facebook
ผลการค้นหา: "sun moon lake" | ประเภท:โปรแกรมทัวร์ | ประเทศ: ไต้หวัน | Travelzeed.com
Travelzeed ogo

คำค้นหา ชื่อทัวร์, ชื่อสถานที่, ชื่อประเทศ, สายการบิน


เรียงตาม
 • ราคาน้อย - มาก
 • ราคามาก - น้อย
 • ทัวร์ยอดนิยม
 • ใกล้วันเดินทาง

ค้นหาทัวร์

  Loading
 • 5,000฿
  program imag

  Taiwan Taoyuan Alishan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5366
  รหัสทัวร์ TVZ5366
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ต.ค. 67
  มิ.ย. 67
  28-02
  ก.ค. 67
  05-09
  12-16
  20-24
  27-31
  ส.ค. 67
  10-14
  16-20
  23-27
  30-03
  ก.ย. 67
  06-10
  20-24
  27-01
  ต.ค. 67
  10-14
  12-16
  16-20
  17-21
  19-23
  19,990 ฿
  ราคาเริ่มต้น 14,990 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Sun Moon Lake – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว - ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - วัดต้าซี – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง - ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  เที่ยว : 
  เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Sun Moon Lake – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว - ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - วัดต้าซี – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง - ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Sun Moon Lake เช็คอินย่านซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  19,990 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  14,990 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ต.ค. 67
  มิ.ย. 67
  28-02
  ก.ค. 67
  05-09
  12-16
  20-24
  27-31
  ส.ค. 67
  10-14
  16-20
  23-27
  30-03
  ก.ย. 67
  06-10
  20-24
  27-01
  ต.ค. 67
  10-14
  12-16
  16-20
  17-21
  19-23
 • 4,000฿
  program imag

  Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ2104
  รหัสทัวร์ TVZ2104
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ก.ค. 67
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  27-30
  29-02
  18,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น 14,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปตึกไทเป 101 วันหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านชาวประมงหลากสี
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  18,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  14,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ก.ค. 67
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  27-30
  29-02
 • program imag

  Taiwan Taichung Nantou Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ2982
  รหัสทัวร์ TVZ2982
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  18-21
  24-27
  ส.ค. 67
  01-04
  11-14
  24-27
  ก.ย. 67
  13-16
  ต.ค. 67
  04-07
  12-15
  18-21
  20-23
  ราคาเริ่มต้น 14,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - Germanium - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) - ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
  เที่ยว : 
  เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - Germanium - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) - ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  14,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  18-21
  24-27
  ส.ค. 67
  01-04
  11-14
  24-27
  ก.ย. 67
  13-16
  ต.ค. 67
  04-07
  12-15
  18-21
  20-23
 • program imag

  Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4560
  รหัสทัวร์ TVZ4560
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ก.ย. 67
  ก.ค. 67
  17-20
  เต็ม
  21-24
  เต็ม
  24-27
  25-28
  31-03
  ส.ค. 67
  01-04
  07-10
  10-13
  เต็ม
  14-17
  15-18
  17-20
  23-26
  30-02
  ก.ย. 67
  06-09
  ราคาเริ่มต้น 15,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั่งซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  15,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ก.ย. 67
  ก.ค. 67
  17-20
  เต็ม
  21-24
  เต็ม
  24-27
  25-28
  31-03
  ส.ค. 67
  01-04
  07-10
  10-13
  เต็ม
  14-17
  15-18
  17-20
  23-26
  30-02
  ก.ย. 67
  06-09
 • 1,000฿
  program imag

  Taiwan Nantou Taipei - ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

  ทัวร์บินตรงเชียงใหม่
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3590
  รหัสทัวร์ TVZ3590
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  12-15
  19-22
  26-29
  ส.ค. 67
  09-12
  23-26
  ก.ย. 67
  06-09
  20-23
  ต.ค. 67
  11-14
  18-21
  23-26
  18,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น 17,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ชิมชาอู่หลง - วัดเหวินวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)- เมืองไถจง - โรงละครไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - Germanium - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  เที่ยว : 
  ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - ชิมชาอู่หลง - วัดเหวินวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)- เมืองไถจง - โรงละครไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - Germanium - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง ตึก 101 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  18,999 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  17,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  12-15
  19-22
  26-29
  ส.ค. 67
  09-12
  23-26
  ก.ย. 67
  06-09
  20-23
  ต.ค. 67
  11-14
  18-21
  23-26
 • program imag

  Taiwan Taipei Nantou - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว เถาหยวน บินตรงเชียงใหม่

