คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Taiwan Taichung Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 343148 Views
Code: TVZ4555
 343148 Views
5,000฿
5,000฿
5,000฿
5,000฿
5,000฿
รหัสทัวร์
TVZ4555
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทเป – วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เที่ยว :  เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทเป – วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
Badge Icon
ไฮไลท์ : เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 18,990
17,990
จอง
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 20,990
15,990
เต็ม
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67 16,990 เต็ม
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 17,990 จอง
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 17,990 จอง
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 18,990 จอง
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 20,990 จอง
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 20,990 จอง
3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 18,990 จอง
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 18,990 จอง
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 17,990 จอง
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 17,990 จอง
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 17,990 จอง
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 17,990 จอง
28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 18,990 จอง
5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 18,990 จอง
9 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 18,990 จอง
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 21,990 จอง
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 21,990 จอง
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 18,990 จอง
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 18,990 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง
วันที่ 2
วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทเป – วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง
วันที่ 3
ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
วันที่ 4
ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 STAY HOTEL หรือเทียบเท่า TAICHUNG
2 RIVERVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า TAIPEI
3 RIVERVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า TAIPEI
4 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 7 มื้อ
มื้ออิสระ 3 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 2 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