ผลการค้นหา: | โซน: เอเชีย | ประเทศ: ไต้หวัน | Travelzeed.com

รีเซ็ต

ตัวกรอง
Min : 13,999
Max : 49,990
พ.ค. 667
มิ.ย. 6650
ก.ค. 6635
ส.ค. 6637
ก.ย. 6636
ต.ค. 6639
พ.ย. 664
ธ.ค. 665

3 วัน2
4 วัน37
5 วัน20
6 วัน2

AIR ASIA 8
CHINA AIRLINES 14
EVA AIR 3
STARLUX AIRLINES 9
Thai Airways 3
Thai Lion Air 5
Thai Smile 3
Thai Vietjet Air 13
VietJetAir 3

33
25
3

ค้นหาทัวร์

ตัวกรอง
รีเซ็ต

ตัวกรอง

พ.ค. 667
มิ.ย. 6650
ก.ค. 6635
ส.ค. 6637
ก.ย. 6636
ต.ค. 6639
พ.ย. 664
ธ.ค. 665
3 วัน2
4 วัน37
5 วัน20
6 วัน2
AIR ASIA 8
CHINA AIRLINES 14
EVA AIR 3
STARLUX AIRLINES 9
Thai Airways 3
Thai Lion Air 5
Thai Smile 3
Thai Vietjet Air 13
VietJetAir 3
33
25
3

ค้นหาทัวร์

 • Taiwan ปังปัง - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4554
  รหัสทัวร์ TVZ4554
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  11-13
  18-20
  24-26
  ก.ค. 66
  01-03
  08-10
  15-17
  ส.ค. 66
  05-07
  13-15
  19-21
  26-28
  ก.ย. 66
  16-18
  23-25
  30-02
  ต.ค. 66
  07-09
  14-16
  15-17
  21-23
  22-24
  ราคาเริ่มต้น 13,999 ฿
  เที่ยว วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 - COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อย Germanium - GLORIA OUTLET
  เที่ยว : 
  วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 - COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อย Germanium - GLORIA OUTLET
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,อุทยานเหย่หลิ่ว - วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ซีเหมินติง - ตึกไทเป101 - GloriaOutlet
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  13,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  11-13
  18-20
  24-26
  ก.ค. 66
  01-03
  08-10
  15-17
  ส.ค. 66
  05-07
  13-15
  19-21
  26-28
  ก.ย. 66
  16-18
  23-25
  30-02
  ต.ค. 66
  07-09
  14-16
  15-17
  21-23
  22-24
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - จิ่วเฟิ่น ไทเป101 พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4543
  รหัสทัวร์ TVZ4543
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  03-06
  ส.ค. 66
  01-04
  02-05
  11-14
  12-15
  13-16
  ก.ย. 66
  10-13
  17-20
  23-26
  ต.ค. 66
  13-16
  20-23
  21-24
  22-25
  ราคาเริ่มต้น 14,999 ฿
  เที่ยว เมืองเถาหยวน-เมืองไทเป-ร้านสร้อยเจอร์มาเนียน-อนุสรณ์สถาน - เจียงไคเช็ค-ตลาดปลาไทเป-บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว-ถนนตันสุ่ย-สะพานแห่งความรักตันสุ่ย-ตลาดไนท์มาร์เก็ต - กรุงไทเป – ท่าเรือเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสาตร์ ซื่อซื่อหนันซุน - กลอเรีย เอาท์เล็ท
  เที่ยว : 
  เมืองเถาหยวน-เมืองไทเป-ร้านสร้อยเจอร์มาเนียน-อนุสรณ์สถาน - เจียงไคเช็ค-ตลาดปลาไทเป-บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว-ถนนตันสุ่ย-สะพานแห่งความรักตันสุ่ย-ตลาดไนท์มาร์เก็ต - กรุงไทเป – ท่าเรือเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสาตร์ ซื่อซื่อหนันซุน - กลอเรีย เอาท์เล็ท
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : - ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ตลาดปลาไทเป, บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว - ชมสะพานแห่งความรักตันสุ่ย, ท่าเรือเจิ้งปิง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, วัดหลวงซาน, ตึกไทเป 101, หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ช้อปปิ้งร้านสร้อยเจอร์มาเนียน, ร้านขนมพายสัปปะรด, ร้านเครื่องสำอาง, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  03-06
  ส.ค. 66
  01-04
  02-05
  11-14
  12-15
  13-16
  ก.ย. 66
  10-13
  17-20
  23-26
  ต.ค. 66
  13-16
  20-23
  21-24
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • 2,000฿

