คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Taiwan Taipei Alishan - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบ อาหลีซาน 342416 Views
Code: TVZ4123
 342416 Views
รหัสทัวร์
TVZ4123
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
เที่ยว :  เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
Badge Icon
ไฮไลท์ : นั่งรถไฟโบราณ ชมสนสามพันปี อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
29 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67 16,999 เต็ม

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2
สนามบินนานาชาติเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - เมืองเจียอี้ - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3
ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนสามพันปี - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4
ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ซีเหมินติง
วันที่ 5
ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 - - -
2 HOTEL HI หรือเทียบเท่า
3 CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า
4 PAPA WHALE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 6 มื้อ
มื้ออิสระ 4 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 5 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4
5

Photo Credit

https://shorturl.asia/v9yoh, https://shorturl.asia/TUS3t, https://shorturl.asia/eI95E, https://shorturl.asia/tmzCH, https://shorturl.asia/EtLn7, https://shorturl.asia/6Wz94, https://shorturl.asia/35ynq

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