  ทัวร์บินตรงเชียงใหม่
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ2358
  รหัสทัวร์ TVZ2358
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ต.ค. 67
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  29-02
  ต.ค. 67
  19-22
  ราคาเริ่มต้น 20,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองเถาหยวน
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถังซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสายบสุริยันทรา ตลาดไถจง วัดหลงซาน หมู่บ้านสายรุ้ง เมนูพิเศษ เสียวหลงเปา
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  20,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ต.ค. 67
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  29-02
  ต.ค. 67
  19-22
 • 4,000฿
  program imag

  Taiwan Taichung Nantou Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์...ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3196
  รหัสทัวร์ TVZ3196
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ต.ค. 67
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  26-30
  ก.ค. 67
  03-07
  18-22
  ส.ค. 67
  21-25
  ก.ย. 67
  04-08
  ต.ค. 67
  02-06
  เต็ม
  19-23
  22,888 ฿
  ราคาเริ่มต้น 18,888 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว - ชิมชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง - กรุงไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนหัวซี - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  เที่ยว : 
  เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว - ชิมชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง - กรุงไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนหัวซี - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ท่องรถไฟสายโรแมนติกและดื่มด่ำธรรมชาติ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน สายแชะไม่ควรพลาดกับ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย , ตลาดกลางคืนซีเหมินติง เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , อาหารจีนซีฟู้ด
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  22,888 ฿
  ราคาเริ่มต้น
  18,888 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง มิ.ย. 67 - ต.ค. 67
  มิ.ย. 67
  เต็ม
  26-30
  ก.ค. 67
  03-07
  18-22
  ส.ค. 67
  21-25
  ก.ย. 67
  04-08
  ต.ค. 67
  02-06
  เต็ม
  19-23
 • program imag

  Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5531
  รหัสทัวร์ TVZ5531
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ก.ย. 67
  ก.ค. 67
  19-23
  26-30
  ส.ค. 67
  02-06
  เต็ม
  07-11
  09-13
  15-19
  23-27
  ก.ย. 67
  05-09
  ราคาเริ่มต้น 20,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟอาลีซาน - เมืองไถจง - โรงละครแห่งชาติไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองเถาหยวน
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟอาลีซาน - เมืองไถจง - โรงละครแห่งชาติไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เที่ยว 2 อุทยานอาลีซานและอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู้บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  20,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ก.ย. 67
  ก.ค. 67
  19-23
  26-30
  ส.ค. 67
  02-06
  เต็ม
  07-11
  09-13
  15-19
  23-27
  ก.ย. 67
  05-09
 • program imag

  Taiwan Taichung Taipei Taoyuan - ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป เถาหยวน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3744
  รหัสทัวร์ TVZ3744
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 67 - ก.ย. 67
  ส.ค. 67
  01-05
  03-07
  08-12
  10-14
  14-18
  22-26
  29-02
  ราคาเริ่มต้น 18,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจียอี้ - ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - นั่งรถไฟอาลีซาน - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองเถาหยวน
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั่งซำจั๋ง - ชิมชาอู่หลง - เมืองเจียอี้ - ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - นั่งรถไฟอาลีซาน - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านซาวประมงหลากสี
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  18,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 67 - ก.ย. 67
  ส.ค. 67
  01-05
  03-07
  08-12
  10-14
  14-18
  22-26
  29-02
 • program imag

  Taiwan Taichung Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ1592
  รหัสทัวร์ TVZ1592
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  12-16
  17-21
  ส.ค. 67
  08-12
  28-01
  ก.ย. 67
  11-15
  25-29
  ต.ค. 67
  03-07
  09-13
  18-22
  ราคาเริ่มต้น 19,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว ร้านพายสับปะรด - โรงละครแห่งชาติไถจง - วัดเหวินวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - เมืองเจียอี้ - ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - เมืองไถจง - Miyahara Ice Cream - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANIUM - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  เที่ยว : 
  ร้านพายสับปะรด - โรงละครแห่งชาติไถจง - วัดเหวินวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - เมืองเจียอี้ - ชิมชาอู่หลง - นั่งรถไฟอาลีซาน - เมืองไถจง - Miyahara Ice Cream - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองนิวไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANIUM - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เที่ยว 2 อุทยาน เย์หลิ่ว + อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกTAIPE1 101 ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  19,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  12-16
  17-21
  ส.ค. 67
  08-12
  28-01
  ก.ย. 67
  11-15
  25-29
  ต.ค. 67
  03-07
  09-13
  18-22
 • program imag

  Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู เที่ยวคุ้ม

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3861
  รหัสทัวร์ TVZ3861
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  19-22
  ส.ค. 67
  16-19
  30-02
  ก.ย. 67
  27-30
  ต.ค. 67
  11-14
  25-28
  ราคาเริ่มต้น 20,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  เที่ยว : 
  ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดไถจง ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต อิ่มอร่อยกับเมนูปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  20,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  19-22
  ส.ค. 67
  16-19
  30-02
  ก.ย. 67
  27-30
  ต.ค. 67
  11-14
  25-28
 • program imag

  Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน มูเรียกพลัง 9 วัดดัง

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ5225
  รหัสทัวร์ TVZ5225
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  04-07
  18-21
  ราคาเริ่มต้น 21,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว วัดจื่อหนานกง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา – ไถจงไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านพายสับปะรด – GERMANIUM - วัดหลงซาน - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดต้าหลงตงเป่าอัน – หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - Cosmetic Shop – เจิ้งปิงบูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดชิงเทียนกง - วัดชิงซาน - วัดเทียนโฮ้ว - ซีเหมินติง
  เที่ยว : 
  วัดจื่อหนานกง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา – ไถจงไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านพายสับปะรด – GERMANIUM - วัดหลงซาน - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดต้าหลงตงเป่าอัน – หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - Cosmetic Shop – เจิ้งปิงบูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - วัดชิงเทียนกง - วัดชิงซาน - วัดเทียนโฮ้ว - ซีเหมินติง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : มู 9 วัดดัง ด้านธุรกิจวัดชิงเทียนกง ด้านตวามรักวัดหลงซาน ด้านการเงินวัดจื่อหนานกง
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  21,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  04-07
  18-21
 • program imag

  Taiwan Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว

  ทัวร์บินตรงเชียงใหม่
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4551
  รหัสทัวร์ TVZ4551
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  22-26
  ราคาเริ่มต้น 22,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) – วัดพระถังซัมจั๋ง – ร้านเห็ดหลินจือ – เมืองเถาหยวน – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -ซีเหมินติง - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – ร้านสร้อยสุขภาพGermanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน – เมืองไถหนาน - ไถหนานไนท์มาร์เก็ต - หอคอยจื่อคั่น (รวมค่าตั๋ว) - วัดเจ้าแม่หม่าจู่ไถหนาน – ห้างสรรพสินค้าฮายาชิ
  เที่ยว : 
  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) – วัดพระถังซัมจั๋ง – ร้านเห็ดหลินจือ – เมืองเถาหยวน – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -ซีเหมินติง - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – ร้านสร้อยสุขภาพGermanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน – เมืองไถหนาน - ไถหนานไนท์มาร์เก็ต - หอคอยจื่อคั่น (รวมค่าตั๋ว) - วัดเจ้าแม่หม่าจู่ไถหนาน – ห้างสรรพสินค้าฮายาชิ
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ชมความงามทะเลสาบสุรัยันจันทรา,วัดพระถั๋งซัมจั่ง,ตึกไทเป 101,วัดหลงซาน,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  22,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  22-26
 • program imag

  Taiwan Taichung Nantou Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4554
  รหัสทัวร์ TVZ4554
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  13-16
  17-20
  18-21
  19-22
  23-26
  25-28
  ราคาเริ่มต้น 23,990 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองไทเป – เมืองไทจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ชิงจิ้งสกายวอล์ค – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Sun Moon Lake – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี - ศูนย์สร้อยสุขภาพ –ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง - วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
  เที่ยว : 
  เมืองไทเป – เมืองไทจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ชิงจิ้งสกายวอล์ค – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Sun Moon Lake – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี - ศูนย์สร้อยสุขภาพ –ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง - วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : เช็คอินสกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดขอความร่ำรวยชื่อดัง ต้าซี
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  23,990 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  13-16
  17-20
  18-21
  19-22
  23-26
  25-28
 • program imag

  Taiwan Taipei Alishan Yehliu - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน เย่หลิว สัมผัสเสน่ห์ ตะลุยเที่ยว 3 อุทยาน

  ทัวร์บินตรงเชียงใหม่
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  6 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4339
  รหัสทัวร์ TVZ4339
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ก.ย. 67
  ก.ย. 67
  19-24
  ราคาเริ่มต้น 24,900 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - ปราสาทช็อกโกแลต - วัดเหวิ่นหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั๋งซัมจั่ง - เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า - ร้านชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (รวมนั่งรถไฟ 1 เที่ยว) - เมืองไถจง - ตลาดไถจง - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ร้านเครื่องสำอาง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - ปราสาทช็อกโกแลต - วัดเหวิ่นหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดพระถั๋งซัมจั่ง - เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า - ร้านชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (รวมนั่งรถไฟ 1 เที่ยว) - เมืองไถจง - ตลาดไถจง - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - ร้านสร้อยสุขภาพ - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ร้านเครื่องสำอาง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา|วัดพระถั๋งซัมจั่งเมืองเจียอี้|ตลาดกลางคืนเหวิ่นฮว่า ร้านชาอู่หลง|อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  24,900 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ก.ย. 67
  ก.ย. 67
  19-24
 • program imag

