ผลการค้นหา: | โซน: เอเชีย | ประเทศ: ไต้หวัน | Travelzeed.com

ทัวร์ โปรไฟไหม้

รีเซ็ต

ตัวกรอง
Min : 11,999
Max : 36,999

ม.ค. 663
ก.พ. 6647
มี.ค. 6646
เม.ย. 667
พ.ค. 663
มิ.ย. 662

3 วัน1
4 วัน38
5 วัน18
6 วัน1

AIR ASIA 5
CHINA AIRLINES 2
EVA AIR 5
STARLUX AIRLINES 4
Thai Airways 1
Thai Lion Air 7
Thai Smile 8
Thai Vietjet Air 19
Tiger Airways 2
VietJetAir 5

32
26

ค้นหาทัวร์

ตัวกรอง
รีเซ็ต

ตัวกรอง

Min
-
Max

ม.ค. 663
ก.พ. 6647
มี.ค. 6646
เม.ย. 667
พ.ค. 663
มิ.ย. 662
3 วัน1
4 วัน38
5 วัน18
6 วัน1
AIR ASIA 5
CHINA AIRLINES 2
EVA AIR 5
STARLUX AIRLINES 4
Thai Airways 1
Thai Lion Air 7
Thai Smile 8
Thai Vietjet Air 19
Tiger Airways 2
VietJetAir 5
32
26

