คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ปัง ปัง 327695 Views
Code: TVZ4554
 327695 Views
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
เที่ยว : วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 - COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อย Germanium - GLORIA OUTLET
เที่ยว :  วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 - COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อย Germanium - GLORIA OUTLET
ไฮไลท์ : - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,อุทยานเหย่หลิ่ว - วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ซีเหมินติง - ตึกไทเป101 - GloriaOutlet

ช่วงเวลาในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
วันเดินทาง ราคา (฿)
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 14,999 เต็ม
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 14,999 เต็ม
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 17,999 เต็ม

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)

วันที่ 2   Cosmetics Shop - ร้านขนมพายสับประรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยสือเฟิน - ซีเหมิงติง

วันที่ 3   ร้านสร้อย Germanium - Gloria outlet - สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