คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 343878 Views
Code: TVZ4560
 343878 Views
รหัสทัวร์
TVZ4560
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
เที่ยว :  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
Badge Icon
ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั่งซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 18,999 จอง
17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 15,999 จอง
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 18,999 จอง
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 20,999 จอง
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 17,999 จอง
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 19,999 จอง
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 20,999 จอง
31 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67 16,999 จอง
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 17,999 จอง
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 16,999 จอง
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 19,999 จอง
14 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 15,999 จอง
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 18,999 จอง
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 18,999 จอง
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 18,999 จอง
30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 18,999 จอง
6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 17,999 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์ มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาตเิย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
วันที่ 4
สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 เมืองไถจง หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน หรือเทียบเท่า
2 เมืองไทเป หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน หรือเทียบเท่า
3 เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน หรือเทียบเท่า
4 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 6 มื้อ
มื้ออิสระ 3 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 3 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