ค้นหาทัวร์

 • Taiwan - Taiwan Taipei Sabai Sabai - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  3 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3850
  รหัสทัวร์ TVZ3850
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 11,999 ฿
  เที่ยว วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - COSMETICS SHOP - ร้านขนมพายสับปะรด - นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป 101 - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - GLORIA OUTLET
  เที่ยว : 
  วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - COSMETICS SHOP - ร้านขนมพายสับปะรด - นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป 101 - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - GLORIA OUTLET
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : นั่งกระเช้าเหมาคงชมตึกไทเป101เหย๋หลิ่วจิ่วเฟินGloria outletนั่งกระเช้าเหมาคงชมวิวไทเปอุทยานเหย๋หลิ่วหมู่บ้านจิ่วเฟินอนุสรณ์เจียงไคเช็ค
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  11,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  02-04
  14-16
  16-18
  มี.ค. 66
  14-16
  16-18
  21-23
  23-25
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan ฟรีเดย์ เฮฮา - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5366
  รหัสทัวร์ TVZ5366
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 11,999 ฿
  เที่ยว ไทเป - เถาหยวน - ผูหลี - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตลาดหนิงเซี่ย - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  เที่ยว : 
  ไทเป - เถาหยวน - ผูหลี - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตลาดหนิงเซี่ย - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : บินตรงสู่ไทเป เลือกเที่ยวได้ตามใจ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  11,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - ก.พ. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  08-12
  09-13
  10-14
  16-20
  แสดงน้อยลง
 • อั๊ยหยา!! Taiwan ถูกเวอร์ ๆ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4164
  รหัสทัวร์ TVZ4164
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 12,999 ฿
  เที่ยว ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือสุริยัน จันทรา ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต และเมนูพิเศษ ลิ้มลองเช็ตชาบูไต้หวัน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  12,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ม.ค. 66
  29-01
  ก.พ. 66
  05-08
  12-15
  19-22
  22-25
  มี.ค. 66
  05-08
  12-15
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - Taiwan Chill Chill - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3383
  รหัสทัวร์ TVZ3383
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 13,990 ฿
  เที่ยว ไทเป-ไถจง,หนานโถว- ทะเลสาบสุริยันจันทรา-แช่นำแร่แบบส่วนตัว-วัดเหวินหวู่-เจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-หมู่บ้านจิ่มเฟิน,วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  ไทเป-ไถจง,หนานโถว- ทะเลสาบสุริยันจันทรา-แช่นำแร่แบบส่วนตัว-วัดเหวินหวู่-เจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-หมู่บ้านจิ่มเฟิน,วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : อิ่มอร่อย พระกระโดดกำแพง และ เสี่ยวหลงเปา
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  13,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  02-05
  03-06
  09-12
  16-19
  17-20
  23-26
  24-27
  มี.ค. 66
  02-05
  03-06
  09-12
  10-13
  16-19
  17-20
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5383
  รหัสทัวร์ TVZ5383
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,990 ฿
  เที่ยว เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง -เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่ - ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  เที่ยว : 
  เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง -เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่ - ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง พิเศษ แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์หมาล่า ชาบูไต้หวัน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  01-04
  03-06
  04-07
  08-11
  12-15
  17-20
  22-25
  24-27
  25-28
  มี.ค. 66
  17-20
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan 3C Chic Chill Cool - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4543
  รหัสทัวร์ TVZ4543
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 13,999 ฿
  เที่ยว ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดจิงฝู - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - จีหลง - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว - สวนสาธารณะจงเจิ้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม - สวนสาธารณะเฉาจิ้ง ปั่นเรียลไบร์ท - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเสียไห่ เฉิงหวง - ตลาดซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดจิงฝู - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - จีหลง - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว - สวนสาธารณะจงเจิ้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม - สวนสาธารณะเฉาจิ้ง ปั่นเรียลไบร์ท - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเสียไห่ เฉิงหวง - ตลาดซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สวนสาธารณะจงเจิ้น - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  13,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  19-22
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan Cherry Blossom ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เย่หลิว - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3855
  รหัสทัวร์ TVZ3855
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 14,888 ฿
  เที่ยว เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต - ไถจง - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต - ไถจง - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เมนูชาบูไต้หวันสูตรต้นตำรับ ปลาประธานาธิบดี และ ซีฟู้ดเย่หลิว พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  03-06
  05-08
  10-13
  12-15
  17-20
  19-22
  24-27
  26-01
  มี.ค. 66
  03-06
  05-08
  10-13
  12-15
  17-20
  19-22
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - Love Sakura - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4554
  รหัสทัวร์ TVZ4554
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 14,888 ฿
  เที่ยว เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย - ไถจง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – สถานีซือเฟิ่นและผิงซี - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - Germanium Shop – วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย - ไถจง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – สถานีซือเฟิ่นและผิงซี - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ไทเป - Germanium Shop – วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เมนู ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ และ พระกระโดดกำแพง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  04-07
  11-14
  18-21
  25-28
  มี.ค. 66
  04-07
  11-14
  18-21
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan Sakura - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4562
  รหัสทัวร์ TVZ4562
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 14,990 ฿
  เที่ยว เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังวัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไถจง - เมืองไทเป - Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - ชมซากุระวัดเทียนหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - DUTY FREE - อุทยานเหย่หลิว - เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - เมืองไทเป - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังวัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไถจง - เมืองไทเป - Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - ชมซากุระวัดเทียนหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - DUTY FREE - อุทยานเหย่หลิว - เมืองจีหลง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - เมืองไทเป - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101 เจียงไคเช็ค วัดเหวิ่นหวู่ ซีเหมินติง เสี่ยวหลงเปา อาหารจีนซีฟู้ด
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  24-27
  26-01
  มี.ค. 66
  05-08
  12-15
  19-22
  แสดงน้อยลง
 • Best Taiwan - มหัศจรรย์ ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ต้อนรับเปิดประเทศ

