ค้นหาทัวร์

TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา( NOV 19-JUN 20 )


Code: 4555
4 วัน 2 คืน
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลโปรแกรมทัวร์อย่างละเอียด (PDF)

ช่วงเวลาในการเดินทาง

สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน (กรุณาแจ้งวันที่ ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทราบในภายหลัง) ในช่วงเวลา ดังต่อไปนี้้
วันที่เดินทางไป วันที่เดินทางกลับ ราคา(บาท)
28 พ.ย. 2562 1 ธ.ค. 2562 10,999 จอง
12 ธ.ค. 2562 15 ธ.ค. 2562 11,111 จอง
19 ธ.ค. 2562 22 ธ.ค. 2562 11,111 จอง
28 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 16,999 จอง
29 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. 2563 17,777 จอง
30 ธ.ค. 2562 2 ม.ค. 2563 16,999 จอง
16 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2563 10,555 จอง
23 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2563 10,555 จอง
13 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2563 10,555 จอง
20 ก.พ. 2563 23 ก.พ. 2563 10,999 จอง
27 ก.พ. 2563 1 มี.ค. 2563 10,999 จอง
6 มี.ค. 2563 9 มี.ค. 2563 10,999 จอง
13 มี.ค. 2563 16 มี.ค. 2563 11,555 จอง
20 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2563 11,555 จอง
27 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 11,555 จอง
17 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2563 11,555 จอง
24 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563 11,555 จอง
30 เม.ย. 2563 3 พ.ค. 2563 11,555 จอง
7 พ.ค. 2563 10 พ.ค. 2563 11,555 จอง
14 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2563 11,555 จอง
21 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2563 11,555 จอง
3 มิ.ย. 2563 6 มิ.ย. 2563 12,222 จอง

รายละเอียด


วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก

วันที่ 2เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน

วันที่ 4สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

Photo Credit :  http://bit.ly/2Z1tlRY

สอบถามข้อมูลการจอง Travelzeed  เพิ่มเพื่อน

105/12 หมู่ 4 ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

อีเมล : contact@travelzeed.com

โทรศัพท์ : 02-108-7900

เวลาทำการ : 9.30 - 18.00 (จันทร์-ศุกร์), 10.00 - 17.30 (เสาร์-อาทิตย์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : Line ID: @travelzeed (มี@นำหน้านะคะ)

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน : 081-573-9944 (บีม), 088-417-7780 (เมย์), 081-639-8333 (เติ้ล), 088-555-2588 (เบียร์), 062-103-3313 (เก็บ), 099-064-4199 (กัส)

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