  Taiwan Taichung Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป ท่าเรือประมงเจิ้งปิน บินตรงเชียงใหม่

  ทัวร์บินตรงเชียงใหม่
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ2907
  รหัสทัวร์ TVZ2907
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ก.ย. 67
  ก.ย. 67
  12-16
  26-30
  ราคาเริ่มต้น 24,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองหนานโถว - นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน9ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - เมืองไถจง - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองเถาหยวน - Gloria Outlet
  เที่ยว : 
  เมืองหนานโถว - นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน9ชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดเหวินหวู่ - ร้านชา - เมืองไถจง - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านชาวประมงหลากสี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองเถาหยวน - Gloria Outlet
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา โรงละครแห่งชาติไกจง * หมู่บ้านโบราณจี่วน * หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ขอความรักวัดหลงซาน ตึกไกเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็น เมนูพิเศษ...ปลาประชานาธิบดี * เสี่ยวหลงเปา ·ชาบูบุฟต์สไตส่ไต้หวัน ช้อปปิ้งจุใจ...กอเรียเอ็าท์เล็ต ตลาดไถจง ตลาดชีเหมินติงไนท์มาร์เก็ด
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  24,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ย. 67 - ก.ย. 67
  ก.ย. 67
  12-16
  26-30
 • program imag

  Taiwan Sakura season 2024 V.3 - ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ฤดูกาลซากุระ 2567

  ทัวร์บินตรงเชียงใหม่
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ3453
  รหัสทัวร์ TVZ3453
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  19-23
  ส.ค. 67
  09-13
  ต.ค. 67
  11-15
  ราคาเริ่มต้น 24,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย • วัดอูจีเทียนหยวน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ถ่ายรูปตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • วัดหลงซาน • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  เที่ยว : 
  เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย • วัดอูจีเทียนหยวน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ถ่ายรูปตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • วัดหลงซาน • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ขอความรักวัดหลงซาน วัดเหวิ่นวู่ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ถ่ายรูปตึกไทเป 101 หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดไถจง ถนนคนเดินตั้นสุ่ย ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  24,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ก.ค. 67 - ต.ค. 67
  ก.ค. 67
  19-23
  ส.ค. 67
  09-13
  ต.ค. 67
  11-15
 • program imag

  Taiwan Taichung Taipei - ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป บินหรู อยู่สบาย เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค

  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  5 วัน 4 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ4445
  รหัสทัวร์ TVZ4445
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 67 - ส.ค. 67
  ส.ค. 67
  08-12
  ราคาเริ่มต้น 25,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองเจียอี้ - ชิมชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (นั่งรถไฟ1เที่ยว) - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองไทเป - Germanium - ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
  เที่ยว : 
  เมืองไถจง - ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองเจียอี้ - ชิมชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (นั่งรถไฟ1เที่ยว) - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - เมืองไทเป - Germanium - ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  25,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ส.ค. 67 - ส.ค. 67
  ส.ค. 67
  08-12
 • program imag

  Taiwan Taipei Nantou - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว ไถจง เถาหยวน

  ทัวร์พรีเมี่ยม
  ประเภท
  โปรแกรมทัวร์
  4 วัน 3 คืน
  plane
  รหัสทัวร์
  TVZ1815
  รหัสทัวร์ TVZ1815
  Calendar Icon ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  11-14
  23-26
  ราคาเริ่มต้น 33,999 ฿
  gps_p
  เที่ยว เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ขึ้นตึกไทเป 101 - Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองเถาหยวน
  เที่ยว : 
  เมืองนิวไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ขึ้นตึกไทเป 101 - Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองเถาหยวน
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  badge_p
  ไฮไลท์ : ชมวิวบนตึกไทเป101 ชั้น 89 - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ปล่อยโคมผิงซี - ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดซีเหมินติง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต - อิ่มอร่อยกับ Michelin Star เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
  ดูเพิ่มเติม
  ย่อลง
  bed_p โรงแรม : starstarstarstarstar
  ราคาเริ่มต้น
  33,999 ฿
  Calender ช่วงเวลาเดินทาง ต.ค. 67 - ต.ค. 67
  ต.ค. 67
  11-14
  23-26

Total 19 Record : 1 Page :