  Taiwan - ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2) - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3225
  รหัสทัวร์ TVZ3225
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  05-08
  14-17
  21-24
  ส.ค. 66
  05-08
  12-15
  26-29
  ก.ย. 66
  09-12
  16-19
  23-26
  30-03
  ต.ค. 66
  04-07
  05-08
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  18-21
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  23-26
  24-27
  25-28
  17,990 ฿
  ราคาเริ่มต้น 15,990 ฿
  เที่ยว เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล - เมืองไทจง - ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  เที่ยว : 
  เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถ่ายรูปคู่โรงละครแห่งชาติไถจง - สวนองุ่นบราซิล - เมืองไทจง - ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปคู่ตึดไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ช้อปปิ้งจุใจ , เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง , สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  โรงแรม :
  17,990 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  15,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  05-08
  14-17
  21-24
  ส.ค. 66
  05-08
  12-15
  26-29
  ก.ย. 66
  09-12
  16-19
  23-26
  30-03
  ต.ค. 66
  04-07
  05-08
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  18-21
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  23-26
  24-27
  25-28
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan พาเพลิน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2907
  รหัสทัวร์ TVZ2907
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  07-10
  10-13
  14-17
  21-24
  28-01
  ก.ค. 66
  01-04
  05-08
  08-11
  12-15
  19-22
  26-29
  ส.ค. 66
  09-12
  16-19
  20-23
  23-26
  ก.ย. 66
  13-16
  20-23
  24-27
  27-30
  ต.ค. 66
  01-04
  08-11
  18-21
  ราคาเริ่มต้น 14,990 ฿
  เที่ยว เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - Gurmanium - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - Gurmanium - อุทยานหินเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิ่ว
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  07-10
  10-13
  14-17
  21-24
  28-01
  ก.ค. 66
  01-04
  05-08
  08-11
  12-15
  19-22
  26-29
  ส.ค. 66
  09-12
  16-19
  20-23
  23-26
  ก.ย. 66
  13-16
  20-23
  24-27
  27-30
  ต.ค. 66
  01-04
  08-11
  18-21
  แสดงน้อยลง
 • 3,000฿

  Taiwan - ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2989
  รหัสทัวร์ TVZ2989
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  04-07
  07-10
  09-12
  14-17
  17-20
  ก.ค. 66
  07-10
  15-18
  22-25
  28-31
  ส.ค. 66
  10-13
  23-26
  25-28
  26-29
  30-02
  ก.ย. 66
  02-05
  08-11
  09-12
  13-16
  20-23
  28-01
  29-02
  30-03
  ต.ค. 66
  10-13
  20-23
  25-28
  19,990 ฿
  ราคาเริ่มต้น 16,990 ฿
  เที่ยว ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  เที่ยว : 
  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ , พักย่านซีเหมินติง 2 คืน , ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
  โรงแรม :
  19,990 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  16,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  04-07
  07-10
  09-12
  14-17
  17-20
  ก.ค. 66
  07-10
  15-18
  22-25
  28-31
  ส.ค. 66
  10-13
  23-26
  25-28
  26-29
  30-02
  ก.ย. 66
  02-05
  08-11
  09-12
  13-16
  20-23
  28-01
  29-02
  30-03
  ต.ค. 66
  10-13
  20-23
  25-28
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan อั่ยต้าว ทาโรโกะ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4553
  รหัสทัวร์ TVZ4553
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  16-19
  22-25
  23-26
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  14-17
  20-23
  27-30
  28-31
  ส.ค. 66
  01-04
  10-13
  11-14
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  08-11
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  เที่ยว หน้าผาชิงสุ่ย – Starbucks container Hualien – ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต - เมืองฮัวเหลียน –อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ(หน้ำผานกนางแอ่น+สะพานฉือหมู่+นํ้าตกฉางชุน) - ร้านเห็ดหลินจือ – ซีเหมินติง - เมืองเถาหยวน - เมืองไทเป - Cosmetic shop - ร้านพายสับปะรด – SHEN ‘AO RAIL BIKE(รวมค่าปั่นจักรยาน) – ท่ำเรือเจิ้งปิน – KEELUNG NIGHT MARKET
  เที่ยว : 
  หน้าผาชิงสุ่ย – Starbucks container Hualien – ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต - เมืองฮัวเหลียน –อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ(หน้ำผานกนางแอ่น+สะพานฉือหมู่+นํ้าตกฉางชุน) - ร้านเห็ดหลินจือ – ซีเหมินติง - เมืองเถาหยวน - เมืองไทเป - Cosmetic shop - ร้านพายสับปะรด – SHEN ‘AO RAIL BIKE(รวมค่าปั่นจักรยาน) – ท่ำเรือเจิ้งปิน – KEELUNG NIGHT MARKET
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ชมศิลปะลํ้าสมัย สตาร์บัคคอนเทนเนอร์ ถ่ายภาพสวยๆกับหมุ่บ้านสีรุ็งที่ท่าเร์อเจิ้งปิน สัมผัสธรรมชาติสุดสวย อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  16-19
  22-25
  23-26
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  14-17
  20-23
  27-30
  28-31
  ส.ค. 66
  01-04
  10-13
  11-14
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  08-11
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • 1,000฿

