานีรถฟความเร็วสูง สถานีวังเวียง ถึงสถานีหลวงพระบาง - ตลาดมืดหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี - น้ำตกตาดแก้ว - วัดวิชุลราช - พระราชวังหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - Option! ล่องเรือแม่น้ำโขง - เมืองหลวงพระบาง - การตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง - ร้านกาแฟประชานิยม - วัดเชียงทอง - คาเฟ่ Joma Bakery
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดัง พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง ถ่ายรูปสุดชิค ล่องเรือชมธรรมชาติแม่น้ำซอง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - เม.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  02-05
  09-12
  16-19
  23-26
  มี.ค. 66
  02-05
  03-06
  09-12
  16-19
  23-26
  30-02
  แสดงน้อยลง
 • Laos - ซุปตาร์...ลาว ที่รัก - ทัวร์ลาว

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2222
  รหัสทัวร์ TVZ2222
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - พ.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,888 ฿
  เที่ยว วัดสีเมือง - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วังเวียง - ถนนคนเดินวังเวียง-บลูลากูน - ถ้ำปูคำ - สะพานสีฟ้า - ล่องเรือแม่น้ำซอง - สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง - เมืองหลวงพระบาง - วัดใหม่-วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - พระราชวังหลวงพระบาง - วัดวิชุนราช - ออกพบตก - ตลาดมืดหลวงพระบาง- ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี
  เที่ยว : 
  วัดสีเมือง - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วังเวียง - ถนนคนเดินวังเวียง-บลูลากูน - ถ้ำปูคำ - สะพานสีฟ้า - ล่องเรือแม่น้ำซอง - สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง - เมืองหลวงพระบาง - วัดใหม่-วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - พระราชวังหลวงพระบาง - วัดวิชุนราช - ออกพบตก - ตลาดมืดหลวงพระบาง- ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ตักบาตข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง ขึ้นรถไฟความเร็วสูง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - พ.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  02-05
  03-06
  04-07
  09-12
  10-13
  11-14
  16-19
  17-20
  18-21
  23-26
  24-27
  25-28
  มี.ค. 66
  02-05
  03-06
  04-07
  09-12
  10-13
  11-14
  16-19
  17-20
  18-21
  23-26
  24-27
  25-28
  30-02
  31-03
  เม.ย. 66
  01-04
  06-09
  07-10
  08-11
  12-15
  13-16
  14-17
  15-18
  20-23
  21-24
  22-25
  27-30
  28-01
  29-02
  พ.ค. 66
  04-07
  05-08
  06-09
  11-14
  12-15
  13-16
  18-21
  19-22
  20-23
  25-28
  26-29
  27-30
  แสดงน้อยลง
 • Laos - ออนเซน ทัวร์ลาว เด้.. เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2424
  รหัสทัวร์ TVZ2424
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 14,888 ฿
  เที่ยว เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วัดสีเมือง - วังเวียง - บลูลากูน - สะพานสีฟ้า - สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - น้ำตกตาดกวางสี - น้ำตกตาดแก้ว - คาเฟ่สวนพูนสุข - ตลาดมืดหลวงพระบาง - เที่ยววัดหลวงพระบาง - พระราชวัง - คาเฟ่ Joma
  เที่ยว : 
  เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วัดสีเมือง - วังเวียง - บลูลากูน - สะพานสีฟ้า - สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - น้ำตกตาดกวางสี - น้ำตกตาดแก้ว - คาเฟ่สวนพูนสุข - ตลาดมืดหลวงพระบาง - เที่ยววัดหลวงพระบาง - พระราชวัง - คาเฟ่ Joma
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : อิ่มบุญไหว้พระขอพร ตักบาตรข้าวเหนียว เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  06-09
  13-16
  14-17
  20-23
  27-30
  พ.ค. 66
  04-07
  18-21
  25-28
  มิ.ย. 66
  02-05
  08-11
  15-18
  22-25
  29-02
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  27-30
  ส.ค. 66
  11-14
  31-03
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  12-15
  19-22
  20-23
  26-29
  แสดงน้อยลง
 • Laos- สบายดีลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์รถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง-วังเวียง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3736
  รหัสทัวร์ TVZ3736
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 14,999 ฿
