ค้นหาทัวร์

BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา( JAN-JUN 20 )


Code: 4547
4 วัน 2 คืน
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลโปรแกรมทัวร์อย่างละเอียด (PDF)

ช่วงเวลาในการเดินทาง

สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน (กรุณาแจ้งวันที่ ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทราบในภายหลัง) ในช่วงเวลา ดังต่อไปนี้้
วันที่เดินทางไป วันที่เดินทางกลับ ราคา(บาท)
4 ก.พ. 2563 7 ก.พ. 2563 9,999 จอง
9 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 10,555 จอง
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 9,999 จอง
18 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 9,999 จอง
25 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563 9,999 จอง
8 มี.ค. 2563 11 มี.ค. 2563 9,999 จอง
15 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563 9,999 จอง
28 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 10,555 จอง
5 เม.ย. 2563 8 เม.ย. 2563 10,555 จอง
4 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563 10,555 จอง
6 พ.ค. 2563 9 พ.ค. 2563 10,555 จอง
13 พ.ค. 2563 16 พ.ค. 2563 10,555 จอง
27 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2563 9,999 จอง
10 มิ.ย. 2563 13 มิ.ย. 2563 9,999 จอง
17 มิ.ย. 2563 20 มิ.ย. 2563 9,999 จอง

รายละเอียด

วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

วันที่ 4สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

Photo Credit : http://bit.ly/2kHgqBT

สอบถามข้อมูลการจอง Travelzeed  เพิ่มเพื่อน

105/12 หมู่ 4 ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

อีเมล : contact@travelzeed.com

โทรศัพท์ : 02-108-7900

เวลาทำการ : 9.30 - 18.00 (จันทร์-ศุกร์), 10.00 - 17.30 (เสาร์-อาทิตย์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : Line ID: @travelzeed (มี@นำหน้านะคะ)

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน : 081-573-9944 (บีม), 088-417-7780 (เมย์), 081-639-8333 (เติ้ล), 088-555-2588 (เบียร์), 062-103-3313 (เก็บ), 099-064-4199 (กัส)

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