คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Taiwan Taoyuan Alishan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป 343245 Views
Code: TVZ5366
 343245 Views
3,000฿
3,000฿
3,000฿
3,000฿
3,000฿
รหัสทัวร์
TVZ5366
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Sun Moon Lake – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว - ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - วัดต้าซี – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง - ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เที่ยว :  เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Sun Moon Lake – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว - ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - วัดต้าซี – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง - ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
Badge Icon
ไฮไลท์ : เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Sun Moon Lake เช็คอินย่านซีเหมินติง

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
7 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 19,990
16,990
จอง
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 19,990 จอง
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 19,990 จอง
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 19,990 จอง
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 19,990 จอง
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 19,990 จอง
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 20,990 จอง
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 20,990 จอง
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 20,990 จอง
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 19,990 จอง
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 19,990 จอง
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 18,990 จอง
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 18,990 จอง
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 18,990 จอง
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 19,990 จอง
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 22,990 จอง
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 20,990 จอง
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 19,990 จอง
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 19,990 จอง
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 20,990 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Sun Moon Lake – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว
วันที่ 3
ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
วันที่ 4
วัดต้าซี – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง
วันที่ 5
ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 - - -
2 CHIAYI KING HOTEL หรือเทียบเท่า CHIAYI
3 STAY HOTEL หรือเทียบเท่า TAICHUNG
4 HIONE HOTEL หรือเทียบเท่า NEW TAIPEI
5 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 7 มื้อ
มื้ออิสระ 3 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 5 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4
5

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