  เที่ยว น้ำตกตาดร้อยคัว-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดินทางหลวงพระบาง(ตลาดมืด)- หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมราม-วัดวิชุน(พระธาตุหมากโม)-พระราชวัง-น้ำตกตาดกวางสี-รถไฟความเร็วสูง(หลวงพระบาง-วังเวียง) วังเวียง-ถ้ำนางฟ้า-บลูลากูน-เวียงจันทน์-ประตูชัย-พระธาตุหลวง-วัดศรีเมือง-เชียงควน
  เที่ยว : 
  น้ำตกตาดร้อยคัว-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดินทางหลวงพระบาง(ตลาดมืด)- หลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมราม-วัดวิชุน(พระธาตุหมากโม)-พระราชวัง-น้ำตกตาดกวางสี-รถไฟความเร็วสูง(หลวงพระบาง-วังเวียง) วังเวียง-ถ้ำนางฟ้า-บลูลากูน-เวียงจันทน์-ประตูชัย-พระธาตุหลวง-วัดศรีเมือง-เชียงควน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : นั่งรถไฟความเร็วสูง (หลวงพระบาง-วังเวียง) ตักบาตรข้าวเหนียวตามประเพณีชาวหลวงพระบาง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  03-05
  10-12
  17-19
  24-26
  มี.ค. 66
  03-05
  10-12
  17-19
  24-26
  แสดงน้อยลง
 • Laos - มนต์ฮัก.. ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจีนทน์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4106
  รหัสทัวร์ TVZ4106
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,888 ฿
  เที่ยว เมืองหลวงพระบาง - วัดวิชุลราช - พระราชวังหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ล่องเรือแพดื่มด่ำบรรยากาศ - น้ำตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี - น้ำตกตาดแก้ว - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - วัดแสนสุขาราม - วัดเชียงทอง - อิสระตลาดมืดหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – ร้านกาแฟประชานิยม – โจมาคาเฟ่ – สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง - วังเวียง - บลูลากูน – ภูผาจำปาลาว – อ่างสวรรค์ - สะพานฟ้า - แม่น้ำซอง - ถนนคนเดินวังเวียง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วัดสีเมือง - วัดเซียงควน - ศูนย์การค้าสากลซังเจียง
  เที่ยว : 
  เมืองหลวงพระบาง - วัดวิชุลราช - พระราชวังหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ล่องเรือแพดื่มด่ำบรรยากาศ - น้ำตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี - น้ำตกตาดแก้ว - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - วัดแสนสุขาราม - วัดเชียงทอง - อิสระตลาดมืดหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – ร้านกาแฟประชานิยม – โจมาคาเฟ่ – สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง - วังเวียง - บลูลากูน – ภูผาจำปาลาว – อ่างสวรรค์ - สะพานฟ้า - แม่น้ำซอง - ถนนคนเดินวังเวียง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วัดสีเมือง - วัดเซียงควน - ศูนย์การค้าสากลซังเจียง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องแพดื่มด่ำบรรยากาศ ทานอาหารเย็น พร้อมชมวิวแม่น้ำโขง และนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  02-05
  09-12
  16-19
  23-26
  มี.ค. 66
  02-05
  09-12
  16-19
  23-26
  แสดงน้อยลง
 • Laos - มหัศจรรย์ ลาว บินตรงสู่หลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2267
  รหัสทัวร์ TVZ2267
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - เม.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว หลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว - หมู่บ้านช่างฆ้อง - หมู่บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - สวนพูนสุขคาเฟ่ - น้ำตกตาดกวางสี - หลวงพระบาง - พระราชวัง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน - นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง - บูลากูน - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย
  เที่ยว : 
  หลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว - หมู่บ้านช่างฆ้อง - หมู่บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - สวนพูนสุขคาเฟ่ - น้ำตกตาดกวางสี - หลวงพระบาง - พระราชวัง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน - นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง - บูลากูน - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : บินตรงสู่หลวงพระบาง บินออกเวียงจันทน์ พักดี 4 ดาว พิเศษ! นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - เม.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  02-05
  16-19
  23-26
  มี.ค. 66
  04-07
  09-12
  11-14
  18-21
  เม.ย. 66
  23-26
  แสดงน้อยลง
 • Laos - มหัศจรรย์..หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว - ทัวร์ลาว

