คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Very Zab ! Taiwan - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 326578 Views
Code: TVZ4558
 326578 Views
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
เที่ยว : เมืองไถจง – โรงละครแห่งชาติ – ตลาดกลางคืนไถจง - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - เมืองเถาหยวน - นิวไทเป – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ไทเป - ร้านเครื่องสำอาง – วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน - ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เที่ยว :  เมืองไถจง – โรงละครแห่งชาติ – ตลาดกลางคืนไถจง - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - เมืองเถาหยวน - นิวไทเป – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ไทเป - ร้านเครื่องสำอาง – วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน - ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ไฮไลท์ : ตะลุยกินสตรีทฟู้ดสุดฟิน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ไหว้พระวัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ เช็คอินเจียงไคเช็ค ถ่ายรุปคู่ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

ช่วงเวลาในการเดินทาง

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว
วันเดินทาง ราคา (฿)
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 15,888 เต็ม
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 15,888 เต็ม
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 15,888 เต็ม

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – เมืองไถจง – โรงละครแห่งชาติ– ตลาดกลางคืนไถจง

วันที่ 2   เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไทเป - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 - เมืองเถาหยวน

วันที่ 3   นิวไทเป – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ไทเป - ร้านเครื่องสำอาง – วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน

วันที่ 4   ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ

รายการทัวร์นี้เต็มหรือปิดกรุ๊ปทัวร์แล้ว

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