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4559
  รหัสทัวร์ TVZ4559
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 14,999 ฿
  เที่ยว ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี - ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์ GERMANIUM - ปะการังสีแดง - ตึกไทเป 101 - ถนนหย่งคัง
  เที่ยว : 
  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี - ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์ GERMANIUM - ปะการังสีแดง - ตึกไทเป 101 - ถนนหย่งคัง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เดินทางทุกวันต้องรับเปิดประเทศ พักดี 4 ดาว พิเศษ! แช่ออนเซ็นในห้องพักส่วนตัว และลิ้มรสฟุตเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า+เสี่ยวหลงเปา
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  14,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ม.ค. 66
  28-31
  29-01
  ก.พ. 66
  04-07
  05-08
  09-12
  10-13
  11-14
  12-15
  16-19
  18-21
  19-22
  23-26
  24-27
  25-28
  26-01
  มี.ค. 66
  02-05
  03-06
  04-07
  05-08
  09-12
  10-13
  11-14
  12-15
  16-19
  17-20
  18-21
  19-22
  แสดงน้อยลง
 • โคโยตี้ Taiwan ต้นตำรับ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3924
  รหัสทัวร์ TVZ3924
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,888 ฿
  เที่ยว ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติ (ไทจง) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดหนิงเซี่ย - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - โรงละครแห่งชาติ (ไทจง) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดหนิงเซี่ย - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวินอู่ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว ท่าเรือประมงเจิ้งปิน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดหนิงเซี่ย ตลาดซีเหมินติง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  01-05
  03-07
  09-13
  15-19
  17-21
  มี.ค. 66
  02-06
  09-13
  16-20
  แสดงน้อยลง
 • Very good Taiwan ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เหย่หลิว - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4187
  รหัสทัวร์ TVZ4187
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,888 ฿
  เที่ยว ป้อมปราการซาน โดมินโก - ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย - ถนนโบราณตั้นสุ่ย - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านชา Tea Shop - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานธรณีเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - ร้านเครื่องสำอาง - ย่านซีเหมินติง - Germanium Shop - วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  ป้อมปราการซาน โดมินโก - ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุ่ย - ถนนโบราณตั้นสุ่ย - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านชา Tea Shop - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย - เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานธรณีเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - ร้านเครื่องสำอาง - ย่านซีเหมินติง - Germanium Shop - วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พิเศษ อาหารต้นตำรับ เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี ซีฟู้ดเหย่หลิว พักโรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  03-06
  08-11
  23-26
  26-01
  มี.ค. 66
  05-08
  09-12
  11-14
  16-19
  18-21
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Pro Doublex2 - Return To Taiwan เกาสง สุริยันจันทรา - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5341
  รหัสทัวร์ TVZ5341
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - เม.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,888 ฿
  เที่ยว ตลาดลิ่วเหอ - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย - ไถจง - ร้านเครื่องสำอาง - เมืองเกาสง - วัดฝอกวงซาน - เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้ - ร้านพายสัปปะรด - ท่าเรือ Pier 2 Art - เมืองเกาสง - อดีตสถานกงสุลอังกฤษ - ศูนย์ศิลปะเกาสงแห่งชาติ - โดมแห่งแสง
  เที่ยว : 
  ตลาดลิ่วเหอ - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย - ไถจง - ร้านเครื่องสำอาง - เมืองเกาสง - วัดฝอกวงซาน - เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้ - ร้านพายสัปปะรด - ท่าเรือ Pier 2 Art - เมืองเกาสง - อดีตสถานกงสุลอังกฤษ - ศูนย์ศิลปะเกาสงแห่งชาติ - โดมแห่งแสง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรที่วัดเหวินหวู่ วัดฝอกวงซาน เช็คอินเจดีย์มังกรเสือ
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - เม.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  09-12
  มี.ค. 66
  02-05
  04-07
  09-12
  16-19
  23-26
  30-02
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน อินดี้

  โปรรูดบัตรฟรี
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ492
  รหัสทัวร์ TVZ492
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,977 ฿
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • วัดพระถังซัมจั๋ง 
  • เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง
  • ถนนโบราณซานเสีย 
  • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • พระราชวังต้องห้าม 
  • อุทยานเย่หลิว 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
  • ศูนย์เวชสำอาง 
  • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • วัดหลงซาน 
  • ศูนย์ผลิตเครื่องประดับเจอร์เมเนียม 
  • ช้อปปิ้งตึกไทเป101

  Photo Credit : shorturl.at/egJ06 , shorturl.at/ouzBJ , shorturl.at/asvzQ , shorturl.at/csF18  , shorturl.at/hpT27