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2425
  รหัสทัวร์ TVZ2425
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว หลวงพระบาง - วัดวิชุน - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - หมู่บ้านช่างฆ้อง - หมู่บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกแก้วมงคล - ใส่บาตรข้าวเหนียว - วัดแสน - บ้านผานม - นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง - ถ้ำนางฟ้า - บลูลากูน - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - ศูนย์หัตถกรรม
  เที่ยว : 
  หลวงพระบาง - วัดวิชุน - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - หมู่บ้านช่างฆ้อง - หมู่บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกแก้วมงคล - ใส่บาตรข้าวเหนียว - วัดแสน - บ้านผานม - นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง - ถ้ำนางฟ้า - บลูลากูน - ล่องเรือชมแม่น้ำซอง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - ศูนย์หัตถกรรม
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ตักบาตรข้าวเหนียว น้ำตกตาดกวางสี พักดี 4 ดาว พิเศษ! เมนูพื้นบ้าน ปลาจุ่ม+แหนมเนือง+หมูกระทะริมแม่น้ำซอง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  01-04
  06-09
  12-15
  13-16
  14-17
  15-18
  27-30
  28-01
  พ.ค. 66
  04-07
  11-14
  20-23
  27-30
  มิ.ย. 66
  01-04
  03-06
  17-20
  22-25
  ก.ค. 66
  01-04
  08-11
  13-16
  15-18
  22-25
  27-30
  28-31
  29-01
  ส.ค. 66
  05-08
  10-13
  11-14
  12-15
  19-22
  24-27
  26-29
  ก.ย. 66
  02-05
  07-10
  09-12
  16-19
  21-24
  23-26
  30-03
  ต.ค. 66
  05-08
  07-10
  12-15
  14-17
  19-22
  21-24
  28-31
  แสดงน้อยลง
 • Laos - มหัศจรรย์...หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง - ทัวร์ลาว

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3930
  รหัสทัวร์ TVZ3930
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 13,999 ฿
  เที่ยว อุดรธานี - หนองคาย - วัดสีเมือง - หอพระแก้ว - ประตูชัย - พระธาตุหลวง - สถานีรถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ตลาดมืด - ใส่บาตรข้าวเหนียว - ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี - พระราชวังเก่า - วัดวิชุน - วัดเชียงทอง - น้ำตกตาดกวางสี - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ล่องเรือดูแม่น้ำซอง - บลูลากูน - ด่านเวียงจันทน์
  เที่ยว : 
  อุดรธานี - หนองคาย - วัดสีเมือง - หอพระแก้ว - ประตูชัย - พระธาตุหลวง - สถานีรถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ตลาดมืด - ใส่บาตรข้าวเหนียว - ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี - พระราชวังเก่า - วัดวิชุน - วัดเชียงทอง - น้ำตกตาดกวางสี - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ล่องเรือดูแม่น้ำซอง - บลูลากูน - ด่านเวียงจันทน์
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ต้อนรับเปิดประเทศลาว นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน พักดี 4ดาว วัดเชียงทอง วิชุนราช วัดพระธาตุหลวง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  13,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  10-12
  17-19
  24-26
  มี.ค. 66
  04-06
  10-12
  แสดงน้อยลง

Total 14 Record : 1 Page :

อัพเดททัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง ล่าสุดปี 2566

ลาว หนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตของภูมิประเทศติดกับประเทศไทย การเดินทางไปทัวร์ลาวก็สะดวกสบาย ไปได้ทั้งโดยทางเครื่องบิน และนั่งรถไฟทัวร์อุดร-ลาว ราคาทัวร์ที่จับต้องได้ทำให้ลาวเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวในช่วงระยะสั้นๆ ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ไหว้พระทำบุญ และมีธรรมชาติอันสวยงามให้ชมตลอดทริป ไปดูกันเลยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวไหนน่าสนใจกันบ้าง 

พระธาตุพูสี (Phou Si Mountain)

Phou Si Mountain

ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณยอดเขาความสูงราวๆ 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปบนยอดเพื่อชมความงดงามของเมืองได้แบบพาโนรามา 360 องศา กับสายธารแม่น้ำโขงที่ยาวสุดลูกหูลูกตา คำว่า “พูสี” หรือ “พูซวง” มีความหมายว่า ภูเขาของพระฤๅษี ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ความสูง 21 เมตร ช่วงที่งดงามที่สุด คือช่วงเวลาบ่ายแก่ๆที่แสงแดดตกกระทบพระธาตุเป็นสีทองประกายสุกไสว

ตลาดมืด (NIGHT MARKET)

night market

ถนนคนเดินหลวงพระบาง ถนนข้าวเหนียว หรือที่มักจะเรียกกันสั้นๆ ว่าตลาดมืดหลวงพระบาง เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อขายสินค้าพื้นเมือง ที่มักจะคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวและชาวบ้าน งานฝีมือที่นำมาขาย เช่น เครื่องเงิน ผ้าลายพื้นเมือง เครื่องเงิน ของที่ระลึกทำมือต่างๆ โดยเปิดให้เดินตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น ไปจนถึง 5 ทุ่ม นอกจากของพื้นเมืองแล้ว อาหารเครื่องดื่มก็มีวางขายให้ได้ชิมกันอย่างละลานตา

ถ้ำติ่ง (Pak Ou Caves)

