facebook
11 ทัวร์ไต้หวัน เคาต์ดาวน์ช่วงปีใหม่ 2024! ราคาเริ่มต้นเพียง 25,990 | Travelzeed.com
Travelzeed ogo

คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน


เรียงตาม
 • ราคาน้อย - มาก
 • ราคามาก - น้อย
 • ทัวร์ยอดนิยม
 • ใกล้วันเดินทาง
  Loading
 • program imag

  Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ2634
  รหัสทัวร์ TVZ2634
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 67 - ต.ค. 67
  ส.ค. 67
  01-04
  22-25
  24-27
  ก.ย. 67
  07-10
  11-14
  27-30
  ต.ค. 67
  03-06
  22-25
  ราคาเริ่มต้น 16,888 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองเถาหยวน - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง (ชิมไข่ต้มใบชา 1 ท่าน ต่อ 1 ฟอง) - วัดเหวินหวู่ - เมืองไถจง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - GERMANIUM - ร้านพายสับปะรด - RONGJIN GORGEOUS TIME - หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติง - วัดหลงซาน
  เที่ยว : 
  เมืองเถาหยวน - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง (ชิมไข่ต้มใบชา 1 ท่าน ต่อ 1 ฟอง) - วัดเหวินหวู่ - เมืองไถจง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - GERMANIUM - ร้านพายสับปะรด - RONGJIN GORGEOUS TIME - หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติง - วัดหลงซาน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 - Rongjin Gorgeous Time - วัดเหวินหวู่ - ซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  16,888 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 67 - ต.ค. 67
  ส.ค. 67
  01-04
  22-25
  24-27
  ก.ย. 67
  07-10
  11-14
  27-30
  ต.ค. 67
  03-06
  22-25
 • program imag

  Taiwan Taichung Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไตชุง ไทเป

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5289
  รหัสทัวร์ TVZ5289
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  12-16
  19-23
  23-27
  ส.ค. 67
  02-06
  08-12
  16-20
  22-26
  30-03
  ก.ย. 67
  05-09
  06-10
  13-17
  19-23
  20-24
  27-01
  ราคาเริ่มต้น 19,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา - เถาหยวน - วัดไล่ความจน - ถนนโบราณต้าซี - ร้านพายสับปะรด - จงลี่ไนท์มาร์เก็ต - อุทยานธรณีเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพ - วัดหลงซาน - ซีหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอางค์ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – GLORIA OUTLETS
  เที่ยว : 
  หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา - เถาหยวน - วัดไล่ความจน - ถนนโบราณต้าซี - ร้านพายสับปะรด - จงลี่ไนท์มาร์เก็ต - อุทยานธรณีเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพ - วัดหลงซาน - ซีหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอางค์ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – GLORIA OUTLETS
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง - GLORIA OUTLETS - เดินเล่นชิล ชิล หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณต้าซี - มูวัดดัง วัดหลงซาน - วัดไล่ความจน - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  19,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  12-16
  19-23
  23-27
  ส.ค. 67
  02-06
  08-12
  16-20
  22-26
  30-03
  ก.ย. 67
  05-09
  06-10
  13-17
  19-23
  20-24
  27-01
 • program imag

  Japan Osaka Kyoto Nagoya - ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า (อิสระ 1 วัน)

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4958
  รหัสทัวร์ TVZ4958
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - พ.ย. 67
  ต.ค. 67
  02-06
  03-07
  04-08
  เต็ม
  05-09
  06-10
  07-11
  08-12
  09-13
  10-14
  11-15
  12-16
  13-17
  14-18
  15-19
  16-20
  17-21
  18-22
  19-23
  เต็ม
  20-24
  21-25
  22-26
  23-27
  24-28
  25-29
  26-30
  31-04
  พ.ย. 67
  01-05
  02-06
  05-09
  06-10
  07-11
  08-12
  09-13
  12-16
  13-17
  14-18
  เต็ม
  15-19
  16-20
  19-23
  20-24
  21-25
  22-26
  23-27
  26-30
  ราคาเริ่มต้น 29,888 ฿
  gps_p
  เที่ยว โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองนาโกย่า - หุบเขาโครังเค - เมืองเกียวโต - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - อิสระ 1 วัน
  เที่ยว : 
  โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองนาโกย่า - หุบเขาโครังเค - เมืองเกียวโต - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - อิสระ 1 วัน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาค ณ หุบเขาโครังเค (ขึ้นกับภูมิอากาศ) - เยือนศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต - ชมสวนสไตล์ญี่ปุ่น และเยือนวัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน แห่งเมืองเกียวโต - สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) - ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่ง โดทงโบริ
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  29,888 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - พ.ย. 67
  ต.ค. 67
  02-06
  03-07
  04-08
  เต็ม
  05-09
  06-10
  07-11
  08-12
  09-13
  10-14
  11-15
  12-16
  13-17
  14-18
  15-19
  16-20
  17-21
  18-22
  19-23
  เต็ม
  20-24
  21-25
  22-26
  23-27
  24-28
  25-29
  26-30
  31-04
  พ.ย. 67
  01-05
  02-06
  05-09
  06-10
  07-11
  08-12
  09-13
  12-16
  13-17
  14-18
  เต็ม
  15-19
  16-20
  19-23
  20-24
  21-25
  22-26
  23-27
  26-30

Total 3 Record : 1 Page :

ดูโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติม

Broadcast List

รวมทัวร์วันหยุด ทัวร์วันแม่ (10 - 12 สิงหาคม 2567 นี้)
ทัวร์วันหยุด ทัวร์วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10 (27 - 29 กรกฎาคม 2567 นี้)
ทัวร์วันหยุด ทัวร์วันเข้าพรรษา 20 - 22 กรกฎาคม 2567 นี้
รวมทัวร์ฟูจิ โตเกียว ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2567 ดีที่สุดในตลาด
โปร 6.6 ลดราคาแบบไม่รอโปรไฟไหม้
รวมทัวร์ยุโรป ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2567 ดีที่สุดในตลาด
ทัวร์ฮาคุบะ คามิโคจิ ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2567 ดีที่สุดในตลาด
รวมทัวร์จิ่วจ้ายโกว ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2567 ดีที่สุดในตลาด
รวมทัวร์วันหยุดยาว 28 ก.ค. - 2 มิ.ย. 67
มหกรรมทัวร์จีน ลดราคา 7 วันเท่านั้น! เริ่มต้น 11,888 บาท~
7 ทัวร์ญี่ปุ่นราคาดี เริ่มต้นเพียง 23,999 บาท
รวมทัวร์ล่าแสงเหนือ สักครั้งในชีวิต ที่ต้องเห็นด้วยตา ราคาเริ่มเพียง 79,999 บาท
Shock price!! ทัวร์ยุโรปลดราคาแรงงงง สูงสุด 13,000 บาท
ทัวร์เวียดนามเที่ยว POPMART ที่บานาฮิลล์ ตามล่าหาลาบูบู้กัน