  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,977 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 65 - ก.พ. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  02-05
  11-14
  16-19
  23-26
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3063
  รหัสทัวร์ TVZ3063
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,990 ฿
  เที่ยว เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเทียนหยวน - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ร้านสร้อยเจอเมเนียม - ร้านขนมพายสับปะรด - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง- เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทจง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองเถาหยวน - ตลาดกลางคืนจงลี่ -ถนนโบราณต้าซี - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  เที่ยว : 
  เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเทียนหยวน - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ร้านสร้อยเจอเมเนียม - ร้านขนมพายสับปะรด - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง- เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทจง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองเถาหยวน - ตลาดกลางคืนจงลี่ -ถนนโบราณต้าซี - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เที่ยวไต้หวันสุดชิล ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ ชมซากุระวัดเทียนหยวน ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ซีเหมินติง พักไทเป 2 คืน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน มื้อพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน แถมฟรี!! ประกันอุบัติเหตุ
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  03-06
  05-08
  08-11
  10-13
  15-18
  17-20
  19-22
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4165
  รหัสทัวร์ TVZ4165
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,990 ฿
  • วัดเหวินหวู่
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ร้านชาอู่หลง
  • วัดหลงซาน
  • อุทยานธรณีเย่หลิ่ว
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ตึกไทเป 101

  Photo credit : https://shorturl.asia/Kex41 , https://shorturl.asia/BhKds 

  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,990 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  01-04
  03-06
  08-11
  22-25
  24-27
  มี.ค. 66
  08-11
  10-13
  15-18
  17-20
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ใครไม่เปย์...ไทเป - ทัวร์ไต้หวัน พักออนเซ็น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5528
  รหัสทัวร์ TVZ5528
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี -อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง –ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องส้าอาง – ย่านซีเหมินติง- ร้านGERMANIUM – ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี -อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง –ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องส้าอาง – ย่านซีเหมินติง- ร้านGERMANIUM – ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : แช่ออนเซ็นแบบส่วนตัวในห้องพักย่านเเหล่งช๊อปปิ้ง ซีเหมินติง 1 คืน พิเศษชาบูหม้อไฟไต้หวัน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  01-04
  03-06
  04-07
  08-11
  22-25
  24-27
  25-28
  มี.ค. 66
  08-11
  10-13
  11-14
  15-18
  17-20
  18-21
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Best Taiwan - มหัศจรรย์ ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ไทเป ไถจง เจียอี้

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2108
  รหัสทัวร์ TVZ2108
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว ตึกไทเป 101 - ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์ GERMANIUM - ปะการังสีแดง - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  เที่ยว : 
  ตึกไทเป 101 - ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต - เมืองหนานโถว - ร้านชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์ GERMANIUM - ปะการังสีแดง - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : คอนเฟิร์ม 15ท่านออกเดินทาง พิเศษ แช่ออนเซ็นในห้องพักส่วนตัว และลิ้มรสเมนูเด็ด บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า+เสี่ยงหลงเปา
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ม.ค. 66
  28-31
  ก.พ. 66
  09-12
  10-13
  12-15
  16-19
  18-21
  23-26
  25-28
  มี.ค. 66
  02-05
  04-07
  05-08
  09-12
  10-13
  11-14
  12-15
  16-19
  17-20
  18-21
  แสดงน้อยลง
 • Wonderful Taiwan รับลมหนาว สวรรค์ของคนชอบกิน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 2 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4547
  รหัสทัวร์ TVZ4547
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  เที่ยว หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ -แวะชิมชาอู่หลง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทเป – ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร)-ร้านสร้อยข้อมือ-วัดหลงซาน - Cosmetic Shop -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานหินแหย๋หลิ่ว- สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
  เที่ยว : 
  หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ -แวะชิมชาอู่หลง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ไทเป – ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตร)-ร้านสร้อยข้อมือ-วัดหลงซาน - Cosmetic Shop -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานหินแหย๋หลิ่ว- สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : สวรรค์ของคนชอบกิน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูอาหารจีนพื้นเมือง อาหารค่ำ ณ ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  10-13
  17-20
  24-27
  มี.ค. 66
  02-05
  03-06
  09-12
  10-13
  16-19
  17-20
  23-26
  24-27
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan Very Zabb - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ1416
  รหัสทัวร์ TVZ1416
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,888 ฿
  วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองเถาหยวน
  วันที่สอง เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง - หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ - ตลาดกลางคืนไถจง
  วันที่สาม เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 – นิวไทเป - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป – ตลาดเหลาเหอ
  วันที่สี่ Germanium Shop - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – ร้านปลอดภาษี – ท่าอากาศยาน
  นานาชาติไต้หวันเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
  photo credits : https://shorturl.asia/BXnHN , https://shorturl.asia/5nOSY , https://shorturl.asia/Xa9ho , https://shorturl.asia/BrkfX 
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  04-07
  11-14
  18-21
  25-28
  มี.ค. 66
  04-07
  11-14
  18-21
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...เปิดแล้วจ้าาาาา - ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4560
  รหัสทัวร์ TVZ4560
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,888 ฿
  เที่ยว อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - Cosmetics Shop - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ขนมพายสับปะรด - เมืองนานโถ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - เมืองเถาหยวน - Daxi Old street
  เที่ยว : 
  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - Cosmetics Shop - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ขนมพายสับปะรด - เมืองนานโถ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - เมืองเถาหยวน - Daxi Old street
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมขงหมิง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 65 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  02-05
  09-12
  มี.ค. 66
  02-05
  09-12
  16-19
  แสดงน้อยลง
 • ซุปตาร์... Taiwan ฤดูใบรักผลิ!! - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5436
  รหัสทัวร์ TVZ5436
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,888 ฿
  เที่ยว หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - เมืองนานโถ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – เมืองไทเป - ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง- อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน
  เที่ยว : 
  หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - เมืองนานโถ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – เมืองไทเป - ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง- อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ชม เทศกาลดอกไม้ที่อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชานเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก เช็คอินหมู่บ้านสุดแนวที่ หมู่บ้านสายรุ้งล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน - จันทรา ช้อปปิ้งสุดชิคที่ 3 ตลาดไนท์มาเก็ต
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  10-13
  12-15
  17-20
  19-22
  24-27
  26-01
  มี.ค. 66
  03-06
  05-08
  10-13
  12-15
  17-20
  19-22
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน อินดี้

