คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน พาเพลิน 326701 Views
Code: TVZ2907
 326701 Views
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
เที่ยว : เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - Gurmanium - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป 101
เที่ยว :  เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - Gurmanium - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป 101
ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิ่ว

ช่วงเวลาในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
วันเดินทาง ราคา (฿)
13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 15,990 เต็ม
20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 15,990
13,990
เต็ม
24 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 15,990
10,990
เต็ม

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ VZ 562 (10.35-15.10) - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3 : เมืองไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง

วันที่ 4 : Gurmanium - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน - สนามสุวรรณภูมิ VZ 565 (21.00-23.45)


รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