คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Taiwan Taichung Nantou Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว 342893 Views
Code: TVZ3196
 342893 Views
2,000฿
2,000฿
2,000฿
2,000฿
2,000฿
2,000฿
2,000฿
2,000฿
รหัสทัวร์
TVZ3196
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว - ชิมชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง - กรุงไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนหัวซี - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
เที่ยว :  เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว - ชิมชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง - กรุงไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนหัวซี - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
Badge Icon
ไฮไลท์ : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ท่องรถไฟสายโรแมนติกและดื่มด่ำธรรมชาติ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน สายแชะไม่ควรพลาดกับ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย , ตลาดกลางคืนซีเหมินติง เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , อาหารจีนซีฟู้ด

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 22,888
20,888
เต็ม
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 22,888
20,888
จอง
3 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67 22,888 จอง
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 24,888 จอง
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 22,888 จอง
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 22,888 จอง
2 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 24,888 จอง
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 24,888 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
วันที่ 2
เมืองเจียอี้ - ชิมชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
วันที่ 3
เมืองไถจง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
วันที่ 4
กรุงไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนหัวซี
วันที่ 5
กรุงไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า
2 TWINSTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
3 CU HOTEL หรือเทียบเท่า
4 CU HOTEL หรือเทียบเท่า
5 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 8 มื้อ
มื้ออิสระ 4 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 3 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4
5

Photo Credit

https://shorturl.asia/5P6r8 , https://shorturl.asia/KYHEi , https://shorturl.asia/63RL8 , https://shorturl.asia/LCEiQ , https://shorturl.asia/PLWb9 , https://shorturl.asia/g1upR

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