  โปรรูดบัตรฟรี
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4558
  รหัสทัวร์ TVZ4558
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,977 ฿
  เที่ยว ไทจง ชมพระอาทิตย์ตกดินเกาเหม่ย - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - ปราสาทช็อกโกแลต – โรงงานผลิตชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมไข่ต้มใบชา วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดต้าเจียเจนหลาน ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอร์เมเนียน - ร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้งซีเหมินติง - พระราชวังต้องห้ามกู้กง – อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – คอสเมติกช็อป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน
  เที่ยว : 
  ไทจง ชมพระอาทิตย์ตกดินเกาเหม่ย - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - ปราสาทช็อกโกแลต – โรงงานผลิตชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมไข่ต้มใบชา วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดต้าเจียเจนหลาน ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอร์เมเนียน - ร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้งซีเหมินติง - พระราชวังต้องห้ามกู้กง – อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – คอสเมติกช็อป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ฟรีรูดบัตร วัดต้าเจียเจนหลาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักซีเหมินติง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,977 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - ก.พ. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  02-05
  11-14
  16-19
  23-26
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - มหัศจรรย์ ไต้หวัน SAKURA SEASON 2023 - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ359
  รหัสทัวร์ TVZ359
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว Yehliu Geo Park
  • วัดอูจี เทียนหยวน Wuji Tianyuan Temple
  • เมืองหนานโถว Nantou
  • วัดเหวินหวู่ หรือวัดกวนอู
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค Chiang Kai shek Memorial Hall
  • วัดหลงซาน Longshan Temple
  • ตึกไทเป 101

  Photo Credit : https://shorturl.asia/t0E2B , https://shorturl.asia/isEwI ,  https://shorturl.asia/ALmwe , https://shorturl.asia/hHEZg 

  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  04-07
  09-12
  10-13
  11-14
  12-15
  16-19
  18-21
  23-26
  24-27
  25-28
  26-01
  มี.ค. 66
  02-05
  03-06
  04-07
  05-08
  09-12
  10-13
  11-14
  12-15
  16-19
  17-20
  18-21
  19-22
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - มหัศจรรย์...ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4200
  รหัสทัวร์ TVZ4200
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อุทยานอาลีซาน
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • วัดหลงซาน
  • ตึก TAIPEI 101
  • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง
  • แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก

  Photo Credithttps://shorturl.asia/7MBAC 

  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ม.ค. 66
  27-31
  ก.พ. 66
  02-06
  10-14
  16-20
  17-21
  26-02
  27-03
  มี.ค. 66
  02-06
  03-07
  09-13
  10-14
  16-20
  17-21
  แสดงน้อยลง
 • Pro Taiwan - ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4186
  รหัสทัวร์ TVZ4186
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 16,999 ฿
  เที่ยว เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น - กรุงไทเป - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น - กรุงไทเป - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พักหรู 4 ดาว เที่ยวเต็มไม่มีฟรีเดย์ เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี อาหารจีนซีฟู๊ด
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  16,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  03-06
  05-08
  06-09
  10-13
  11-14
  12-15
  13-16
  17-20
  18-21
  19-22
  24-27
  25-28
  26-01
  27-02
  มี.ค. 66
  02-05
  03-06
  04-07
  05-08
  06-09
  09-12
  10-13
  11-14
  12-15
  17-20
  18-21
  19-22
  20-23
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan อาหมวย อาลีซาน ซู่ซ่า - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3196
  รหัสทัวร์ TVZ3196
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,555 ฿
  เที่ยว ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - เจี้ยอี้ - ตลาดเหวินฮัว - ร้านใบชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสัปปะรด - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ตลาดซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - เจี้ยอี้ - ตลาดเหวินฮัว - ร้านใบชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสัปปะรด - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ตลาดซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ล่องเรือชมทะเลสุริยันจันทรา ชมป่าสนพันปี และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 พิเศษ! เมนูชาบูไต้หวัน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,555 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  01-05
  08-12
  15-19
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan อาเฮีย ทาโรโกะ ฮัวเหลียน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2809
  รหัสทัวร์ TVZ2809
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,888 ฿
  เที่ยว ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน - หน้าผาชิงสุ่ย - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดหนิงเซี่ย - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน- วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  ไทเป - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ถ้ำนกนางแอ่น อุโมงค์เก้าโค้ง) - พิพิธภัณฑ์หินอ่อน - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน - หน้าผาชิงสุ่ย - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดหนิงเซี่ย - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน- วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ หินเศียรราชินี ท่าเรือเจิ้งปิน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และเมนูพิเศษ เช็ตชาบูไต้หวัน+ซีฟู้ด เหย๋หลิ่ว
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง มี.ค. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  มี.ค. 66
  03-07
  10-14
  17-21
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ซุปตาร์... Taiwan รักใสใส หัวใจเย็นฉ่ำ!!- ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5532
  รหัสทัวร์ TVZ5532
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,888 ฿
  เที่ยว เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเห็ดหลินจือ -เมืองไทเป – ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  เที่ยว : 
  เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – เหวินฮั่วไนท์มาเก็ต - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฟ่ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเห็ดหลินจือ -เมืองไทเป – ขนมพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : เช็คอิน หมู่บ้านฮิโนกิ หมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมชม ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทราช้อปปิ้งเต้มอิ่ม กับ 4 ตลาดไนท์มาเก็ต 3 เมืองชมหินรูปทรงประหลาดที่อุทยานเหย่หลิ่ว
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,888 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  01-05
  06-10
  08-12
  13-17
  15-19
  22-26
  27-03
  มี.ค. 66
  01-05
  06-10
  08-12
  13-17
  15-19
  20-24
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - wǒ ài nǐ Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3743
  รหัสทัวร์ TVZ3743
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - เม.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,900 ฿

  DAY 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง ประเทศใต้หวัน ห้างโทโระโกะ - มณฑลเจียอี้   

  DAY 2 มณฑลเจียอี้ - ร้านชา TEA SHOPอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน  - เมืองเกาสงวัดฝอกวงซาน - ตลาดลิ่วเหอ   

  DAY 3 เมืองเกาสง – นั่งเรือข้ามฟาก – ถนนโบราณสือจิน - สะพานต้ากั่ง - ท่าเรือ Pier 2 Art - ห้างสรรพสินค้า KW2  

  DAY 4 เมืองเกาสง – ร้านพายสัปปะรด - เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้ – ห้องสมุดโบราณฟงอี้ ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                                                                             

  Photo Credit : https://shorturl.asia/PNMEH  , https://shorturl.asia/oDuxy , https://shorturl.asia/zIB8F , https://shorturl.asia/GEdnH 