  Taiwan - มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4561
  รหัสทัวร์ TVZ4561
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  22-25
  23-26
  30-03
  ก.ค. 66
  06-09
  14-17
  20-23
  21-24
  27-30
  30-02
  31-03
  ส.ค. 66
  01-04
  03-06
  04-07
  11-14
  17-20
  25-28
  31-03
  ก.ย. 66
  01-04
  07-10
  08-11
  14-17
  15-18
  21-24
  22-25
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  12-15
  13-16
  19-22
  18,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿
  เที่ยว เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - GERMANIUM - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
  เที่ยว : 
  เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - GERMANIUM - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมตึก Taipei 101 ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง และพิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา
  โรงแรม :
  18,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  17,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  22-25
  23-26
  30-03
  ก.ค. 66
  06-09
  14-17
  20-23
  21-24
  27-30
  30-02
  31-03
  ส.ค. 66
  01-04
  03-06
  04-07
  11-14
  17-20
  25-28
  31-03
  ก.ย. 66
  01-04
  07-10
  08-11
  14-17
  15-18
  21-24
  22-25
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  12-15
  13-16
  19-22
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan Is Calling Me ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3851
  รหัสทัวร์ TVZ3851
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ก.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  03-06
  10-13
  17-20
  29-02
  ราคาเริ่มต้น 16,888 ฿
  เที่ยว เมืองไถจง - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองหนานโถว - ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนอี้จง - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  เมืองไถจง - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองหนานโถว - ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนอี้จง - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เช็คอินแลนมาร์คแห่งใหม่ ไหว้ขอพร ช้อปปิ้งตลาดดัง และอิ่มอร่อยไปกับ เมนู ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ก.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  03-06
  10-13
  17-20
  29-02
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - VERY ZAB ! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4558
  รหัสทัวร์ TVZ4558
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  20-23
  22-25
  28-31
  ส.ค. 66
  04-07
  12-15
  18-21
  26-29
  31-03
  ก.ย. 66
  02-05
  09-12
  16-19
  22-25
  29-02
  ต.ค. 66
  04-07
  13-16
  14-17
  19-22
  21-24
  22-25
  ราคาเริ่มต้น 15,888 ฿
  เที่ยว เมืองไถจง – โรงละครแห่งชาติ – ตลาดกลางคืนไถจง - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - เมืองเถาหยวน - นิวไทเป – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ไทเป - ร้านเครื่องสำอาง – วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน - ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  เที่ยว : 
  เมืองไถจง – โรงละครแห่งชาติ – ตลาดกลางคืนไถจง - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - เมืองเถาหยวน - นิวไทเป – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ไทเป - ร้านเครื่องสำอาง – วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน - ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง ไถจง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  20-23
  22-25
  28-31
  ส.ค. 66
  04-07
  12-15
  18-21
  26-29
  31-03
  ก.ย. 66
  02-05
  09-12
  16-19
  22-25
  29-02
  ต.ค. 66
  04-07
  13-16
  14-17
  19-22
  21-24
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • 2,000฿

