คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Taiwan Taichung Nantou Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป 341883 Views
Code: TVZ2982
 341883 Views
3,000฿
3,000฿
3,000฿
3,000฿
3,000฿
3,000฿
3,000฿
รหัสทัวร์
TVZ2982
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - Germanium - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) - ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
เที่ยว :  เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - Germanium - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) - ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
Badge Icon
ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 19,999 เต็ม
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 21,999
18,999
จอง
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67 17,999 เต็ม
12 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 16,999 เต็ม
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 18,999 จอง
19 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 17,999 จอง
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 19,999 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - Germanium - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 เมืองไถจง ตามมาตรฐานไต้หวัน หรือเทียบเท่า
2 เมืองไทเป ตามมาตรฐานไต้หวัน หรือเทียบเท่า
3 เมืองไทเป ตามมาตรฐานไต้หวัน หรือเทียบเท่า
4 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 7 มื้อ
มื้ออิสระ 1 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 4 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4

Photo Credit

https://shorturl.asia/M2IqY, https://shorturl.asia/csvOg, https://shorturl.asia/wHEqA, https://shorturl.asia/g65dl, https://shorturl.asia/DSJNs, https://shorturl.asia/5skOE, https://shorturl.asia/JZX7R

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