  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,900 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - เม.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  02-05
  09-12
  16-19
  23-26
  มี.ค. 66
  02-05
  04-07
  09-12
  16-19
  23-26
  30-02
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน สวย สวย ไทเป เกาสง ไทจง

  โปรรูดบัตรฟรี
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2935
  รหัสทัวร์ TVZ2935
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - พ.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,977 ฿
  เที่ยว ไทจง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - คอสเมติกช็อป - ช็อปปิ้งซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตลาดไทเป - ร้านชาอู่หลง - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝาก (ค่าขั้นลิฟไม่รวมในราคาทัวร์ 990บ./ท่าน ให้เวลาประมาณ 60นาที) - หมู่บ้านสายรุ้ง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝกวงซาน - อีต้าเอาท์เล็ตมอลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร
  เที่ยว : 
  ไทจง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - คอสเมติกช็อป - ช็อปปิ้งซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตลาดไทเป - ร้านชาอู่หลง - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝาก (ค่าขั้นลิฟไม่รวมในราคาทัวร์ 990บ./ท่าน ให้เวลาประมาณ 60นาที) - หมู่บ้านสายรุ้ง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝกวงซาน - อีต้าเอาท์เล็ตมอลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ลิ้มรสซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์ชาบู
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,977 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง เม.ย. 66 - พ.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  เม.ย. 66
  04-07
  06-09
  18-21
  20-23
  25-28
  27-30
  พ.ค. 66
  01-04
  08-11
  15-18
  22-25
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน VIP กระเช้าเมาคง ชิลนะ

  โปรรูดบัตรฟรี
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2929
  รหัสทัวร์ TVZ2929
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - ก.พ. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 19,977 ฿
  เที่ยว ไทจง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - คอสเมติกช็อป - เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝาก - ช็อปปิ้งซีเหมินติง - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาเมาคง - ตลาดปลาไทเป - ร้านชาอู่หลง - ปราสาทช็อกโกแลต - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝกวงซาน - อีต้าเอาท์เล็ตมออลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร
  เที่ยว : 
  ไทจง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - คอสเมติกช็อป - เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝาก - ช็อปปิ้งซีเหมินติง - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาเมาคง - ตลาดปลาไทเป - ร้านชาอู่หลง - ปราสาทช็อกโกแลต - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝกวงซาน - อีต้าเอาท์เล็ตมออลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ฟรีรูดบัตร! เข้าพระราชวังต้องห้าม ตลาดปลาไทเป ลิ้มรสกับบุฟเฟ่ต์ชาบู เสี่ยวหลงเปา พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  19,977 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - ก.พ. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  02-05
  09-12
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - ซากุระฟรุ้งฟริ้ง ไทเป เกาสง ไทจง - ทัวร์ไต้หวัน

  โปรรูดบัตรฟรี
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ2944
  รหัสทัวร์ TVZ2944
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - เม.ย. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,977 ฿
  เที่ยว ไทจง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - เรียนรู้การทำพายสัปปะรด - ชมซากุระอุทยานหยางหมิงซาน - คอสเมติกช็อป - วัดหลงซาน - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น 89 ช็อปของฝากด้านบน - ช็อปปิ้งซีเหมินติง - หนานโถว - ปราสาทช็อกโกแลต - ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝกวงซาน - อีต้าเอาท์เล็ตมออลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร
  เที่ยว : 
  ไทจง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - เรียนรู้การทำพายสัปปะรด - ชมซากุระอุทยานหยางหมิงซาน - คอสเมติกช็อป - วัดหลงซาน - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น 89 ช็อปของฝากด้านบน - ช็อปปิ้งซีเหมินติง - หนานโถว - ปราสาทช็อกโกแลต - ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต - วัดโฝกวงซาน - อีต้าเอาท์เล็ตมออลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ฟรีรูดบัตร นำท่านไปปราสาทช็อกโกแลต ชมซากุระอุทยานหยางหมิงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,977 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - เม.ย. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  16-19
  23-26
  มี.ค. 66
  02-05
  09-12
  16-19
  23-26
  30-02
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan One More Time ไทเป จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา หนานโถว - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ1428
  รหัสทัวร์ TVZ1428
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,998 ฿
  เที่ยว เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - เมืองหนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - สะพานเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง - เมืองไถจง - เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตลาดกลางคืนเหลาเหอ - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - นิวไทเป - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – ตลาดปลาไทเป – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – ร้านปลอดภาษี
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว – ร้านชา TEA SHOP - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - เมืองหนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - สะพานเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง - เมืองไถจง - เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตลาดกลางคืนเหลาเหอ - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - นิวไทเป - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – ตลาดปลาไทเป – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – ร้านปลอดภาษี
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู และเสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ พักเถาหยวน 1 คืน หนานโถว 1 คืน ไทเป 2 คืน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,998 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ม.ค. 66
  31-04
  ก.พ. 66
  07-11
  14-18
  21-25
  28-04
  มี.ค. 66
  07-11
  14-18
  21-25
  แสดงน้อยลง
 • Pro Taiwan - ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติซันลิงค์ซี