  Taiwan - ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3741
  รหัสทัวร์ TVZ3741
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  08-11
  10-13
  16-19
  29-02
  ก.ค. 66
  01-04
  08-11
  14-17
  22-25
  29-01
  ส.ค. 66
  03-06
  12-15
  19-22
  24-27
  ก.ย. 66
  01-04
  07-10
  09-12
  14-17
  16-19
  21-24
  23-26
  29-02
  ต.ค. 66
  05-08
  07-10
  12-15
  22-25
  25-28
  17,990 ฿
  ราคาเริ่มต้น 15,990 ฿
  เที่ยว ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  เที่ยว : 
  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - สวนองุ่นบราซิล - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี
  โรงแรม :
  17,990 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  15,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  08-11
  10-13
  16-19
  29-02
  ก.ค. 66
  01-04
  08-11
  14-17
  22-25
  29-01
  ส.ค. 66
  03-06
  12-15
  19-22
  24-27
  ก.ย. 66
  01-04
  07-10
  09-12
  14-17
  16-19
  21-24
  23-26
  29-02
  ต.ค. 66
  05-08
  07-10
  12-15
  22-25
  25-28
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan อั่ยต้าว ทาโรโกะ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2358
  รหัสทัวร์ TVZ2358
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  16-19
  22-25
  23-26
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  14-17
  20-23
  27-30
  28-31
  ส.ค. 66
  01-04
  10-13
  11-14
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  08-11
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  เที่ยว หน้าผาชิงสุ่ย - Starbucks container Hualien - ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต - เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (หน้าผานกนางแอ่น+สะพานฉือหมู่+น้ำตกฉางชุน) - ร้านเห็ดหลินจื้อ - ซีเหมินติง - เมืองไทเป - Cosmetic shop - ร้านพายสับปะรด - SHEN ‘AO RAIL BIKE (รวมค่าปั่นจักรยาน) - ท่าเรือเจิ้นปิง - KEELUNG NIGHT MARKET
  เที่ยว : 
  หน้าผาชิงสุ่ย - Starbucks container Hualien - ตงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต - เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (หน้าผานกนางแอ่น+สะพานฉือหมู่+น้ำตกฉางชุน) - ร้านเห็ดหลินจื้อ - ซีเหมินติง - เมืองไทเป - Cosmetic shop - ร้านพายสับปะรด - SHEN ‘AO RAIL BIKE (รวมค่าปั่นจักรยาน) - ท่าเรือเจิ้นปิง - KEELUNG NIGHT MARKET
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ปั่นจักรยานราง , ชิมชาอู่หลง , ชิมพายสับปะรด , ชมธรรชาติอุทยานทาโรโกะ
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  16-19
  22-25
  23-26
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  14-17
  20-23
  27-30
  28-31
  ส.ค. 66
  01-04
  10-13
  11-14
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  08-11
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ฟรีเดย์ เฮฮา V.2 - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4200
  รหัสทัวร์ TVZ4200
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา - ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอเมเนียม - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  เที่ยว : 
  ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา - ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอเมเนียม - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ชมหินเศียรราชินีที่อุทยานแห่งชาติเย่หลิว เดินเที่ยวชมถนนโบราณ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4560
  รหัสทัวร์ TVZ4560
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  07-10
  08-11
  09-12
  14-17
  15-18
  16-19
  21-24
  28-01
  29-02
  30-03
  ก.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  26-29
  27-30
  28-31
  29-01
  ส.ค. 66
  01-04
  02-05
  03-06
  04-07
  10-13
  11-14
  17-20
  18-21
  24-27
  25-28
  31-03
  ก.ย. 66
  01-04
  07-10
  08-11
  14-17
  15-18
  21-24
  22-25
  29-02
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  12-15
  13-16
  19-22
  20-23
  21-24
  26-29
  27-30
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั่งซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  07-10
  08-11
  09-12
  14-17
  15-18
  16-19
  21-24
  28-01
  29-02
  30-03
  ก.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  26-29
  27-30
  28-31
  29-01
  ส.ค. 66
  01-04
  02-05
  03-06
  04-07
  10-13
  11-14
  17-20
  18-21
  24-27
  25-28
  31-03
  ก.ย. 66
  01-04
  07-10
  08-11
  14-17
  15-18
  21-24
  22-25
  29-02
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  12-15
  13-16
  19-22
  20-23
  21-24
  26-29
  27-30
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - อาลีซาน เที่ยวฟิน บินพรีเมี่ยม - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5155
  รหัสทัวร์ TVZ5155
  ราคาเริ่มต้น 19,999 ฿
  เที่ยว สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ร้านใบชา - ตลาดเหวินฮัว - เจียอี้ - ผูหลี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - ร้านพายสัปปะรด - ตลาดซีเหมินติง - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน
  เที่ยว : 
  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ร้านใบชา - ตลาดเหวินฮัว - เจียอี้ - ผูหลี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - ร้านพายสัปปะรด - ตลาดซีเหมินติง - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : นั้งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปีอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  19,999 ฿
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - Taiwan One More Time ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4187
  รหัสทัวร์ TVZ4187
  ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  02-05
  ก.ค. 66
  28-31
  ก.ย. 66
  07-10
  21-24
  28-01
  29-02
  30-03
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  ราคาเริ่มต้น 16,888 ฿
  เที่ยว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง - ร้านพายสัปปะรด - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – สถานีซือเฟิ่นและผิงซี - Germanium Shop – ตลาดกลางคืนเถาหยวน - ไทเป - ศาลเจ้าแม่กวนอิม
  เที่ยว : 
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง - ร้านพายสัปปะรด - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – สถานีซือเฟิ่นและผิงซี - Germanium Shop – ตลาดกลางคืนเถาหยวน - ไทเป - ศาลเจ้าแม่กวนอิม
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : หมู่บ้านโบราณจิ๋วเน ปล่อยโคมลอยชื่อเน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เยื่อน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ใหว้ขอพร ศาลเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งตลาดดัง ย่านซีเหมินติง ตลาดกลางคืนไถจง ตลาดกลางคืนเถาหยวน พัก ไทเป 1คืน ㆍไถจง 1คืน ㆍ เถาหยวน 1คืน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  02-05
  ก.ค. 66
  28-31
  ก.ย. 66
  07-10
  21-24
  28-01
  29-02
  30-03
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  แสดงน้อยลง
 • 5,000฿