Pak Ou Caves

อีกหนึ่งชื่อที่คนนิยมเรียกคือ ถ้ำปากอู ถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ในภูเขาลูกใหญ่ซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำโขง ภายในถ้ำ แย่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ ถ้ำติ่งบน และถ้ำติ่งล่าง หากใครที่เดินทางมา ทัวร์ลาว แล้วต้องการมาสักการะพระพุทธรูปในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งหลวงพระบาง ต้องเตรียมร่างกายกันให้พร้อมสักหน่อย เนื่องจากต้องเดินทางชัน ภายในถ้ำมีพรพุทธรูปประดิษฐานอยู่จำนวนมาก

น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Si Waterfall)

Kuang Si Waterfall

สวรรค์กลางป่า อันงดงามที่ใครมา ทัวร์ลาว ต้องไม่พลาดมาเยือนสักครั้ง ได้รับการการขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง น้ำตกหินปูนสูงราว 70 เมตร ซ่อนตัวอยู่ภายในป่าที่สงบร่วมรื่น มีสะพานและเส้นทางที่ถูกทำไว้อย่างดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมน้ำตกความอลังการของน้ำตก และหาซื้อของที่ระลึก หรือรับประทานอาหาร พร้อมเชยชมธรรมชาติอย่างจุใจ

พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum)

Royal Palace Museum

เป็นอาคารแบบตะวันตกที่บริเวณหลังคาเป็นสไตล์ลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง หันหน้าเข้าสู่พระธาตุพูสี พระราชวังเก่าแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พรมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงถูกเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม

วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple)

Visounnarath Temple

อีกหนึ่งวัดสำคัญ เจ้าชีวิตวิชุนราชโปรดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2046 ได้ตั้งชื่อวัดตามพระนาม ของพระองค์ เมื่อสร้างสำเร็จก็ได้อัญเชิญ พระบางจากวัดมโนรมย์มาประดิษฐานไว้ที่วัดวิชุนนะราช วัดนี้ยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญหลายองค์ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกแวะเวียนมาสักการะไม่ขาดสาย

วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple)

Xieng Thong temple

วัดเก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง เป็นวัดไฮไลต์ที่ทุกทริปของ ทัวร์ลาว ต้องมาพาชมความสวยงามจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดี ว่าเป็นดั่ง “อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง” ที่งดงามที่สุดในดินแดนลาว อีกทั้งยังเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาทำลายในช่วงการเผาทำลายเมืองหลวงพระบาง สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ พระอุโบสถ ซุ้มประตู และหอไหว้น้อย เป็นต้น ที่นี่ยังเป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ลาวและชุมนุมสำหรับการเฉลิมฉลอง

บลูลากูน (Blue Lagoon)

Blue Lagoon

สระมรกตบลูลากูน สระน้ำสีฟ้าใสราวกับคริสตัลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ห่างจากตัวเมืองเพียง 20 นาที ใครมาวังเวียงก็สามารถเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมหากิจกรรมสนุกๆ ทำกับกลุ่มเพื่อนก็ได้เช่นกัน เช่น ซิปไลน์ ไต่เชือกกระโดดน้ำ แต่เนื่องจากขนาดของสระไม่ใหญ่มาก จึงอาจจะต้องรอคิวกันสักนิด แต่รับรองความสนุกที่ได้รับเต็มเปี่ยมแน่นอน

วัดพระธาตุหลวง (Thatluang Pagoda)

hatluang Pagoda

ปูชนียสถานอันสำคัญแห่งเมืองเวียงจันทร์ เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติแทนความเป็นเอกราช และอำนาจอธิปไตยของประเทศลาว รอบบริเวณของพระธาตุหลวงมีการสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมรอบพระองค์พระธาตุไว้ นอกจากนี้รอบๆองค์พระธาตุยังมีเจดีย์บริวารล้อมรอบอยู่จำนวนมาก นับเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ

ประตูชัย (Victory Monument)

Victory Monument

หากมา ทัวร์ลาว แต่ไม่มาประตูชัย ถือว่ามาไม่ถึง เป็นแลนด์มาร์คที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงประชาชน และทหารชาวลาวที่เสียสละชีวิตในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามการกอบกู้เอกราชจากฝรั่งเศส ถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง มีการนำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี พญานาค และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจัดการแสดงน้ำพุประกอบดนตรี

สรุป

แม้ประเทศลาวจะอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย แต่สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจ กลัวเที่ยวไม่ครบทุกไฮไลต์ หรือไม่ชอบความยุ่งยากในการจัดโปรแกรมเอง มาจอง ทัวร์ลาว กับ Travelzeed ให้เราช่วยดูแลทริปสุดพิเศษของคุณได้เลย