คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน

Taiwan Jiufen ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ทัวร์ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น 340889 Views
Code: TVZ5540
 340889 Views
รหัสทัวร์
TVZ5540
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
โรงแรม
คลิกชมโปรแกรมทัวร์ (PDF)
GPS Icon
เที่ยว : เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง - ร้านชาอู่หลง - เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี่ย - ไทเป - DIY ร้านพายสับปะรด - ร้านเจอมิเนี่ยม - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต - ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน - ปั่นเรียลไบท์ – ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง
เที่ยว :  เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง - ร้านชาอู่หลง - เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี่ย - ไทเป - DIY ร้านพายสับปะรด - ร้านเจอมิเนี่ยม - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต - ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน - ปั่นเรียลไบท์ – ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง
Badge Icon
ไฮไลท์ : ปั่น Rail Bike บนทางรถไฟสายเก่า ปล่อยโคมที่เมืองสือเฟิ่น ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น

ช่วงเวลาในการเดินทาง

วันเดินทาง ราคา (฿)
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 17,899 จอง
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 19,899 เต็ม
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 17,899 จอง
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 17,899 จอง
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 18,899 จอง
6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 18,899 จอง
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 18,899 จอง
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 20,899 จอง
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 20,899 จอง
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 21,899 จอง
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 17,899 จอง
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 17,899 จอง
6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 16,899 จอง
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 17,899 จอง
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 17,899 จอง
5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 17,899 จอง
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 21,899 จอง
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 21,899 จอง
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 21,899 จอง

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1
กรุงเทพ สุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – ร้านชาอู่หลง - เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี่ย
วันที่ 3
ไทเป - DIY ร้านพายสับปะรด - ร้านเจอมิเนี่ยม - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค -วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต
วันที่ 4
ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน - ปั่นเรียลไบท์ – ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ สุวรรณภูมิ

โรงแรมและที่อยู่

วันที่ โรงแรม เมือง ระดับ
1 HOTEL GUIDE TAOYUAN หรือเทียบเท่า
2 TAICHUNG CHARMING CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
3 DELIGHT HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า
4 - - -

อาหารแต่ละมื้อ

มื้อในทัวร์ 6 มื้อ
มื้ออิสระ 2 มื้อ
ไม่มีมื้ออาหาร 4 มื้อ

วันที่ มื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็น
1
2
3
4

ราคา: บาท

 จองโปรแกรมนี้

ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ TravelZeed.com สมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายฟรี! สมัครสมาชิกคลิกเลย!

กรุณาเลือกเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ !
จำนวนคน
× = total_price_adults฿
รวมเป็น = ฿
เด็ก
× $ = total_price_children฿