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ3742
  รหัสทัวร์ TVZ3742
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿
  เที่ยว ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย - เมืองไถจง - เมืองหนานโถว - อุทยานแห่งชาติซันลิงค์ซี - ร้านชาอู่หลง - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - ปล่อยโคมลอย ณ ถนนโบราณสือเฟิ่น - กรุงไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
  เที่ยว : 
  ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย - เมืองไถจง - เมืองหนานโถว - อุทยานแห่งชาติซันลิงค์ซี - ร้านชาอู่หลง - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - ปล่อยโคมลอย ณ ถนนโบราณสือเฟิ่น - กรุงไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : พักหรู 4 ดาว เที่ยวเต็มไม่มีฟรีเดย์ และเมนูพิเศษ! ชาบูบุฟเฟ่ต์ไต้หวันแท้ๆ อาหารจีนซีฟู๊ด เสี่ยวหลงเปา
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  06-09
  07-10
  11-14
  13-16
  14-17
  17-20
  18-21
  มี.ค. 66
  06-09
  07-10
  13-16
  14-17
  แสดงน้อยลง
 • Taiwan - อาลีซาน...อุทยานแห่งรัก - ทัวร์ไต้หวัน

  โปรรูดบัตรฟรี
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4014
  รหัสทัวร์ TVZ4014
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿
  เที่ยว ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – MAPLE GARDEN – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง- ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – MAPLE GARDEN – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง- ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ลิ้มรสชาบูหม้อไฟไต้หวัน และปลาประธานาธิปดี เเช่ออนเซ็นแบบส่วนตัวในห้องพัก พักย่านช็อปปิ้งซีเหมินติง 1 คืน
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง พ.ย. 65 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ม.ค. 66
  31-04
  ก.พ. 66
  04-08
  05-09
  07-11
  11-15
  13-17
  14-18
  17-21
  18-22
  21-25
  26-02
  28-04
  มี.ค. 66
  06-10
  07-11
  12-16
  13-17
  14-18
  18-22
  20-24
  21-25
  แสดงน้อยลง
 • Pro Taiwan - ชมดอกซากุระหยางหมิงซาน - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ4209
  รหัสทัวร์ TVZ4209
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66

  ดูวันเดินทาง คลิกเลย!

  ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿
  เที่ยว เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย - เมืองไถจง - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - วัดเทียนหยวน - อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน - กรุงไทเป - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย - เมืองไถจง - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - วัดเทียนหยวน - อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน - กรุงไทเป - ย่านซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  ไฮไลท์ : ชมดอกซากุระวัดเทียนหยวน และอุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน พักหรู 4 ดาว เที่ยวเต็มไม่มีฟรีเดย์ เมนูพิเศษ! ชาบูบุตเฟ่ต์ เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี
  โรงแรม :
  ราคาเริ่มต้น
  17,999 ฿
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - มี.ค. 66
  ดูกำหนดการเดินทางทั้งหมด คลิกเลย!
  ก.พ. 66
  24-27
  มี.ค. 66
  04-07
  05-08
  แสดงน้อยลง
 • Lover Taiwan บินหรู คอตๆ - ทัวร์ไต้หวัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  รหัสทัวร์
  TVZ5399
  รหัสทัวร์ TVZ5399
  ช่วงเวลาเดินทาง ก.พ. 66 - เม.ย. 66

  ดู