  Taiwan แบบใหม่แบบสับ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ492
  รหัสทัวร์ TVZ492
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  02-05
  03-06
  16-19
  ก.ค. 66
  07-10
  13-16
  21-24
  ส.ค. 66
  04-07
  11-14
  12-15
  24-27
  ก.ย. 66
  09-12
  15-18
  22-25
  ต.ค. 66
  06-09
  20-23
  21-24
  23-26
  20,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า - ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - HUAXI NIGHT MARKET - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - ศูนย์เครื่องสำอาง
  เที่ยว : 
  เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า - ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ย่านซีเหมินติง - ร้าน GERMANIUM - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - HUAXI NIGHT MARKET - อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก - ศูนย์เครื่องสำอาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ขอเนื้อคู่ ผูกด้ายแดง วัดหลงซาน เช็คอิน Miyahara ร้านไอศกรีมแฮรี่พอตเตอร์ อิ่มอร่อยไปกับเสี่ยวหลงเปา+บุฟเฟ่ต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน
  โรงแรม :
  20,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  02-05
  03-06
  16-19
  ก.ค. 66
  07-10
  13-16
  21-24
  ส.ค. 66
  04-07
  11-14
  12-15
  24-27
  ก.ย. 66
  09-12
  15-18
  22-25
  ต.ค. 66
  06-09
  20-23
  21-24
  23-26
  แสดงน้อยลง
 • 4,000฿

  Taiwan - Ni Hao Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2216
  รหัสทัวร์ TVZ2216
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  15-18
  29-02
  ก.ค. 66
  13-16
  20-23
  28-31
  29-01
  30-02
  ส.ค. 66
  11-14
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  12-15
  13-16
  19-22
  20-23
  19,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
  เที่ยว : 
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอูหลง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค - วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ ณ วัดหลงซาน , ชิมชาอู่หลงชาไต้หวันแท้ๆ
  โรงแรม :
  19,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  15-18
  29-02
  ก.ค. 66
  13-16
  20-23
  28-31
  29-01
  30-02
  ส.ค. 66
  11-14
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  12-15
  13-16
  19-22
  20-23
  แสดงน้อยลง
 • 5,000฿

  Taiwan สุดต๊าซ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4704
  รหัสทัวร์ TVZ4704
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  16-19
  22-25
  23-26
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  14-17
  20-23
  27-30
  28-31
  ส.ค. 66
  01-04
  10-13
  11-14
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  08-11
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  17,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น 12,999 ฿
  เที่ยว SHEN ‘AO RAIL BIKE (รวมค่าปั่นจักรยาน) - ท่าเรือเจิ้นปิง - KEELUNG NIGHT MARKET - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - Cosmetic Shop - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  SHEN ‘AO RAIL BIKE (รวมค่าปั่นจักรยาน) - ท่าเรือเจิ้นปิง - KEELUNG NIGHT MARKET - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - Cosmetic Shop - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ปั่นจักรยานราง , ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ชิมขาอู่หลง
  โรงแรม :
  17,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  12,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-04
  02-05
  08-11
  09-12
  15-18
  16-19
  22-25
  23-26
  ก.ค. 66
  06-09
  13-16
  14-17
  20-23
  27-30
  28-31
  ส.ค. 66
  01-04
  10-13
  11-14
  17-20
  24-27
  ก.ย. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-01
  ต.ค. 66
  05-08
  06-09
  07-10
  08-11
  12-15
  13-16
  14-17
  19-22
  20-23
  21-24
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - เทใจ ไทเป...ไทเป ไถจง อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4551
  รหัสทัวร์ TVZ4551
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.ค. 66
  01-05
  08-12
  15-19
  26-30
  27-31
  ส.ค. 66
  05-09
  12-16
  19-23
  23-27
  ก.ย. 66
  01-05
  09-13
  16-20
  23-27
  30-04
  ต.ค. 66
  04-08
  13-17
  20-24
  22-26
  ราคาเริ่มต้น 17,888 ฿
  เที่ยว เมืองไถจง - โรงละครแห่งชาติ - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า - ร้านชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง - ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง - เมืองเถาหยวน
  เที่ยว : 
  เมืองไถจง - โรงละครแห่งชาติ - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า - ร้านชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง - ไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง - เมืองเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน หวิ่นฮว่า ไถจง ซีเหมินติง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.ค. 66
  01-05
  08-12
  15-19
  26-30
  27-31
  ส.ค. 66
  05-09
  12-16
  19-23
  23-27
  ก.ย. 66
  01-05
  09-13
  16-20
  23-27
  30-04
  ต.ค. 66
  04-08
  13-17
  20-24
  22-26
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - Charter Flight Taiwan 3 อุทยาน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3226
  รหัสทัวร์ TVZ3226
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 66 - ส.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.ค. 66
  05-10
  27-01
  ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿
  เที่ยว หน้าผาชิงสุ่ย - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิน - หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง - จีหลงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านเห็ดหลินจือ - เมืองเจียอี้ - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - Cosmetic Shop - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซีเหมินติง - โรงงานหินอ่อน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หาด 7 ดาว
  เที่ยว : 
  หน้าผาชิงสุ่ย - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิน - หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง - จีหลงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านเห็ดหลินจือ - เมืองเจียอี้ - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - Cosmetic Shop - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ซีเหมินติง - โรงงานหินอ่อน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หาด 7 ดาว
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : อุทยานเหย่หลิว อุทยานทาโรโกะ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านประมงเจิ้นปิง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 66 - ส.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.ค. 66
  05-10
  27-01
  แสดงน้อยลง
 • 4,000฿

  Taiwan - มหัศจรรย์ ทัวร์ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ1834
  รหัสทัวร์ TVZ1834
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-05
  08-12
  22-26
  29-03
  ก.ค. 66
  06-10
  13-17
  20-24
  27-31
  28-01
  ส.ค. 66
  10-14
  17-21
  24-28
  29-02
  31-04
  ก.ย. 66
  07-11
  14-18
  21-25
  28-02
  ต.ค. 66
  05-09
  12-16
  19-23
  22,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น 18,999 ฿
  เที่ยว เมืองเจียอี้ - ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - Miyahara Ice Cream - เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติไถจง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - GERMANIUM - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอาง
  เที่ยว : 
  เมืองเจียอี้ - ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - Miyahara Ice Cream - เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติไถจง - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - GERMANIUM - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว+อาลีซาน ถ่ายรูปกับตึก Taipei 101 และพิเศษ! อิ่มอร่อยไปกีบบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ปลาประธานนาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ไอศครีม Miyahara
  โรงแรม :
  22,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  18,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-05
  08-12
  22-26
  29-03
  ก.ค. 66
  06-10
  13-17
  20-24
  27-31
  28-01
  ส.ค. 66
  10-14
  17-21
  24-28
  29-02
  31-04
  ก.ย. 66
  07-11
  14-18
  21-25
  28-02
  ต.ค. 66
  05-09
  12-16
  19-23
  แสดงน้อยลง
 • 3,000฿

  Taiwan - โอ้โห!! TAIWAN เที่ยวฟิน บินพรีเมี่ยม - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4142
  รหัสทัวร์ TVZ4142
  ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 66 - ก.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  02-05
  29-02
  19,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  เที่ยว หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านใยชา - ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย - เมืองไทจง - กรุงไทเป - ร้านพายสัปปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานชาติเย่หลิว - ตลาดซีเหมินติง - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านใยชา - ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย - เมืองไทจง - กรุงไทเป - ร้านพายสัปปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานชาติเย่หลิว - ตลาดซีเหมินติง - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น เซลฟี่แลนด์มาร์ค ตึกไทเป 101 ขอดวงขอพรเทพ วัดเหวินหวู่ ช้อป ชิม ซิลล์ ที่ไนทืมารืเก็ท
  โรงแรม :
  19,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 66 - ก.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  02-05
  29-02
  แสดงน้อยลง
 • Pro Taiwan - ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4186
  รหัสทัวร์ TVZ4186
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  02-05
  03-06
  24-27
  ส.ค. 66
  01-04
  02-05
  11-14
  12-15
  13-16
  ก.ย. 66
  10-13
  17-20
  23-26
  ต.ค. 66
  13-16
  20-23
  21-24
  22-25
  ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿
  เที่ยว เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น - กรุงไทเป - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น - กรุงไทเป - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พักหรู 4 ดาว เที่ยวเต็มไม่มีฟรีเดย์ เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี อาหารจีนซีฟู๊ด
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  02-05
  03-06
  24-27
  ส.ค. 66
  01-04
  02-05
  11-14
  12-15
  13-16
  ก.ย. 66
  10-13
  17-20
  23-26
  ต.ค. 66
  13-16
  20-23
  21-24
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - มหัศจรรย์ TAIWAN บินตรง เชียงใหม่ ไทเป - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5528
  รหัสทัวร์ TVZ5528
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  03-06
  10-13
  ก.ค. 66
  01-04
  08-11
  16-19
  22-25
  29-01
  ส.ค. 66
  05-08
  12-15
  26-29
  ก.ย. 66
  02-05
  23-26
  30-03
  ต.ค. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-31
  ราคาเริ่มต้น 18,999 ฿
  เที่ยว ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ชิมชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - Germanium - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) - เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
  เที่ยว : 
  ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ชิมชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - Germanium - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) - เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน วัดหลงซาน ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  18,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  03-06
  10-13
  ก.ค. 66
  01-04
  08-11
  16-19
  22-25
  29-01
  ส.ค. 66
  05-08
  12-15
  26-29
  ก.ย. 66
  02-05
  23-26
  30-03
  ต.ค. 66
  07-10
  14-17
  21-24
  28-31
  แสดงน้อยลง
 • 1,000฿

  Taiwan - มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5341
  รหัสทัวร์ TVZ5341
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-05
  07-11
  08-12
  14-18
  15-19
  28-02
  29-03
  ก.ค. 66
  05-09
  06-10
  12-16
  13-17
  19-23
  20-24
  26-30
  27-31
  28-01
  29-02
  ส.ค. 66
  01-05
  02-06
  03-07
  04-08
  10-14
  11-15
  17-21
  18-22
  24-28
  25-29
  31-04
  ก.ย. 66
  01-05
  07-11
  08-12
  14-18
  15-19
  21-25
  22-26
  ต.ค. 66
  05-09
  12-16
  13-17
  19-23
  20-24
  26-30
  27-31
  21,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น 20,999 ฿
  เที่ยว ไต้หวัน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟอาลีซาน - เมืองไถจง - โรงละครแห่งชาติไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
  เที่ยว : 
  ไต้หวัน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟอาลีซาน - เมืองไถจง - โรงละครแห่งชาติไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : นั่งรถไฟอาลีซาน เมืองไถจง โรงละครแห่งชาติไถจง ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี
  โรงแรม :
  21,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  20,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ค. 66 - ต.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มิ.ย. 66
  01-05
  07-11
  08-12
  14-18
  15-19
  28-02
  29-03
  ก.ค. 66
  05-09
  06-10
  12-16
  13-17
  19-23
  20-24
  26-30
  27-31
  28-01
  29-02
  ส.ค. 66
  01-05
  02-06
  03-07
  04-08